Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання в ІДУ НД ЦЗ

Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання в  ІДУ НД ЦЗ

 

Додаток 1 Форми документів 

1.1. Перепустка

1.2. Індивідуальний навчальний план

1.3. Заява на включення навчальних дисциплін вільного вибору до Індивідуального навчального плану

1.4. Заява на зміну в Індивідуальному навчальному плані

1.5. Графік виконання навчального плану

1.6. Індивідуальний план роботи аспіранта

1.7. Щоквартальний звіт

1.8. Журнал обліку рецензування індивідуальних (модульних та курсових робіт (проектів))

1.9. Довідка-виклик

1.10. Журнал реєстрації довідок-викликів

1.11. Заява на академічну відпустку

1.12. Заява на поновлення на навчання

1.13. Академічна довідка

1.14. Індивідуальний план роботи здобувача

Додаток 2 Порядок визнання результатів навчання

Додаток 3 Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

Додаток 4 Академічна мобільність