Контраст
Шрифт

На допомогу науковцям

1.

Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи.

2.

Профіль дослідника

 3.

Наукові профілі наукового та науково-педагогічного складу ІДУ НД ЦЗ 

4.

Бібліографія

5.

Перелік українських наукових журналів у Scopus та Web of Science

6.

Перелік підозрілих «наукових» видавницт

7.

Новий проєкт МОН України. Презентація Open Ukrainian Citation Index

8.

Рекомендації EASE (Eвропейской Асоціацією Наукових Редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою

9.

Поради молодим науковцям  

10.

Академічна доброчесність

11.

Закон України  "Про авторське право і суміжні права"   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64).
Методична презентація «Авторське право»

12.

Міжбібліотечне обслуговування абонентів

13.

 Національний репозитарій академічних текстів

14.

Нормативна база по навчальних  дисциплінах. Магістратура 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 

Прес-центр
Громадянам