Історія становлення

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту  є галузевим закладом вищої освіти, що здійснює освітню, наукову і науково-технічну діяльність у сфері цивільного захисту та  належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інститут створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 49 та наказу ДСНС  від 2 березня 2020 року № 180  шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту через процедуру їх приєднання до новоствореного Інституту.

2_.jpg
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
1_.jpg
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ІСТОРИЧНИЙ ФОРМУЛЯР ІДУ НД ЦЗ

Музей.jpg

З 03 березня 2020 року на посаду виконуючого обов’язки начальника Інституту призначено фахівця цивільного захисту з багатим життєвим досвітом, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого лікаря України Волянського Петра Борисовича.

Інститут проваджує:

 • освітню діяльність, яка забезпечує здобуття особами компетентностей, необхідних для професійної діяльності за галузями знань “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”;
 • підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • підвищення кваліфікації персоналу ДСНС;
 • наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентоспроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;
 • прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи;
 • навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 Основними завданнями діяльності Інституту є:

 • здійснення післядипломної освіти;
 • провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації осіб відповідно до отриманих ліцензій та/або акредитованих освітніх програм;
 • здійснення післядипломної освіти у галузях знань “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”;
 • здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузях знань “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”;
 • виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 • проведення випробувань на пожежонебезпечність речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, електротехнічних виробів, а також визначення показників якості виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та спорядження, продукції протипожежного призначення і засобів індивідуального та колективного захисту.

 

Функціональне навчання

Інститут є єдиним закладом вищої освіти, що відповідно до статті 91 Кодексу цивільного захисту України та щорічних розпоряджень Уряду проводить навчання слухачів з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Інститут – базова організація Мінрегіону

Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 11.11.2021 № 293 «Про включення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту до переліку базових організацій у будівництві та визначення (перегляд) напрямів науково-технічної діяльності у будівництві, за якими базові організації у будівництві виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві» Інститут розширив свої повноваження за такими напрямами:

 • науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування пожежної безпеки будівель і споруд;
 • науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва споруд цивільного захисту та їх функціональних параметрів під час експлуатації, складу та змісту інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

 

Інститут здійснює функції секретаріату технічного комітету стандартизації «Пожежна безпека та  протипожежна техніка» (ТК25)

Функції ТК25 – це розроблення, розгляд і погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених технічних комітетів міжнародних і регіональних організацій та формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій. Інститут є також колективним членом ТК40 «Страховий фонд документації» та ТК192 «Судова експертиза».

Пожежно-випробувальний полігон

Інститут має науково-дослідну базу – пожежно-випробувальний полігон, який відноситься до наукових об’єктів та є національним надбанням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1206 «Про наукові об'єкти, що становлять національне надбання».

На пожежно-випробувальному полігоні  фахівці Інституту проводять експериментальні дослідження та випробування з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. На базі науково-випробувального центру Інституту функціонує акредитований Національним агентством з акредитації України Науково-дослідний центр «Пожежна безпека», який спроможний реалізовувати 460 методів випробувань.

полігон.jpg

Матеріально-технічна база та спеціалізовані навчальні аудиторії Інституту