Практичний посібник «Домедична допомога на місці події»

Практичний посібник «Домедична допомога на місці події»

П. Б. Волянський, А. М. Гринзовський, С. О. Гур’єв та ін. ; за заг. ред.д. н. держ. упр., 

професора П. Б. Волянського та д. мед. н., професора С. О. Гур’єва.  Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 224 с.

Практичний посібник «Домедична допомога на місці події» створено в межах виконання НДР «Моделювання алгоритму вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для навчання рятувальників ДСНС України» (номер державної реєстрації 0118U003076) на замовлення Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У практичному посібнику висвітлено алгоритми вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для навчання рятувальників ДСНС України, з урахуванням Порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах (наказ МОЗ України від 16.06.2014 № 398).

Практичний посібник адаптовано до змісту навчальної програми ІІ рівня підготовки з надання домедичної допомоги, розробленої на основі навчально-тренувальної програми «Перший на місці події». Водночас він може бути використаний у своїй роботі викладачами та слухачами інших навчальних закладів, керівним складом цивільного захисту міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, усіма тими, хто працює у сфері цивільного захисту.

Завантажити практичний посібник «Домедична допомога на місці події»