Контраст
Шрифт

Історія становлення Українського науково-дослідниого інституту цивільного захисту

У затишному куточку древнього Києва на вулиці Рибальській, 18 стоїть невеликий чотириповерховий будинок, що зовні нічим особливим не виділяється в архітектурі респектабельного Печерська, хіба що стилізовані зображення вогню та традиційних атрибутів наукової діяльності на фасаді і ще – пожежне депо, розташоване поряд, викликають певні асоціації і роздуми.

 

Перші кроки – від ПТС до СНДЛ ВНДІПО МВС СРСР (1977-1982 рр.)

У 70-х роках вже минулого століття дослідження у галузі пожежної безпеки, як і вся наука в тодішньому СРСР, розвивалися досить інтенсивно. Основним ( а по суті єдиним ) центром протипожежної науки в країні був Всесоюзний науково-дослідний інститут протипожежної оборони (ВНДІПО) МВС СРСР у м. Балашиха Московської області, заснований в 1937 році. У ВНДІПО вже на той час був накопичений значний інтелектуальний потенціал і створена матеріально-технічна база для проведення досліджень практично з усіх основних проблем пожежної безпеки.

Початком розвитку протипожежних досліджень в Україні можна вважати 1957 рік, коли в м. Києві була створена перша пожежно-випробувальна станція (ПВС). У 1969 році Київська пожежно-випробувальна станція була  перетворена у пожежно-технічну станцію (ПТС). Завдання  і напрямки робіт ПТС,  порівняно з пожежно-випробувальною станцією, суттєво не змінились, але значно зріс їх обсяг.

007.jpg

Однією з найбільш вагомих робіт, виконаних ПТС, було проведення вогневих випробувань систем протипожежного захисту 17-поверхового житлового будинку в м. Києві в квітні 1971 року. За своїми масштабами на той час це був унікальний експеримент, проведений в СРСР вперше.

У новому, ще не заселеному будинку було змодельовано близьку до реальної пожежу. Десятками теплових і димових датчиків в осередку пожежі і в приміщеннях на всіх поверхах будинку фіксувались температура і задимленість, мікроманометрами та анемометрами вимірювались тиск і швидкість повітряних потоків. Всього було проведено близько 10 тисяч вимірів.

 

У січні 1977 року згідно з рішенням Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки та техніки від 16.04.1976 № 8-7/179, наказом Міністра внутрішніх справ СРСР від 04.01.1977  № 10 на базі пожежно-технічної станції УПО УВС м.Києва створено Спеціальну науково-дослідну лабораторію (СНДЛ) Всесоюзного науково-дослідного інституту протипожежної оборони (ВНДІПО) МВС СРСР в м.Києві з розроблення та застосування вогнегасник порошків.

                                                                           001.jpg

На першому етапі свого існування лабораторія спеціалізувалася у галузі досліджень, розробки, дослідно-експериментального виробництва та практичного впровадження вогнегасних порошків у промислове виробництво і практику пожежогасіння.

Протягом 5 років (1977–1981 рр.) зусиллями колективу співробітників лабораторії було в основному створено відповідну апаратурну, технологічну і випробувальну базу, що дозволила проводити дослідження вогнегасних порошків за декількома напрямами, зокрема: вивчення механізму їхньої вогнегасної дії, пошуку нових рецептур і способів покращення їх експлуатаційних властивостей, технологій виготовлення, а також проведення широкомасштабних випробувань.

Вагомі результати науково-технічної діяльності лабораторії, великий  попит на засоби порошкового пожежогасіння, що знайшли широке застосування у народному господарстві всього Радянського Союзу, увага з боку військово-промислового комплексу поставили на порядок денний питання не просто про розширення лабораторії, а створення на її базі філії інституту.

 

Київська філія  ВНДІПО – новий етап у розвитку пожежної науки (1982-1992 рр.)

Наказом Міністра внутрішніх справ СРСР від 10.05.1982 № 0018 СНДЛ ВНДІПО МВС СРСР в м.Києві перетворено у Київський філіал (КФ) ВНДІПО МВС СРСР.

Основна науково-технічна діяльність Київської філії була спрямована на задоволення потреб усього колишнього СРСР у засобах порошкового пожежогасіння за такими основними напрямами:

 •     створення вогнегасних порошків, вогнегасників і установок порошкового пожежогасіння, а також обладнання для їх технічного обслуговування;
 •     розроблення способів і тактичних прийомів пожежогасіння із застосуванням вогнегасних порошків, дослідження пожеж і протипожежного захисту об'єктів;
 •     створення експериментально-випробувальної бази.
009.jpg 020.jpg
022.jpg 023.jpg

 

Незалежність України та створення Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки  (1992- 2010 рр.)

Після отримання Україною незалежності, з метою проведення та координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і випробувальних робіт у комплексі питань, пов'язаних з пожежною безпекою держави, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 1992 року №175-р., наказом Міністра внутрішніх справ України від 30 червня 1992 р. №384 на базі Київського філіалу, спеціальної науково-дослідної лабораторії в м. Сєвєродонецьку Луганської області, спеціальних відділів у м. Енергодарі Запорізької області та  м. Харкові колишнього Всесоюзного науково-дослідного інституту протипожежної оборони МВС СРСР створено Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України.

                                                                       002.jpg

 

Інститут виконував такі основні завдання:

 • розроблення державних заходів у галузі пожежної безпеки;
 • розвиток теорії ліквідації горіння за допомогою вогнегасних речовин; розроблення на її основі нових ефективних засобів (порошкових, аерозольних, водопінних та інших) для гасіння пожеж; впровадження їх у виробництво і практику;
 • розроблення і модернізація технічних засобів гасіння пожеж (вогнегасників, автоматизованих систем протипожежного захисту, пожежно-технічного озброєння тощо); організація їх промислового випуску;
 • розроблення способів і тактичних прийомів гасіння пожеж, рекомендацій, вказівок та інших нормативно-технічних документів з цих питань;
 • розроблення заходів з протипожежного захисту об’єктів народногосподарського комплексу України;
 • проведення випробувань, у тому числі сертифікаційних, вогнегасних речовин і технічних засобів гасіння пожеж, а також з визначення пожежної небезпеки речовин, матеріалів та електротехнічних виробів;
 • здійснення науково-методичного керівництва діяльністю випробувальних пожежних лабораторій (ВПЛ);
 • визначення напрямків і тенденцій науково-технічного прогресу в галузі пожежної безпеки та створення інформаційних банків даних за профілем діяльності інституту.
144.jpg 145.jpg

                                                                   

На виконання Указу Президента України від 27 січня 2003 року № 47/2003, з метою вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, об’єднання сил і засобів для ліквідації пожеж, аварій та катастроф, УкрНДІПБ виведено зі складу Міністерства внутрішніх справ України та передано у підпорядкування Міністерству України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

167.jpg

Злиття двох науково-дослідних установ та створення Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (2010-2020 рр.)

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1252 «Про реорганізацію науково-дослідних установ МНС», шляхом злиття двох науково-дослідних установ: Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки було утворено Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ).

                                                                  IMG_7800.JPG

 

Основними завданнями Інституту є здійснення наукової і науково-технічної діяльності з:

 • розроблення теоретичних основ цивільного захисту, стратегії його розвитку, заходів з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
 • питань удосконалення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їм;
 • пожежної та техногенної безпеки;
 • проведення прикладних досліджень щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальної справи та розвитку сил і засобів цивільного захисту.

 

IMG_0719.JPG IMG_6513.JPG

 

Чергові зміни в стратегії розвитку УкрНДІЦЗ розпочинаються 2013 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 175-р «Про віднесення об’єктів державної власності до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій», УкрНДІЦЗ передано в управління Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Протягом 2013–2019 років відбулися значущі зміни у діяльності Інституту, що пов’язані зі зміцненням напрямів наукової діяльності, підвищенням рівня підготовки працівників та вдосконаленням дослідно-випробувальної бази Інституту.

У цей період проведено поетапне реформування усіх наявних напрямів його діяльності, а саме:

– систематизовано роботу науковців;

– опрацьовано та впроваджено нові напрями наукових робіт;

– оптимізовано навантаження на позабюджетний фонд;

– удосконалено структуру і штат Інституту;

– змінено підхід до організації та проведення наукових досліджень,що передбачає наближення наукових досліджень до практичних потреб підрозділів ДСНС України.

 

IMG_6072.png НС_+IMG_4950.png

 

Згідно з Положенням про науково-технічну раду в Інституті ефективно функціонує науково-технічна рада (НТР), на засіданнях якої щомісячно розглядається науково-технічна доцільність виконання окремих НД та ДКР, їх науковий рівень, обґрунтованість і достовірність отриманих результатів та напрями їх впровадження. Крім того, найбільш вагомі результати наукової праці публікуються у фаховому науковому виданні «Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека». Щорічно науковці виконували понад 30 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

 

фон.jpg IMG_9171.JPG

 

вид РЗ.jpg IMG_9353.JPG

 

З метою освоєння новітніх технологій, пропаганди та впровадження сучасних науково-технічних розробок й передового досвіду у сфері цивільного захисту, а також

популяризації ДСНС України було докорінно змінено підхід до участі УкрНДІЦЗ у виставкових заходах.

Впродовж п’яти років експозиція інституту неодноразово була представлена на Міжнародному виставковому форумі “Технології захисту/ПожТех”, Міжнародній виставці індустрії безпеки “Безпека”, Міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті” та міжнародній виставці освіти за кордоном “World Edu”, Спеціалізованій виставці “Екологія підприємства”, Міжнародному Форуму “Innovation market”.

Інститут за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій та разом із Національним банком України ініціював випуск державної пам’ятної монети «100 років пожежному автомобілю України». Презентація монети відбулась у рамках Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту/ПожТех-2016». Участь у презентації взяли представники Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національного банку України та УДППЗ «Укрпошта».

Загальний наклад монет становить 40 000 шт.

Разом із тим, «Укрпошта» випустила серію художніх поштових марок із зображенням не лише того ж таки першого пожежного автомобіля України, а й іншої, не менш цікавої, пожежної техніки.

Також, 2017 року Інститут за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій ініціював та разом з Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» продовжив роботи з випуску серії поштових марок, конвертів та карток «Історія пожежного транспорту».

Цього разу до серії увійшли пожежний катер ПК-10\130(UMS 1000), пожежний автомобіль КрАЗ-63221, пожежний танк ГПМ-54, пожежний літак АН-32П. Наклад кожної марки склав 140 000 примірників.

Презентація та урочисте спецпогашення серії марок відбулося 17 жовтня 2017 року під час відкриття XXIІ Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017».

IMG_4994.JPG фон марки.jpg

100_Pogegnyi_automobile_revPRINT (2).jpg 100_Pogegnyi_automobile_avPRINT (2).jpg

    аркуш-автонасос-31-08.jpg

 

За ініціативи Інституту та за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій для виявлення найбільш корисних винахідницьких та раціоналізаторських рішень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки з 2014 року проводиться щорічний Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

IMG_9891.JPG IMG_9902.JPG

 

Колектив Інституту неодноразово нагороджувався дипломами, подяками, отримував високі оцінки та визнання своїх надбань, винаходів і розробок у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 49 «Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту» шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту було утворено Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

 

Постанова КМУ від 05 лютого 2020 р. № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту".

Наказ ДСНС України від 18 лютого 2020 р. № 141 «Про утворення юридичної особи»

 

ВОНИ ОЧОЛЮВАЛИ  УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

                                       2_Вони очолювали УкрНДІЦЗ.jpg

 

Прес-центр