Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» (ID 48360)