Кризовий менеджмент і принципи управління ризиками в процесі наслідків надзвичайних ситуацій

Кризовий менеджмент і принципи управління ризиками в процесі наслідків надзвичайних ситуацій

монографія/ П.Б. Волянський, С.О. Гур’єв, О.С. Соловйов, А.В. Терентьєва/ Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Вид.2-ге, виправ. та допов.-Київ: Парлам. вид-во, 2021.- 432 с. 

У монографії розглядаються теоретичні основи управління в умовах надзвичайної ситуації, досліджено визначення, принципи та заходи цивільного захисту, структуру системи управління в надзвичайних ситуаціях та охарактеризовано комплекс заходів з оперативного управління ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації; кількісні та якісні методи оцінки ризику та методологію їх застосування при аналізі потенційно можливих надзвичайних ситуацій; принципи та технології оперативного управління процесом ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; принципи формування та реалізації технологій інформаційної підтримки та інформаційно-аналітичного супроводу прийняття управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій і методологію кризового менеджменту.

Завантажити монографію "Кризовий менеджмент і принципи управління ризиками в процесі наслідків надзвичайних ситуацій"