«Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced Life Support – ALS)»

«Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced Life Support – ALS)»

Рощін, Г.Г.Синельник, С.В.Гуменюк, Г.Г.Пархоменко, О.В.Кузьмін, В.Ю.Деніел Смайлі Цуглевич, Я.М.Тутченко, М.І.Заруцький, Я.Л.Кушнір, В.А.

– навчальний посібник / Г.Г. Рощін , С.В. Синельник , М.І. Гуменюк та ін., за ред. проф. Г.Г. Рощіна.   – Київ: Вид-во “Юстон”, 2019. – 295с.

В посібнику у вигляді протоколів викладено принципи та кроки екстреної медичної допомоги хворим (постраждалим), що відповідають міжнародним вимогам обсягу допомоги рівня «Розширена підтримка життя (ALS)».