Профільна підготовка

 • Поняття корупції. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 
 • Радіаційний та хімічний захист населення і територій. Проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту
 • Організація проведення евакуаційних заходів. Види евакуації, утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації, планування евакуації
 • Вивчення Кодексу про адміністративні правопорушення України.
 • Практичні аспекти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 • Вивчення Кримінального кодексу України.
 • Основи виявлення та оцінка хімічної обстановки в разі аварії на хімічно-небезпечному об‘єкті. Організація та проведення дегазації.
 • Санітарно-гігієнічні норми та правила при розташуванні підрозділу цивільного захисту у польових умовах.
 • Правовий статус викривачів корупції, - права та гарантії їх захисту. 
 • Вивчення Кодексу цивільного захисту України.
 • Організація медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання ними завдань за призначенням
 • Надзвичайні ситуації  та загрози їх виникнення
 • Медичний та біологічний захист. Медицина катастроф