Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних випускних  робіт для здобуття ступеня вищої освіти магістра

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних випускних робіт для здобуття ступеня вищої освіти магістра

(галузь знань 28 “Публічне управління та адміністрування”) / упорядн. : А. В. Терент’єва, О. С. Твердохліб. Київ : ІДУЦЗ, 2020. 32 с.

Завантажити "Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних випускних  робіт для здобуття ступеня вищої освіти магістра"