Контраст
Шрифт

Мовна підготовка

З 2001 року за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні на базі Інституту проводяться заняття з вивчення англійської мови за мовним стандартом НАТО STANAG 6001. Навчання здійснюється за 5 стандартизованими мовними рівнями: СМР0+ (Завчений мінімум), СМР1 (Виживання), СМР1+ (Виживання +), СМР2 (Функціональний), СМР2+ (Функціональний+). Інститут подає щомісячний звіт до ДСНС про хід та результати вивчення англійської мови співробітниками Служби.

З 2001 року курс вивчення англійської мови пройшли 1900 осіб. Провідним підходом до навчання є комунікативний, що дозволяє зосередити увагу на розвитку мовленнєвих навичок та вмінь слухачів.

Відповідно до наказів ДСНС від 19.09.2019 № 538 «Про організацію роботи курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2019/2020 навчальному році» та №727 від 18.12.2019 р. «Про внесення змін до наказу ДСНС від 19.09.2019 №538» в Інституті для персоналу ДСНС організовано навчання 151 особи начальницького складу та працівників апарату, органів та підрозділів ДСНС (7 груп).

На курсах працюють досвідчені викладачі, два з них пройшли курс-тренінг з методики викладання англійської мови як іноземної для дорослих  (курс CELTA) у  Першому Кембриджському освітньому центрі (Cambridge Education Centre, Grade Education Centre, м. Київ), мають відповідні сертифікати міжнародного зразка.

Новацією поточного навчального року стало  використання у навчальному процесі сучасних курсів для навчання дорослих Speak Out з доступом до інтерактивної онлайн платформи  MyEnglishLab, яка дозволяє  викладачам слідкувати за навчальним процесом за межами аудиторних занять, а слухачам надає можливість практикувати англійську мову в будь-який час, коли вони мають доступ до мережі Інтернет. Моніторинг навчальної діяльності слухачів надає викладачам об’єктивну картину формування іншомовних компетентностей та сприяє успішній реалізації орієнтованої на слухача моделі викладання англійської мови в ІДУ НД ЦЗ.

На період карантинних заходів, уведених в Україні через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та недопущення поширення COVID-19, всіх слухачів мовних курсів переведено на дистанційну форму навчання. Разом з виконанням завдань на інтерактивній навчальній онлайн платформі запроваджено заняття на платформах ZOOM-конференції та Skype.

З метою підвищення рівня майстерності у викладанні англійської мови в умовах дистанційного навчання викладачі кафедри постійно беруть участь у вебінарах, організованих компаніями Dinternal Education, BrightTALK тощо.

Відбулося технічне оновлення аудиторії, де  викладаються дисципліни  Англійська мова, Наукова англійська мова, Професійна іноземна мова: Англійська мова для фахівців з пожежної безпеки, Англійська мова для сфери публічного управління та адміністрування.  Уведено у користування  15 комп’ютерних планшетів, технічно облаштоване кожне місце слухача для зручного використання гаджетів на заняттях.  Можливість застосовувати в процесі навчання всіх засобів мультимедійності – анімації, відео, звуку, кольору – дозволяє задіювати більшість механізмів засвоєння слухачами нової інформації.  Викладачі активно залучають он-лайн ресурси до змісту навчальних занять, що дає більше можливостей й для самостійної роботи слухачів та сприяє формуванню в них навичок самоорганізації й раціонального планування  навчального часу.

Відповідно до наказу ДСНС України від 20.05.2013 № 255 «Про  затвердження переліку посад, пов’язаних із необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови, та умов встановлення особам начальницького складу та працівникам надбавки за її знання та використання» та наказу Інституту від 13.01.2014 № 9 «Про  затвердження Положення про мовне тестування» проводиться усне та письмове тестування працівників на встановлення рівня володіння англійською мовою.

Викладачі кафедри мовної підготовки беруть участь у всіх міжнародних заходах, що проводяться в Інституті. Серед таких заходів потрібно відмітити тренінги з практичного використання системи спеціальної методології для навчань експертів з реагування у разі виникнення масштабних надзвичайних ситуацій «МакСім» у рамках міжнародного проекту Україна-Швеція «Стандартизація українського кризового управління у сфері реагування на надзвичайні ситуації», семінари з кризової комунікації під час надзвичайних ситуацій від тренерів Агентства Зменшення Загрози Посольства США тощо.

Прес-центр
Громадянам