Рекомендації щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності

Рекомендації щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності

Метою практичного посібника є надання науково-методичної допомоги науковим та науково-педагогічним працівникам, що провадять наукову і науково-технічну діяльність. Наочність матеріалів досягається використанням умовних прикладів у вигляді тексту, таблиць і форм, що призначені для ілюстрації рекомендацій.

Посібник підготовлено авторським колективом у складі: кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника О. В. Васильєва; доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Л. Л. Запольського; доктора технічних наук, доцента С. А. Єременка; доктора військових наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки С. П. Мосова; О. В. Савченко.

Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів.

Завантажити практичний посібник «Рекомендації щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності»