Поради молодим науковцям

1. Міністерство освіти і науки України.

2. Нормативні документи.

3. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.

4. Портал "Аспірант".

На сайті висвітлено широке коло питань, орієнтованих на здобувачів наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, доктора філософії. Розглянуто технологію і організацію роботи над дисертацією, зокрема: вибір напрямку й теми наукового дослідження, організація праці дисертанта, підбір, накопичення та опрацювання інформації, робота з першоджерелами, складання плану, оформлення результатів дослідження, підготовка автореферату і публікацій, а також багато інших. Наведено основні вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів. Висвітлені питання запозичень і плагіату в текстах наукових робіт, особливості підготовки до публічного захисту дисертацій.

Матеріали сайту орієнтовані на здобувачів наукового ступеня в Україні.

Для аспірантів, докторантів, дисертантів, здобувачів наукового ступеня, молодих науковців.

5. Довідник аспіранта

6. Як правильно оформити список літератури до наукової роботи

7. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

8. База авторефератів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.