Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту

Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту

Керівництво. Печиборщ В.П. , П. Б. Волянський, В. М. Якимець, В. В. Вороненко, М.І.Хижняк./ В.П. Печиборщ. – Київ : 2019.–425 с.
У керівницві проаналізований стан організації медичного захисту в нашій країні у порівнянні з досвідом функціонування аналогічних структур далекого і близького зарубіжжя. Розглядаються питання організація діяльності в процесі ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального, воєнного характеру та терористичних актів. 

Бурхливий розвиток промислових хімічних, ядерних технологій у світі та нашій державі призводить до збільшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які супроводжуються інколи глобальними наслідками світового масштабу, невпинне зростання кількості транспортних засобів призводить до збільшення кількості транспортних пригод, які супроводжуються великою кількістю постраждалих.

Яскравими прикладами створення парникового ефекту на земній кулі і як наслідку глобального потепління є вининення тих чи інших природних катаклізмів, які теж супроводжуються тяжкими наслідками для тих країн, в яких вони були.

На земній кулі  постійно існують джерела актів тероризму, локальні воєнні конфлікти та війни, які теж супроводжуються відповідними медико-соціальними наслідками, а саме - великими безповоротними та санітарними втратами населення, великою кількістю вимушених біженців (переселенців), що потребують уваги від керівництва тих держав, де вони попросили соціального захисту.

Все вищеозначене диктує необхідність створення систем управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій,  дієвої системи медичного захисту в Єдиній державні системі цивільного захисту, адекватної можливостям держави, спроможної виконати поставлені перед нею завдання у повному обсязі, який відповідає вимогам часу та світових стандартів.

Означений посібник призначений для використання в повсякденній діяльності фахівців та  органів управління службою медицини катастроф, сфери медичного захисту Єдиної державної системи цивільного захисту.