Наукова рада Інституту

Наукова рада Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі – наукова рада) є колегіальним дорадчим органом провадження наукової і науково-технічної діяльності Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

Основними завданнями наукової ради є:

 • розроблення та розгляд перспективних напрямів наукових досліджень;

 • розгляд пропозицій до Плану наукової і науково-технічної діяльності Інституту;

 • розгляд пропозицій до Тематичного плану ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Інституту;

 • розгляд проектів заявок та технічних завдань на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НД та ДКР) і змін до них;

 • обговорення окремих етапів виконання та звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які виконано в Інституті;

 • аналіз стану впровадження та реалізації результатів НД та ДКР;

 • внесення на розгляд питань наукової співпраці з іншими науково-дослідними установами та організаціями;

 • розгляд питань щодо організації підготовки та проведення конференцій, семінарів, нарад;

 • обговорення заходів міжнародного наукового співробітництва;

 • розгляд питань науково-видавничої діяльності Інституту;

 • обговорення тем дисертаційних робіт здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників або консультантів;

 • розгляд пропозицій про створення творчих колективів Інституту та оцінювання їх роботи;

 • відбір наукових робіт для участі в конкурсах;

 • розгляд проектів річних звітів про наукову і науково-технічну діяльність Інституту;

 • обговорення (у межах визначеної компетенції) інших питань наукової та науково-технічної діяльності.

Положення про наукову раду Інституту

Склад наукової ради Інституту

Плани роботи наукової ради Інституту 

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності