Практичний посібник з розвитку навичок читання за професійним спрямуванням (цивільний захист) для самостійної роботи слухачів курсів англійської мови

Практичний посібник з розвитку навичок читання за професійним спрямуванням (цивільний захист) для самостійної роботи слухачів курсів англійської мови

Матеріали практичного посібника є додатковими до основного комплекту навчальних матеріалів, що застосовуються науково-педагогічними працівниками кафедри мовної підготовки ІДУ НД ЦЗ для навчання слухачів на курсах англійської мови. Матеріали можуть опрацьовуватись слухачами курсів англійської мови під час самостійної роботи. Самостійна робота з виконання завдань слухачами курсів не потребує безпосередньої участі викладача. Запропоновані завдання виконуються слухачами у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Мета посібника – удосконалити в слухачів курсів англійської мови навички читання та розуміння текстів, що містять професійно-орієнтовану лексику, розширити вокабуляр слухачів за фахом.

Завантажити "Практичний посібник з розвитку навичок читання за професійним спрямуванням (цивільний захист) для самостійної роботи слухачів курсів англійської мови"