Контраст
Шрифт

Наукові школи

Наукова школа – це творчий науковий колектив дослідників різної кваліфікації та вікових груп (докторів, кандидатів наук, докторів філософії, наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів наукових ступенів та вищої освіти), які працюють у структурних підрозділах Інституту і проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з одного чи кількох пріоритетних напрямів наукових досліджень Інституту та отримують важливі наукові результати.

Документи щодо організації наукових шкіл

Положення про наукові школи ІДУ НД ЦЗ. Затверджено наказом ІДУ НД ЦЗ 28 лютого 2023 року № 38. 

Додаток 1 до Положення – Кваліфікаційна карта наукової школи.

Додаток 2 до Положення – Відомості про колектив наукової школи.

1. Назва наукової школи: «Протипожежного захисту об’єктів»

Спеціальність 261 «Пожежна безпека».

Науковий керівник: начальник науково-дослідного центру протипожежного захисту ІДУ НД ЦЗ, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Ніжник Вадим Васильович.

2. Назва наукової школи: «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Наукові керівники: 

завідувач кафедри державного управління у сфері цивільного захисту ІДУ НД ЦЗ, доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник Терентʼєва Анна Валеріївна;

професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту ІДУ НД ЦЗ, доктор наук з державного управління, доцент Твердохліб Олександр Степанович.

Прес-центр
Громадянам