Домедична підготовка

Інформаційно:
За даними Організації Об’єднаних Націй впродовж останніх 20 років понад 1 мільярд жителів землі постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та близько 3 мільйонів осіб загинуло.

Середній показник смертності від надзвичайних ситуацій в Україні становить 130-135 осіб на 100 тисяч населення, що перевищує відповідні показники країн Європи в 3-5 разів. При цьому 24% постраждалих помирають у лікарнях, а 76% - на догоспітальному етапі. У розвинутих країнах світу навпаки: 72% постраждалих помирають в лікарнях і лише 28% на догоспітальному етапі.

За оцінками медичних фахівців зі 100 осіб в Україні, які померли на догоспітальному етапі, 20% летальних випадків пов’язані з отриманням несумісних з життям травм, а причиною інших 80% стала недосконалість системи організації надання домедичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації та неефективність здійснення заходів з медичної евакуації постраждалих до лікувальних закладів.


Домедична допомога - це невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування, збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу” зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.                           

           
Шановні колеги, друзі!


На виконання вимог чинного в Україні законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 № 1115 “Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 № 49 " Про утворення  Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту"  (далі - Інститут), функціонує кафедра домедичної підготовки, що проводить навчання  немедичних працівників з надання домедичної допомоги. Цей підрозділ оснащений сучасною навчально-матеріальною базою (манекени, набір шин, апарат АМБУ, перев’язувальний матеріал, ноші, мультимедійне обладнання тощо).

Проведення навчання немедичних працівників з надання домедичної допомоги на базі вищезазначеного підрозділу Інституту здійснюється медичними спеціалістами (лікарями), які мають досвід практичної роботи в системі екстреної медичної допомоги та пройшли відповідну підготовку і отримали сертифікати викладачів-інструкторів в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, а також міжнародні сертифікати за даним напрямком роботи.

Навчання проводиться відповідно до Навчальної програми з домедичної підготовки рятувальників ДСНС України 64 години “Перший на місці події”, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і не мають медичної освіти. Для зручності слухачів, навчання може бути організоване як на базі Інституту, так і в інших закладах (виїзне навчання). Вищезазначена програма розроблена відповідно до наказу МОЗ України від 04 серпня 2021 року № 1627 “Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти” та у встановленому порядку погоджена з Державним закладом “Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медецини катастроф МОЗ України”.

Навчання за програмою має на меті вивчення основ анатомії та фізіології людини; особливостей патологічних порушень, що виникають в екстремальних ситуаціях; загальні принципи надання домедичної допомоги та правила поведінки і дотримання заходів безпеки під час роботи в зоні надзвичайної ситуації.

При здійсненні навчання, особлива увага приділяється відпрацюванню найбільш оптимальних і ефективних практичних прийомів з проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотечі, накладання пов’язок, транспортної іммобілізації важко уражених та опануванню іншими практичними навичками, що передбачені програмою.

Завершальним етапом навчання є іспит, що складається з перевірки теоретичних знань методом тестування та відпрацювання практичних прийомів.

За результатами здачі іспиту, слухачам видається посвідчення державного зразка про підготовку з надання домедичної допомоги, терміном дії на 5 років, яке підтверджує, що особа як теоретично так і практично підготовлена для роботи в єдиному медичному просторі, знає і практично спроможна виконувати загальноприйняті МОЗ України протоколи щодо надання домедичної допомоги постраждалим у разі виникнення різних видів надзвичайних ситуацій.


Завжди пам’ятайте, що “Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях…

Головним скарбом життя є здоров'я, і, щоб його зберегти, потрібно багато що знати…”.

(Авіценна)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА II рівня підготовки з надання домедичної допомоги