Методичні рекомендації щодо проектування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття

Методичні рекомендації щодо проектування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття

Схвалено тимчасовою Вченою радою Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту на засіданні від 20.11.2020 р. (протокол № 6)

Методичні рекомендації щодо проектування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття