Контраст
Шрифт

Навчання з питань охорони праці

Умови та безпека праці, їх стан та поліпшення – самостійна та важлива задача соціальної політики сучасної промислово розвинутої держави. Безпека робіт на виробництві великою мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів з правових та організаційних питань охорони праці та уміння реалізації заходів зі створення умов праці, які відповідають сучасним вимогам.

Відповідно до закону України «Про охорону праці», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, зареєстрованої у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці від 16.05.2016 № 76-16-32-к, а також наказу ДСНС України від 29.05.2019 року № 319 «Про організація навчання з питань охорони праці» Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут) проводить навчання з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці в Інституті здійснюється на базі кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення (далі – кафедра ППБЖДН). До проведення навчальних занять залучаються найбільш підготовлені науково-педагогічні, наукові працівники Інституту, які водночас пройшли відповідне навчання.

Навчання здійснюється за робочими програмами, затвердженими у встановленому порядку.

Інститут проводить навчання на безоплатній основі для посадових осіб органів і підрозділів ДСНС України відповідно до щорічних наказів ДСНС України «Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС України» та окремих доручень Голови ДСНС України.

Навчання здійснюється відповідно до робочих навчальних програм та може проводитись за денною, дистанційною, очно-дистанційною (змішаною) та індивідуальною формами навчання.При проведенні навчання використовуються як традиційні методи, так і сучасні, а також застосовуються технічні засоби навчання: аудіовізуальні, інтерактивні, комп’ютерні навчально-контрольні системи, комп’ютерні тренажери тощо.

 

тел.: (044) 430-40-18 (навчально-методичний відділ Інституту – Монастирецький Вадим Вікторович);

тел. (044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення – Власенко Євген Андрійович).

ПРОГРАМА навчання з питань охорони праці

Прес-центр
Громадянам