Аспірантура "Пожежна безпека"

Аспірантура за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" у галузі знань 26 "Цивільна безпека"

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "Пожежна безпека"

ПРОГРАМИ вступних випробувань

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної (англійської) мови 

 

Для вступу до аспірантури до приймальної комісії ІДУ НД ЦЗ вступники подають:

анкету;

заяву;

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

особовий листок з обліку кадрів;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

дослідницька пропозиція за встановленою формою;

список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових фахових виданнях України з державного управління (за наявності).

Крім цього, у разі наявності, вступники до аспірантури додатково подають:

копію міжнародного сертифіката, що засвідчує володіння іноземною мовою на рівні B 2 (або вище);

рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (факультету) (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).

 

Довідки за телефоном: +38 (044) 428-27-36