Новини бібліотеки

ДИСТАНЦІЙНІ ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Повідомляємо, що в період дії воєнного стану бібліотека Інституту надаватиме послуги та консультації у віддаленому режимі. Ви можете віддалено працювати з Електронною бібліотекою,  а також з іншими ресурсами та платформами, до яких ми маємо доступ (включаючи наукометричні бази даних Scopus, Web of Science та ін.).

Бібліотека надає такі дистанційні послуги:

- виконання віртуальних бібліографічних довідок (послуга, спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, які пов’язані з пошуком інформації);

- розміщення в електронній бібліотеці ІДУ НД ЦЗ наукових статей, монографій, підручників;

- надання індивідуальних консультацій стосовно створення та корегування профілів у пошукових системах  Google Scholar, ORCID.

Запрошуємо скористатися електронними ресурсами:

 

У розділі COVID-19  ви можете знайти інформацію:

 БЕЗКОШТОВНІ ВЕБ-РЕСУРСИ ЩОДО КОРОНАВІРУСУ COVID-19;

Перелік  посилань на веб-ресурси щодо коронавірусу COVID-19.

               ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19  

 

 

2022

 06.10.2022

Протягом жовтня 2022 року відбудеться 3 безкоштовні вебінари для науковців від компанії «Clarivate Analytics», на яких розглядатимуться різні аспекти роботи з базою даних «Web of Science», а також інтеграції Цілей сталого розвитку в наукові дослідження. Зареєстровані учасники отримають електронні сертифікати.

Вебінари проводить Ірина Тихонкова, консультантка з регіональних рішень компанії «Clarivate».

Програма вебінарів:

Дата: 6 жовтня

Тема: «Основи наукометрії».

Питання, які будуть розглянуті: специфіка таких показників, як імпакт-фактор та його варіації, індикатор цитування, квартиль, h-індекс та ін., та корисність їхнього врахування у щоденній роботі науковців. 

Реєстрація:

10:15–11:15 – за посиланням;

16:15–17:15 – за посиланням. 

 
Дата: 13 жовтня 

Тема: «Автори та цитування».

Питання, які будуть розглянуті: 

 • які показники використовують для оцінювання праці вченого;
 • як визначаються високоцитовані роботи та високоцитовані науковці;
 • як визначаються Citation Laureates™ та яким чином вони пов’язані з Нобелівською премією;
 • особливості роботи із профілем автора у Web of Science. 

Реєстрація:

10:15–11:15 – за посиланням;

16:15–17:15 – за посиланням. 

 
Дата: 27 жовтня

Тема: «Збільшення наукового внеску у досягнення Цілей сталого розвитку ООН (UN Sustainable Development Goals)».

Питання, які будуть розглянуті: 

 • як Web of Science та InCites допоможуть формувати основу для подальших відкриттів за певним напрямом досліджень;
 • як науковцям правильно використовувати дані та інструменти, щоб покращити дослідження, орієнтуючи їх на досягнення Цілей сталого розвитку.

Реєстрація:

10:15–11:15 – за посиланням

Нагадаємо, 20 жовтня відбудеться захід «IT Ukraine Education Summit 2022».

 

 18.01.2022

Шановні колеги!

Запрошуємо на серію вебінарів "Clarivate науковцям" 2022 року безкоштовно, тривалість кожного заходу одна година у Webex.

 

20 січня 2022, 16:15–17:15 (київський час) - ПОВТОР від 13 січня

Тема: Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites

Тези: Наукові дослідження часто вимагають значних коштів. Грантова підтримка та співпраця з знаними лабораторіями світу буде на часі та дозволить і виконувати дослідження на більш високому рівні і швидше отримувати результати. На вебінарі з’ясуємо як знайти і проаналізувати здобутки інших установ, визначити лідерів та знайти їхні контакти. Проаналізувати співпраці своєї організації, з якими установами і чому вони більш ефективні. Визначити фонди, що фінансували аналогічні дослідження, які теми підтримувалися певною грантовою агенцією, у кого зі співвітчизників були такі гранти та, як завжди, відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Реєстрація: https://bit.ly/3I0F4Cm


26 січня 2022, 16:15–17:15

Тема: Можливості референс-менеджера EndNote для роботи з бібліографією

Тези: Щоб не витрачати багато часу на оформлення переліків літератури за форматом обраного видання, уникнути помилок з бібліографією при написанні курсових, кваліфікаційних робіт чи дисертацій запрошуємо на вебінар де дізнаємося про референс-менеджер EndNote і як з ним працювати:
– Створення аккаунту, наповнення бібліотеки через імпорт записів з Web of Science, сайтів журналів, онлайн бібліотек, Google Scholar, додавання записів вручну.

– Створення та впорядкування каталогу, спільний доступ до даних, використання у науковій роботі (створення звітів) та освітньому процесі.

 (Пере)оформлення статті за форматом обраного видання за допомогою Cite While You Write™. Робота з рукописом додавання/видалення посилань, правки, версія для подання до видання. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Реєстрація: https://bit.ly/3FzXRCS


27 січня 2022, 16:15–17:15

Тема: Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше

Тези: Якщо ви розпочинаєте знайомство з Web of Science або бажаєте дізнатися про всі зміни що відбулися у новому інтерфейсі - запрошуємо на онлайн демонстрацію де відпрацюємо алгоритм ефективної роботи у новому інтерфейсі Web of Science. Визначимо що і як індексується на платформі і які можливості відкриває база науковцям. Розглянемо можливості кабінету користувача, алгоритм пошуку робіт за вказаною темою, які можуть бути помилки і як їх уникнути, оцінимо результати, розподіл документів за роками, цитування, h-індекс, хто цитує, чим корисний аналіз цитування, що таке пов’язані записи, які установи є літерами в даній галузі, як зв’язатися з науковцями даних установ, в яких видання варто публікувати результати, чи є безкоштовні публікації. Варіації пошуку у Web of Science. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

 

Реєстрація: https://bit.ly/3fq2nJB

 

 

 17.01.2022

 З метою інформування наукового та науково-педагогічного складу, для поповнення та оновлення професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності у бібліотеці проведено роботу щодо підготовки огляду літератури за спеціальностями «Цивільний захист», «Цивільна безпека», «Пожежна безпека», "Охорона праці», «Безпека життєдіяльності» за період  2015- 2021р.р.:

 

№ з/п

Назва

 

1.       

Labour Protection and Civil Defense [Electronic resource] : textbook for undergraduate students / O. Levchenko, O. Polukarov, O. Arlamov, Y. Polukarov, O. Zemlyanska ;edited by O. Levchenko. – Electronic text data (1 file: 3,28 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 352 p.

2.       

Безпека життєдіяльності та охорона праці : підручник / В. В. Сокуренко, О. М. Бандурка, С. М. Бортник та ін.; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 308 с.

3.       

Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Практикум [Електронне видання] : для студентів бакалаврів спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення,123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології./ КПІ ім.Ігоря Сікорського; Уклад.: Е.В.Землянська, Н.Ф.Качинська, Н.А.Праховнік, М.О.Мітюк. – Електронне видання (1 файл, 3,58 Мб). - К.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021. – 113 с.

4.       

Березуцький В.В. Управління охороною праці : навчальний посібник для студентів спеціальності – «Цивільна безпека», освітньої програми «Охорона праці» / В.В. Березуцький. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 412 с.

5.       

Охорона праці та цивільний захист. Лабораторний практикум [Електронне видання] : для здобувачів ступеня бакалавра спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 163«Біомедична інженерія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Н.Ф.Качинська, О.В.Землянська, О.Ю.Арламов, А.І.Ковтун, Г.В.Демчук – Електронне видання (1 файл, 1,46 Мб). - К.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021. – 113 с.

6.       

Охорона праці та цивільний захист: практикум [Електронне видання] : для  здобувачів ступеня бакалавра спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» приладобудівного факультету / Н.Ф.Качинська – Електронне видання (1 файл, 2,432 Мб). - К.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021.– 282 с.

7.       

Безпека життєдіяльності та цивільний захист [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,2 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с.

8.       

Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій: практикум / О.В. Васильченко, О.В Савченко, Ю.А. Отрош . ─ Х. : НУЦЗУ, 2019 . ─ 220 с. 

9.       

Охорона праці та цивільний захист [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія» / О. Г. Левченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 26,1 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 337 с.

10.   

Охорона праці та цивільний захист: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями галузей знань «Автоматизація та приладобудування» / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська. За ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 420 с.

11.   

Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с.

12.   

Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. « Безпека життєдіяльності» : навч. посібник / Т.Є. Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с.  

13.   

Голінько В.І.
Г-60 Проектування засобів індивідуального захисту працюючих : навч. посіб. / В.І. Голінько, Л.Д. Третякова, С.І. Чеберячко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. 181 с.

14.   

Отрош Ю. А. Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі : [навчальний посібник] / Отрош Ю. А. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – 158 с.  

15.   

Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2. Практичний посібник / В.Г. Поклонський, О.А. Фесенко, В.Г. Тарасюк та ін. – К.: Інтертехнологія, 2016. – 83 с. ISBN 978-966-97486-0-7

16.   

Спеціальне водопостачання: підручник (навчальне видання виправлене та доповнене) / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2015 − 256 с.

 

Із змістом вище зазначеної літератури можна ознайомитись за посиланнями  в Огляді літератури

 

 

11.01.2022

 

Шановні колеги!

Запрошуємо на серію вебінарів "Clarivate науковцям" 2022 року безкоштовно, тривалість кожного заходу одна година у Webex.

13 січня ;10 лютого ;10 березня; 7 квітня; 5 травня;9 Червня;7 Липня;11 Серпня; 8 Вересня; 6 Жовтня;10 Листопада; 8 грудня. Теми оголошуватимуться за місяць до початку і надсилатимуться листами- нагадуваннями про вебінари за добу до початку відповідного вебінару.

Слухачі, які були присутні більше 90 % основного часу вебінару, протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника. Учасники усіх 12 вебінарів отримують додатковий сертифікат за серію.

Перший вебінар 13 січня 2022; 16:15–17:15

Тема: Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites

Тези: Наукові дослідження часто вимагають значних коштів. Грантова підтримка та співпраця з знаними лабораторіями світу буде на часі та дозволить і виконувати дослідження на більш високому рівні і швидше отримувати результати. На вебінарі надано інформацію як визначити фонди, що фінансували аналогічні дослідження, які теми підтримувалися певною грантовою агенцією, у кого зі співвітчизників були такі гранти та, як завжди, відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Реєстрація: https://bit.ly/3pHtRQZ

Реєстрацію вже відкрито, після переходу за посиланням заповніть реєстраційну анкету що ховається під кнопкою Register (натисніть на слово).

В січні під час вебінару буде оголошено вікторину, серед учасників що правильно дадуть відповіді на питання Random визначить володаря сувенірів. Удачі! Не забувайте запросити друзів – разом веселіше шукати правильні відповіді.

 

 
 2021
  

 

На сайт 23.12.2021

Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки Інституту поповнився новою літературою:

 

Цивільний захист у забезпеченні національної безпеки України (основи становлення, сучасний стан, напрямки розвитку). Лещенко О.Я., Михайлов В.М., Андрієнко М.В., Гаман П.І., Долгий О.А. - монографія. - Київ : ІДУ НД ЦЗ, 2021.

Перші кроки щодо організації цивільного захисту на базовому рівні місцевого самоврядування» / О. Я. Лещенко, С. А. Кудін, В. М. Михайлов, М. В. Андрієнко ; за заг. ред. П.Б. Волянського, С.А. Парталяна. - К. : ІДУ НД ЦЗ, 2021.

Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та безпеки громад       2018-2020 роки). Лещенко Олександр Якович, Кудін Сергій Анатолійович, Михайлов Віктор Миколайович, Андрієнко Микола Васильович К. : ІДУНДЦЗ, 2021

 Бібліографічний опис здійснено за державним стандартом, що регламентує правила складання бібліографічних записів, література описана та внесена в Електронну  бібліотеку, а також розміщено на web-сайті Інституту в рубриці «Нові надходження ІДУ НД ЦЗ»

Паперовий варіант підручників можна переглянути у бібліотеці.

 

На сайт 09.12.2021

Бібліотека ІДУ НД ЦЗ поповнилася навчальними матеріалами за Програмою НАТО з виховання доброчесності

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту отримав навчальні матеріали від Програми НАТО з виховання доброчесності за сприяння Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України.

Навчальні матеріали, а саме:

Балансування відкритості та конфіденційності в оборонному секторі: уроки успішної міжнародної практики. Посібник. NATO, № 6,2018;

Управління державними фінансами. Посібник. NATO, № 7,2018

Необхідність та функції кодексів етичної поведінки. Посібник. NATO. №8, 2019;

Делегування у процесі прийняття рішень – розвиток професійного управління в державних інституціях. Посібник. NATO. № 9, 2019;

Посібник з викриття корупції в секторі оборони і безпеки. Посібник. NATO. №10,2020;

Виховання доброчесності в операціях. Керівництво Стратегічного командування НАТО з операцій. Лютий, 2020.VIGILIA PR E T I U M L IBERTATIS.0196-20 NATO GRAPHICS & PRINTIN.;

Словник термінів сфери управління кадровими ресурсами у державному секторі. 0262-21 NATO GRAPHICS & PRINTING. 2021 були передані до бібліотеки ІДУ НД ЦЗ.

Запрошуємо бажаючих ознайомитися з новою літературою.

 

Електронні версії вищезазначених документів розміщено в електронну бібліотеку ІДУ НД ЦЗ.

 

На сайт 03.12.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу за ЛИСТОПАД 2021 року.

ЛИСТОПАД  2021

 

 На сайт 17.11.2021

Навчання без бар’єрів

Більшість людей, стурбованих своїми незначними проблемами, не часто замислюються про те, наскільки ми насправді щасливі від того, що володіємо таким простим, але одночасно найціннішим - ми живі і здорові, маємо можливість пізнавати і реагувати на оточуючий нас світ усіма можливими способами і брати від нього все, що тільки захочемо. За рідкісним винятком приходить думка про те, що серед нас є і ті, кому доступні не всі ті можливості, які ми звикли вважати чимось самим собою зрозумілим і покладеним нам по праву.

За даними ООН близько однієї десятої всього населення планети становлять люди з обмеженими можливостями. В Україні ж цей показник становить близько 6% від всього населення.

Підтримка навчання у вищих навчальних закладах студентів з інвалідністю існує в усіх розвинених країнах світу. Створюються так звані безбар’єрні університетські містечка з відповідними корпусами, гуртожитками, іншими приміщеннями, де такі студенти отримують технічні засоби навчання, допомогу психологів, медиків, соціальних працівників.

Інклюзивна освіта (система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права людей на освіту та права навчатися за місцем проживання) передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної людини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Система інклюзивної освіти включає в себе навчальні заклади середньої, професійної та вищої освіти. Її метою є створення безбар'єрного середовища в навчанні і професійній підготовці людей з обмеженими можливостями.

На web сайті Інституту, блок Бібліотека створено рубрику «Навчання без бар’єрів», де розміщено Інтернет-ресурси для людей з обмеженими можливостями:

нормативна база;

громадські організації;

література;

аудіо та відео з питань навчання за напрямами діяльності Інституту.

«Навчання без бар’єрів» 

 

 
01.11.2021
 

Портал цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта»

Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», цілі якої: «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути».

10 березня 2021 року Кабінет Міністрів України Постановою від 10 березня 2021 р. № 184 «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта» постановив затвердити Положення про Єдиний державний портал цифрової освіти (далі- ЄКТС) «Дія. Цифрова освіта», яким визначаються мета, основні завдання, функціональні можливості та суб’єкти вебпорталу, зміст інформації, яка на ньому міститься, та інші питання.  

Основі завдання порталу «Дія.Цифрова освіта»:

·  надання можливості доступу до освітніх матеріалів

·  забезпечення цифрової грамотності людей усіх вікових категорій

·  забезпечення проведення тестування, зокрема тестування рівня цифрової грамотності (Цифрограм)

·  забезпечення отримання електронних документів, що підтверджують проходження навчання

·  формування індивідуального переліку освітніх матеріалів

·  відображення новин та результатів досліджень у сфері освіти

·  поширення ідей цифровізації, доведення інформації щодо новітніх цифрових технологій

·  надання інформації про підприємства, установи, організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти (центрів цифрової освіти)

·  використання методів і механізмів для покращення результатів навчання

·  захист даних (у тому числі персональних), що розміщуються на вебпорталі цифрової освіти, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації

Технічним адміністратором порталу є державне підприємство «Дія», що належить до сфери управління Мінцифри. 

 

Чим корисний вебпортал “Дія. Цифрова освіта”? Користувачі зможуть:

 • комунікувати в межах порталу;
 • отримувати доступ до навчальних матеріалів, безкоштовної освіти, освітніх ресурсів;
 • перевіряти свої знання після навчання;
 • почитати новини та результати досліджень у сфері освіти;
 • отримати інформацію про підприємства, установи, організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти;
 • за результатами проходження модулів зможуть отримати електронний сертифікат.

Матеріали публікуються державною мовою. Інтерфейс платформи  адаптований до потреб осіб з порушеннями зору, слуху, мовлення тощо.

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали  за участі експертів і українських зірок.

Наразі національна онлайн-платформа із цифрової грамотності  налічує понад 70  серіалів і їхня кількість постійно збільшується.

Усі освітні серіали є безкоштовними. Майже щомісяця на онлайн-платформі з’являтимуться нові спеціалізовані та нішеві курси для підприємців, lifestyle-курси, курси нових цифрових професій. Наприкінці курсу кожен має змогу пройти фінальний тест і отримати сертифікат, що підтверджує здобуті навички.

 

 
07.10.2021
 
Шановні колеги!
Запрошуємо на жовтневі вебінари від Clarivate українською, безкоштовно, тривалість кожного заходу одна година у Webex.
Слухачі, які були присутні більше 90 % основного часу вебінару, протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника. Реєстрацію на вебінари – відкрито, перейдіть за посиланням, натисніть Register, заповніть анкету, не забувайте поділитися інформацією з колегами. Зважайте, що Webex не підтримує операційну систему XP.
 
11 жовтня 2021
Тема: Хижацькі видання: розпізнати та уникнути
Тези: Публікація в хижацьких виданнях це втрата результатів, часу, грошей і найголовніше репутації. Протягом вебінару розглянемо основні типи хижацьких видань, на що варто звернути увагу при доборі видання, як перевірити індексацію видання у, наприклад, Web of Science Core Collection. Відповіді на запитання, поставлені під час реєстрації наприкінці вебінару.
Реєстрація:
10:15–11:15   
https://bit.ly/3zpFYnl
16:15–17:15   https://bit.ly/3lGpa6F

12 жовтня 2021
Тема: Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації
Тези: Технічні та наукові критерії якості наукового видання. ISSN, doi, impact factor, які можуть бути варіації останнього. Як порівняти видання та обрати краще для публікації ваших досліджень. Публікаційний процес. Оформлення публікації, референс-менеджер EndNote, бізнес-моделі видання та як друкуватися безкоштовно, види рецензування, розповсюдження публікації, чи можна розмістити повний текст на своєму сайті. Як перевірити чи індексується видання у Web of Science. Відповіді на запитання, поставлені під час реєстрації наприкінці вебінару.
Реєстрація:
10:15–11:15   
https://bit.ly/3lA8fm4
16:15–17:15   https://bit.ly/3ExNtw9

13 жовтня 2021
Тема: Типи пошуку в Web of Science Core Collection
Тези: На платформі Web of Science представлено чотири типи пошуку: документів, розширений, в пристатейній бібліографії та за автором. Протягом онлайн демонстрації розглянемо алгоритми пошуку, синтаксис пошукових запитів, найчастіші помилки користувачів. Уточнення, аналіз та збереження отриманих даних. Відповіді на запитання, поставлені під час реєстрації наприкінці вебінару.

Реєстрація:
10:15–11:15   
https://bit.ly/3hOGJAy
16:15–17:15   https://bit.ly/3EC0HrZ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА СЕМІНАРИ Clarivate Analytics

Інструкція реєстрації для участі у вебінарі та встановлення і підключення до системи Cisco Webex Meeting

 

 

 01.10.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу за ВЕРЕСЕНЬ 2021 року.

ВЕРЕСЕНЬ 2021

 

 15.09.2021

Правовий вимір академічної доброчесності"

Академічна доброчесність є поняттям загальноприйнятим у розвинутих країнах сучасного світу. З одного боку, його узагальненість дозволяє охопити різні сфери академічного життя, де кожному з учасників відведена його унікальна роль та, відповідно, права, обов’язки та відповідальність.

І з іншого боку, така всеохопність може бути загрозою у культурних реаліях, де з тих чи інших причин академічна культура та правила поведінки або ще не сформувалися, або були втраченими чи знищеними.

Що таке академічна доброчесність? Як розмежувати етичні та юридичні аспекти цієї концепції? Хто і як може виявити та встановити факти порушення академічної доброчесності? Якою є відповідальність за порушення академічної доброчесності та якими є її підстави?

На ці та інші запитання ви можете отримати відповіді, переглянувши наступні вебінари:

 

Що таке академічна доброчесність? (Тарас Тимочко, координатор Проєкту сприяння академічній доброчесності в України (SAIUP);

Академічна доброчесність в точних науках (Володимир Бахрушин, доктор фізико-математичних наук, професор Національного університету “Запорізька Політехніка”, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, 2018-2020);

Академічна доброчесність для закладів вищої освіти (Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP для закладів вищої освіти про шляхи впровадження політик академічної доброчесності та моніторингу їх ефективності.)

 

06.09.2021

Шановні колеги!

Запрошуємо на вересневі вебінари від Clarivate українською, безкоштовно, тривалість кожного заходу одна година у Webex.

Слухачі, які були присутні більше 90 % основного часу вебінару, протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника. Реєстрацію на вебінари – відкрито, перейдіть за посиланням, натисніть Register, заповніть анкету, не забувайте поділитися інформацією з колегами. Зважайте, що Webex не підтримує операційну систему XP.

 7 вересня 2021

Тема: Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports
Тези: 30 червня 2021 оновився Journal Citation Reports: аналітичний інструмент на основі даних Web of Science Core Collection в якому можна детально проаналізувати видання для яких розраховується імпакт фактор Journal Impact Factor (JIF). На повторі липневого вебінару розглянемо новий інтерфейс програми, основні показники, які можна визначити для видання, чому не розраховується імпакт фактор для суто гуманітарних видань, що показує нова метрика Journal Citation Indicator (JCI), яку інформацію можемо отримати, як її зберегти. Як застосувати інструмент для підбору та оцінки видання для публікації власних результатів та для формування стратегії розвитку видання. І звісно про вартість публікації та де друкуватися безкоштовно. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3iEPMod
16:15–17:15   https://bit.ly/2VKJQkP

8 вересня 2021

Тема: Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote
Тези: Структура статті. Формати пристатейної бібліографії. Зразки оформлення публікації. Можливості і функції референс-менеджера EndNote. Покрокова інструкція для початківців. Створення аккаунту, наповнення бібліотеки через імпорт записів з Web of Science, сайтів журналів, онлайн бібліотек, Google Scholar, додавання записів вручну. бібліотеки, створення та впорядкування каталогу, спільний доступ до даних, використання у науковій роботі та освітньому процесі. Оформлення та переоформлення статті за форматом обраного видання за допомогою Cite While You Write™. Корегування тексту, додавання/видалення посилань, версія рукопису для подання до видання. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3iETkXO
16:15–17:15   https://bit.ly/3lSfHeh

9 вересня 2021

Тема: Нові та старі можливості Web of Science Core Collection

Тези: Часто у школі перший твір вересня був «Як я провів літо». За аналогією перший вебінар нового навчального року буде про класичні і нові, зокрема ті що з’явилися літом функції Web of Science Core Collection. Які можливості у даної бази для науковця, викладача та адміністратора? Де знайти ключову літературу за своєю темою? Де знайти партнера або рецензента? Які установи та науковці є лідерами за даним напрямом? Як з ними зв’язатися? Які теми виносити на семінарські заняття та колоквіуми? Які теми курсових можуть бути? З чого починати роботу над курсовими роботами? Які видання спеціалізуються на даній темі? Які установи фінансували такі дослідження? Як знайти відповіді на ці питання за допомогою базового пошуку з використанням операторів пошуку та символів скорочення. Як виділити найцитованіші роботи останніх років? Як зберегти та поділитися з колегами найцікавішими даними? Як проаналізувати вибірку документів? Чи варто боятися індексу Гірша і про що говорить цитованість публікації. Окремо про нові функції, що з’явилися останнім часом. А також відповіді на питання з ваших реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3iEoU7R
16:15–17:15   https://bit.ly/3jNua8z

 

 

03.09.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу за СЕРПЕНЬ 2021 року.

СЕРПЕНЬ 2021

 

30.08.2021

 Як коректно перекласти науковий ступінь, вчене звання чи посаду англійською?

 З огляду на необхідністю  входження до міжнародних наукометричних баз і постійного представлення у мережі Інтернет англомовних метаданих до наукових статей, уміщених у періодичних виданнях, у науковців виникає запитання - як коректно перекласти науковий ступінь, вчене звання чи посаду англійською мовою?

Автор перекладу найуживаніших звань, посад, ступенів англійською мовою заступник директора з навчальної роботи Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов Рахманова Ірина Іллівна.

 Переклад найуживаніших звань, посад, ступенів англійською мовою 

 

04.08.2021

 Шановні колеги.

Запрошуємо на вебінар від Clarivate у серпні.

12 серпня 2021

Тема: Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection
Тези: Складові успішного видання. Ключові персони журналу: автори, рецензенти, члени редколегії. Їхні права та обов’язки. Як знати, хто має право бути. Технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi імпакт фактор квартиль. Процедура подання та критерії відбору видання до Web of Science Core Collection. Портал видавців. Як визначити скільки цитувань має видання, що не індексується у Web of Science Core Collection. На які видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.


Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3xCtrg2
16:15–17:15   https://bit.ly/3i71ZQU

Традиційно вебінар відбудеться  безкоштовно, з можливістю отримати сертифікат учасника.

Вебінар проводить консультант з регіональних рішень Clarivate, Тихонкова Ірина, к.б.н.

 

Інформація 

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА СЕМІНАРИ Clarivate Analytics

Інструкція реєстрації для участі у вебінарі та встановлення і підключення до системи Cisco Webex Meeting

 

03.08.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу за ЛИПЕНЬ 2021  року..

ЛИПЕНЬ 2021

 

 

На сайт 02.08.2021

Scopus оновила список журналів. Які видання більше не індексуються платфомою?

База даних Scopus опублікувала список виключених журналів.
У червні припинили індексацію 13 журналів.

Публікаційні проблеми 
Annals of the Romanian Society for Cell Biology
Fresenius Environmental Bulletin
Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology
International Journal of Applied Engineering Research (Netherlands)
International Journal of Criminology and Sociology
International Journal of Current Research and Review
Journal of Asian Finance, Economics and Business
Journal of Mathematical and Computational Science
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology
Water and Ecology: Problems and Solutions  

Перевірка системою «Radar»:

Kindheit und Entwicklung
Neuropsychological Trends  

Перевірка CSAB
Accounting

Перевірка CSAB Accounting

За матеріалами :©Наука та метрика

 

На сайт 27.07.2021

Тренажер з правопису української мови

Інтерактивний тренажер з правопису української мови поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.

Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн.

Він поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.

Усі навчальні завдання об’єднані в блоки. Завдання у блоках можуть бути об’єднані спільною темою чи підібрані навмання. Тренажер наповнюється новими завданнями. Програма створена на основі книги Бориса Антоненка-Давидовича “Як ми говоримо”.

Посилання на тренажер розміщено в рубриці «Українська ділова мова»

 

На сайт 21.07.2021

Робота з PDF-файлами он-лайн

Що таке PDF?

PDF- Портативний формат документа (більш відомий під абревіатурою PDF), щоб надійно представляти та обмінюватися документами - незалежно від програмного, апаратного забезпечення або операційної системи.

PDF є відкритим стандартом, який підтримується Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). 

Родзинка pdf-документів полягає в тому, що вони зберігають графічну й текстову інформацію, дані про шрифтове оформлення та параметри для настроювання друку як одне ціле.

Слабкі місця формату PDF

До істотних недоліків формату можна віднести:

захищеність патентом. Той факт, що PDF є запатентованою власністю компанії Adobe Systems, не дозволяє стороннім розробником допрацьовувати його, усуваючи помічені недоліки;

функціональні труднощі редагування. Націленість на повну візуальну передачу вихідного виду документа ускладнює логічне редагування тексту без використання спеціальних додатків. Важко відредагувати текст PDF, щоб він виглядав саме так, як ви раніше задумали.

У нижче вказаному огляді надається перелік редакторів PDF, з можливістю безкоштовного використання і іншими характеристиками для редагування документів формату PDF .

 Робота з PDF-файлами онлайн

Посилання на сайти редакторів PDF розміщено в рубриці « Корисні посилання».

 

На сайт 15.07.2021

«Українська ділова мова»

Згідно зі статтею 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» (далі - Закон) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема, має подати до конкурсної комісії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Законом України від 19 вересня 2019 року № 117-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» внесено зміни до Закону, в тому числі до пункту 5 частини першої статті 25.

Зазначеними змінами передбачено, що переможець конкурсу,  має надати копії документів про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою. Такими документами можуть бути, зокрема, або документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджують знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає 16 липня 2021 року датою початку видачі державних сертифікатів на рівень володіння державною мовою.

Рівень володіння державною мовою державними службовцями, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону. 

01 липня 2021 року у бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» підписано Меморандум про співпрацю між Національною комісією зі стандартів державної мови та Українською бібліотечною асоціацією, що передбачає консолідацію зусиль для поширення знань про українську мову та її інтеграцію у світовий простір, напрацювання і затвердження стандартів української мови, сприяння популяризації української мови, поширення знань про українську мову та її роль у розвитку української та європейської культур.

Відповіді на запитання стосовно отримання  державних сертифікатів на рівень володіння державною мовою  можна на сайті Національної комісієї зі стандартів державної мови.

 

Актуальність питання підвищення мовної культури державних службовців обумовлена тим, що формування мовного іміджу є нагальною потребою всіх розвинених держав, а надто тих, що здійснюють суспільно-політичну трансформацію. Дбаючи про мовну культуру держави, державні службовців мають бути взірцем правильного мовлення. Професійна діяльність яких здійснюється через спілкування та пов’язана із сферою обслуговування. Тому рівень мовної культури, правильність написання та оформлення процесуальних документів є важливим аспектом формування іміджу державного службовця й установи.

У рубриці «Ділова українська мова» запропоновано матеріали для розвитку і вдосконаленню мовної культури, що є актуальним завданням сьогодення.

 

На сайт 05.07.2021

Шановні колеги.

Запрошуємо на вебінари від Clarivate у липні

6 липня 2021

Тема: Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші

 Тези: Складнощі при пошуку робіт певного автора. Показники, що застосовуються для оцінки наукового доробку автора зокрема у Web of Science Core Collection (кількість статей, цитувань, h-index (індекс Гірша), beamplot. Підготовка звітів про публікаційну діяльність для науковця, відділу, установи. Порівняння функції і можливості авторських ідентифікаторів. Створення наповнення, застосування Publons|ResearcherID,  ORCID, ResearchGate, Google Scholar. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Реєстрація:
10:15–11:15 https://bit.ly/2TbDWrK

16:15–17:15 https://bit.ly/3qzsumi

8 липня 2021
Тема: Оновлений Journal Citation Reports.

Тези: 30 червня 2021 анонсовано вихід нового Journal Citation Reports: аналітичного інструменту на основі даних Web of Science Core Collection в якому можна детально проаналізувати видання для яких розраховується імпакт фактор Journal Impact Factor (JIF). На вебінарі розглянемо новий інтерфейс програми, основні показники, які можна визначити для видання, чому не розраховуєтьcя імпакт фактор для суто гуманітарних видань, що показує нова метрика Journal Citation Indicator (JCI), яку інформацію можемо отримати, як її зберегти. Як застосувати інструмент для підбору та оцінки видання для публікації власних результатів та для формування стратегії розвитку видання. І звісно про вартість публікації та де друкуватися езкоштовно. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Реєстрація:

10:15–11:15 https://bit.ly/3x1rwl5

16:15–17:15 https://bit.ly/35qVseq

 Вебінари проводить консультант з регіональних рішень Clarivate, Тихонкова Ірина, к.б.н. 

 

На сайт 02.07.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

ЧЕРВЕНЬ 2021

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу ЧЕРВЕНЬ 2021; публікації науковців ІДУ НД ЦЗ

 

 

На сайт 29.06.2021

Афіліація авторів наукових публікацій і її подання в статті

Після того, як українські науковці стали активніше публікувати свої роботи в зарубіжних журналах, що індексуються міжнародними наукометричними платформами, поняття афіліація стало популярним у дослідницькому просторі.

Афіліація – це відомості про установу, які вказані в метаданих публікації дослідження як місце офіційного працевлаштування автора та визначають належність автора та проведеного ним дослідження до цієї установи.

Афіліація в наукових публікаціях повинна бути представлена так, щоб її можна було легко і точно розмітити і обробити автоматичними засобами, як і всі інші найважливіші елементи статті.

 

Більш детальну інформацію ви можете отримати за посиланням:

Що таке афіліація, чому вченим важливо правильно оформлювати свої дані під час публікації в журналах?

 

 На сайт 16.06.2021

Ґендерна рівність

Ґендерна рі́вність, також рі́вність жіно́к та чоловіків, рі́вність статей, — концепція досягнення рівних прав людини між чоловіками та жінками в трудових, сімейних та інших правових відносинах, а також урівнювання ролі в суспільстві загалом, подолання сексизму та інших видів дискримінації.

У сучасному суспільстві існують серйозні суперечності: з одного боку, відкрилися нові можливості для самореалізації особистості, з іншого -наявний високий коефіцієнт незатребуваності творчого потенціалу окремої людини. Особливо яскраво це проявляється в жіночому соціумі. У зв'язку з цим важливим виглядає створення стійкої системи отримання знань з питань ґендеру, системи, яка б містила як освіту, так і просвіту, й надавала б людині можливість доступу до ґендерних знань упродовж усієї кар'єри та життя.

У бібліотеці Інституту проведено роботу стосовно підбору матеріалів, які будуть корисними усім, хто цікавиться питаннями ґендерних відносин, забезпеченням гендерної рівності в суспільно-політичній сфері. Документи розміщено в електронній бібліотеці Інституту, класифікатор - «Ґендерна рівність»:

Жуковська Г.Г., Левченко К.Б., Остапенко О.О., Суслова О.І.

Ґендерна політика в нормативно-правових документах. Ч. Частина 1. / За заг.ред Левченко К.Б. - © ОБСЄ, 2020. - К., 2020. - 186 с.;

Суслова О.І О.

Рівні права та можливості жінок і чоловіків у місцевому самоврядуванні: стандарти, пріоритети, поради / © Рада Європи, 2020. - К. : ТОВ “Видавництво “Юстон”, 2020. - 40 с.;

Суслова О.І.

Аналіз державної політики та нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних. - © Програма РАДА, 2017. - Київ, : ФОП Москаленко О. М., 2017. - 90 с. 

 

  10.06.2021

Що таке ISSN, та яке його значення для наукового світу

 ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних, серійних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

11 березня 2021 року розпочав роботу Національний центр ISSN в Україні (НЦ ISSN України), функції якого виконує Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". Функціонування Національного центру ISSN в Україні організовано на виконання Постанови Кабінету Міністрів України та робочої угоди, підписаної Міжнародним центром ISSN та Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" в 2020 р.

Детальна інформація стосовно отримання ISSN :

Що таке ISSN, та яке його значення для наукового світу

 

 На сайт 03.06.2021

Шановні колеги.

 Чим заповнити вільний час молоді, підлітків, дітей та батьків? Як зробити так, щоб влітку було цікаво з книгою?

 У бібліотечному фонді бібліотеки ІДУ НД ЦЗ представлено художню літературу українських та зарубіжних письменників.

 Ознайомитись з переліком художньої літератури ви можете в електронній бібліотеці (web-сайт ІДУ НД ЦЗ, основний блок БІБЛІОТЕКА, розділ електронна бібліотека).

Або надіслати запит про наявність книг на електронну адресу.

[email protected]; [email protected]

 Алгоритм отримання літератури

 

 03.06.2021

Шановні колеги.

Запрошуємо на вебінари від Clarivate у червні

з 7 по 11 червня заплановано п’ять тем кожна з яких буде у двох повторах о 10:15 та 16:15 у Webex з можливістю отримати сертифікат учасника. Вебінари проводить Тихонкова Ірина, к.б.н., консультант з регіональних рішень Clarivate

Теми 7–9 червня, в той самий день додатково будуть транслюватися о 13:13 на youtube https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

Учасники, які прослухали більше 90 % основного часу вебінару, що проходить у  програмному забезпеченні Webex протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника. Реєстрацію на вебінари, що пройдуть у Webex - відкрито. Перейдіть за посиланням. Натисніть Register заповніть анкету. У Webex операційна система XP не підтримується.
 

7 червня 2021
Тема: Оформлення публікації за форматом видання
Тези: Структура статті. Формати пристатейної бібліографії. Зразки оформлення публікації. Можливості і функції референс-менеджера EndNote. Покрокова інструкція для початківців. Створення аккаунту, наповнення бібліотеки через імпорт записів з Web of Science, сайтів журналів, онлайн бібліотек, Google Scholar, додавання записів вручну. бібліотеки, створення та впорядкування каталогу, спільний доступ до даних, використання у науковій роботі та освітньому процесі. Оформлення та переоформлення статті за форматом обраного видання за допомогою Cite While You Write™. Корегування тексту, додавання/видалення посилань, версія рукопису для подання до видання. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3bWwJ5c
16:15–17:15   https://bit.ly/34nHZ6i
13:13–14:14   онлайн трансляція у ютьюб


8 червня 2021
Тема: Розширені можливості нового інтерфейсу Web of Science
Тези: Структура платформи Web of Science. Особливості індексації окремих баз даних. Пошук та аналіз наукової літератури у Web of Science Core Collection за допомогою базового та розширеного пошуку. Використання символів скорочення та заміни, операторів пошуку, комбінування пошукових запитів. Формування вибірки за заданими параметрами, визначення, партнерів для виконання проектів, журналів для публікації, фондів для фінансування ваших проектів, збереження результатів, експорт даних. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3fQFVci
16:15–17:15   https://bit.ly/3bS4apq
13:13–14:14   онлайн трансляція у ютьюб


9 червня 2021
Тема: Виклики відкритого доступу
Тези: 31 січня 2021 вступив у дію план S, що має на меті миттєвий доступ до результатів досліджень кожному. План S було анонсовано у вересні 2018 cOAlition S, міжнародним консорціумом грантодавців та установ. На вебінарі розглянемо десять принципів плану S і готовність до них наших установ, можливості та виклики відкритого доступу, журнали відкритого доступу та вартість публікації. Які зміни приніс він у оприлюднення і розповсюдження результатів досліджень? Чому установи відмовляються від передплати повних текстів великих видавців? Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3fOFAqx
16:15–17:15   https://bit.ly/3yHTHH2
13:13–14:14   онлайн трансляція у ютьюб


10 червня
Тема: Основи наукометрії
Тези: Предмет, мета, задачі наукометрії. Дані, що використовуються для аналізу, їхні джерела, вимоги до якості. Основні показники переваги та недоліки: імпакт-фактор і його варіації, h-індекс, CNCI, beamplots. Коректне і некоректне застосування, причини і наслідки. Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого, установи, країни з урахуванням наукометричних даних. Об’єктивна оцінка публікаційної діяльності установи. Аналітичний інструмент InCites в роботі науковця та адміністратора. Профілі установи та автора: функції та можливості. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/34n5RXH
16:15–17:15   https://bit.ly/38rG7fH


11 червня
Тема: Як опублікуватися в міжнародному виданні?
Тези: Саме це запитання найчастіше луна під час семінарів та вебінарів. Покроково розберемо типи публікацій і їхню мету. Алгоритм відбору та оцінку видань для публікації, на які показники варто звертати увагу, де їх переглянути. На що варто звертати увагу, як не помилитися при відборі, яку небезпеку несе публікація у хижацьких виданнях. Як перевірити індексацію видання і звісно чи можлива безкоштовна публікація. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3bY7dMP
16:15–17:15   https://bit.ly/3bYBbR0

Записи вебінарів українською на ютьюб каналі https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
Сайт компанії: clarivate.com
Iнформація українською: clarivate.ua
Розклад вебінарів російською: https://clarivate.com/ru/webinars/
Розклад вебінарів мовами Євросоюзу: https://clarivate.libguides.com/home
Корисні посилання
      http://webofscience.com/
      My.endnote.com
      https://publons.com/
      https://kopernio.com/

 

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

ТРАВЕНЬ  2021

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу ТРАВЕНЬ 2021; нові надходження до бібліотеки Інституту

 

 26.05.2021

Як визначити квартиль журналу в Scopus

В даний час від працівників у сфері освіти і науки вимагається публікація певної кількості статей в журналах Scopus певного квартиля за певний період.

Квартиль (Q, англ. Quartile) - ступінь престижності, популярності журналу в базі даних Scopus . Всього їх 4 - Q1, Q2, Q3 і Q4. При цьому Q1 - найвищий квартиль, Q4 - найнижчий.

У Scopus квартилями володіють журнали, які індексуються в ньому 3 роки і більше. На сайті https://www.scimagojr.com, де можна дізнатися квартиль журналу по Scopus, кожен з квартилей має свій колір позначення.

 

                                                                                        153.jpg

 

 Щоб вибрати науковий журнал для майбутньої публікації, автору слід визначити, до якого квартиль відноситься вибране видання. Нижче представлена покрокова інструкція того, як визначити квартиль журналу в Scopus.

Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus 

 

 25.05.2021

Видалення журналів з бази даних  Scopus

База даних Scopus опублікувала список виключених журналів. У квітні припинили індексацію 4 журналам.

Причини припинення індексації Radar (спеціальна система перевіряє видання) - 2 журнали. 

Publication Concerns (занепокоєння щодо публікаційних моментів) -  2 журнали.

 СПИСОК ЖУРНАЛІВ ВИКЛЮЧЕНИХ У КВІТНІ

У березні і припинили індексацію 10 журналів.

Причини виключення "Publication Concerns" (занепокоєння щодо публікаційних моментів) - 4 журнали;

 "Radar" (журнали перевіряють за допомогою системи «Radar») – 6 журналів.

 СПИСОК ЖУРНАЛІВ ВИКЛЮЧЕНИХ У БЕРЕЗНІ

 

У лютому не змогли пройти 18 журналів, серед яких є видання з Індії, Росії, Іспанії, Туреччини, Литви тощо.

Головними причинами припинення індексації стали:

"Publication Concerns" (занепокоєння щодо публікаційних моментів) – 14 журналів.

"Do not meet Scopus criteria" (не відповідає критеріям Scopus) – 1 видання.

"Radar" (перевірка журналів за допомогою системи «Radar») – 3 журнала.

СПИСОК ЖУРНАЛІВ ВИКЛЮЧЕНИХ У ЛЮТОМУ

 

 20.05.2021

ЯК ВНЕСТИ СТАТТІ В GOOGLE АКАДЕМІЇ

Для авторів.

Всі журнали видавництв внесені в Google Академію. Однак, авторам варто враховувати, що ці статті вносяться в автоматичному режимі. Тобто за угодою з Google Академією, робот автоматично завантажує статті з сайтів видавництв собі в базу. Відбувається це не завжди швидко. А оскільки це робить робот, можливі помилки. Якщо ви хочете, щоб ваші статті завантажувалися швидко в Google Академію, щоб Ви як автор мали необхідні наукові показники в Google Академії, Вам необхідно створивши профіль в Google Академії  вносити туди свої статті самостійно.

Нижче наведено відео з короткою інструкцією.

Як додати статті до профілю на Google Scholar?

 

На сайт 18.05.2021

Наука в Україні потребує реформування. В останні роки політика нашої країни у цій сфері рухається у правильному напрямку. З 2016 року відбувся ряд якісних змін у регулюванні наукової діяльності вітчизняних вчених, що зумовило впровадження міжнародних стандартів в їхню дослідницьку практику. Проте через недостатнє інформаційне забезпечення та розуміння публікаційного процесу в міжнародних базах даних, ми стикаємося з непідготовленістю наших вчених до активного розвитку науки України.

Саме тому науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації - Publ.Science» проводить вебінари та семінари з наукометрії задля забезпечення вчених інформацією щодо головних аспектів написання успішних наукових статей та актуальних змін, що відбуваються у цій сфері.

 1. 05. 2021 (Вт) Початок о 16:00

«Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science”»:

Основні наукометричні показники, які потрібно знати.

Що варто враховувати в процесі Вашої наукової діяльності?

Наукометричні метрики в Україні на сьогодні.

Підвищення власного рейтингу в закордонних базах даних.

Шлях до успіху в міжнародній науковій спільноті.


19. 05. 2021 (Ср) Початок о 16:00
«Основи Scopus. Проблематика самостійної публікації»:

Наукометрична база даних Sсopus. Основи функціонування.

Головні наукометричні показники в Scорus.

Scopus в Україні — найважливіша нормативна база.

Проблеми, що виникають у вчених під час публікації робіт.

Як підготувати публікацію гідну розміщення в Scopus?.

 20.05. 2021 (Чт) Початок о 16:00

Основи Web of Science. Проблематика самостійної публікації.
Наукометрична база даних Web of Science. Основи функціонування.

Головні наукометричні показники в Web of Science.

Web of Science в Україні-найважливіша нормативна база.

Проблеми, що виникають у вчених під час публікації робіт.

Як підготувати публікацію гідну розміщення в Web of Science?

21. 05. 2021 (Пт) Початок о 16:00
«Тонкощі наукового консалтингу. Як економити час під час публікації?»:

Консалтингові послуги у сфері наукових публікацій.

Етапи підготовки статті: від написання до публікації.

Які проблеми чекають на Вас у процеcі створення статті?

Як не потрапити у пастку недобросовісних видань?

Iмплементація міжнародної практики використання консалтингу.

Участь у циклі вебінарів безоплатна, але можлива лише після реєстрації. Усі, хто відвідає 4 чи 5 вебінарів, отримає сертифікати після завершення.

 Зареєструватися можна за вказаним посиланням:
«Головні метрики сучасної науки: Scopus та Web of Science». Цикл вебінарів з наукометрії»

 

18.05.2021

Шановні колеги.

В електронній бібліотеці Інституту розміщено електронні версії наступних видань:

Посібник для керівників державної служби [Текст] / Ю. Лихач, М. Канавець, Р. Попов та ін. ; За загальною редакцією Наталії Алюшиної. - К. : ТОВ «ВІСТКА. -2020.- 422 с. Посібник підготовлено за підтримки та сприяння Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.;

 Грищук А. Б.

Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір. - монографія. - Львів, 2018. - 232 с. - 978-617-511-239-7;

 Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну службу” [Текст] / Ред. Кол. : К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп.ред. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. - 796 с. - ISBN 978 – 966 – 2214 – 13 – 0.;

 Канавець М., Лихач Ю, Кукуля А. та ін.

Інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів державної влади. - К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2019. - 178 с.

 

 

03.05.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

КВІТЕНЬ  2021

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу БЕРЕЗЕНЬ 2021; нові надходження до бібліотеки Інституту; 

 

 28.04.2021

DOI - цифровий ідентифікатор об'єкта (ЦІО, англ. digital object identifier) — серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу. DOI – це позначення статті, сторінки, матеріалу, яке залишається незмінним, на відміну від сайту журналу, який може бути видаленим. Він вказує шлях до документу у веб-просторі, допомагає здійснювати пошук необхідної інформації та обмінюватись даними. Це той стандарт, який прийнятий в англомовній спільноті, його використовують видавництва з усього світу, а генерують його великі компанії та сервери (CrossRef, DataCite тощо). Він націлений на покращення комунікації між науковою спільнотою, вдосконалення процесу пошуку дослідницького контенту, цитувань та зв’язків між державами. 

Більш детальну інформацію можна отримати переглянувши запис вебінару  «DOI. Особливості присвоєння» та презентацію. 

 

19.04.2021

 «Grafiati» –сервіс автоматичного оформлення бібліографічних посилань і створення списків використаних джерел.

 Мета сервісу – дозволити користувачам – студентам, аспірантами, школярам, науковцям та іншим авторам – якісно оформлювати списки джерел до власних праць, не витрачаючи часу на дослідження нюансів кожного конкретного стилю цитування.

Сьогодні сервіс «Grafiati» надає можливість генерувати бібліографічні посилання та створювати списки використаної літератури за українськими та міжнародними стандартами в найновіших редакціях: ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), APA (7th ed.), MLA (8th ed.), Chicago (17th ed., notes and bibliography), Chicago (17th ed., author-date), Harvard. Створені матеріали доступні в особистому кабінеті користувача, де їх можна редагувати, коригувати, копіювати та експортувати.

Цитування за всіма згаданими стилями цілком пристосоване до конкретної мови й країни: генерування посилань відбувається за тією мовою яку ви оберете, тому ви можете автоматично оформити список посилань для подання своєї публікації до українського, англійського, французького, італійського, іспанського або польського журналу.

«Grafiati»

 

  15.04.2021

ДЕПОНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Депонування – особливий метод публікації наукових робіт  (статей, монографій, оглядів, збірників наукових робіт,алгоритмів та комп’ютерних програм, матеріалів науково-технічних заходів - конференцій, нарад, симпозіумів, семінарів міжнародного та всеукраїнського значення), вузькоспеціального профілю, дозволених в установленому порядку до відкритого опублікування, які недоцільно видавати звичайним типографським способом друку, та робіт широкого профілю, якщо потрібна термінова інформація для затвердження їх пріоритету.

У бібліотеці проведено роботу та підготовлено інформацію стосовно депонування наукових робіт.

Ознайомитись із змістом можна  за посиланням:

 ДЕПОНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

12.04.2021

«Ознаки видання-хижака, фейка та клона. Чого остерігатися вченому?»

Факт визнається науковим, якщо його можна перевірити і підтвердити експериментально. А якщо докази наведені «зі стелі» - це вже псевдонаука. Як перевіряти факти і фактичні твердження на науковість? Щоб перевірити що-небудь в науці, уважно вивчаються дослідження з цієї тематики. Шукати краще першоджерела, тобто публікації в наукових журналах.

І тут виникає перша заковика - яким науковим журналам можна довіряти? Про існування "хижацьких" або "сміттєвих" журналів ви можете ознайомитись у наступній інформації:

«Ознаки видання-хижака, фейка та клона. Чого остерігатися вченому?»

 

 

01.04.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

БЕРЕЗЕНЬ 2021

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу БЕРЕЗЕНЬ 2021; нові надходження до бібліотеки Інституту; 

 

 31.03.2021

Шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у чергових вебінарах компанії Clarivate. Всі заходи безкоштовні, проходять у двох повторах, у Webex, необхідна попередня реєстрація. Обирайте зручний час, переходьте за вказаними посиланнями та натиснувши на слово Register заповніть реєстраційну форму. Передбачено сертифікат учасника, тих хто відвідає більше 90 % основного часу вебінару.

 5 квітня 2021
Тема: Відповідальна наукометрія
Тези: Історичний екскурс. Предмет, мета, задачі наукометрії. Дані, що використовуються для аналізу, їхні джерела, вимоги до якості. Основні показники переваги та недоліки: імпакт-фактор і його варіації, h-індекс, CNCI, beamplots. Коректне і некоректне застосування, причини і наслідки. Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого, установи, країни з урахуванням наукометричних даних. Об’єктивна оцінка публікаційної діяльності установи. Профілі установи та автора: функції та можливості. Відповіді на запитання.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3ct2vGo
16:15–17:15   https://bit.ly/3eGXVXC


6 квітня 2021
Тема: Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання
Тези: Можливості і функції EndNote. Початок роботи. Створення, наповнення та впорядкування власної колекції статей. Імпорт публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек, пошукових систем, сайту видання, створення запису власноруч. Структура статті. Формати пристатейної літератури. Оформлення рукописів за форматом журналу. Експорт даних з EndNote. Створення звітів. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3qQyjdx
16:15–17:15   https://bit.ly/3qTzY1H


7 квітня 2021
Тема: Web of Science у новому інтерфейсі
Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core Collection: оператори пощуку, символи скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, отримані цитування, самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн що виконують роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні дослідження. Збереження історій пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань. Використання Web of Science в освітньому процесі. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/2OWosFP
16:15–17:15   https://bit.ly/2OsjHnA


8 квітня 2021
Тема: Презентація здобутків науковця
Тези: Складнощі при пошуку робіт певного автора. Оцінка наукового доробку автора у Web of Science Core Collection та InCites. Індекс Гірша та beamplots. Що впливає на цитованість роботи і як на неї вплинути. Робота з авторськими профілями Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3bQJdvD
*16:15–17:15   https://bit.ly/3hXu9h9
* - в рамках щомісячних вебінарів кожного другого четверга серії «Clarivate науковцям» або місце зустрічі змінити неможна.


9 квітня 2021
Тема: Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора
Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. Які дані використовуються, які показники розраховуються, що таке CNCI, на що звертати увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти ВНЗ за здобутками у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому? Як проаналізувати сукупність документів за певною темою. Готові автоматичні звіти і результати з урахуванням запитів користувача. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/2OyG1vG
16:15–17:15   https://bit.ly/30Lh6rg

 

  16.03.2021

«Самоплагіат та самоцитування, у чому різниця?

Цитування є сильним інструментом у професійній діяльності вченого. Воно впливає на його рейтинг, кар'єрні досягнення і показники наукової організації, де він працює. Але що можна сказати про таке явище як самоцитування? Коли його використовують, чи підтримує наукове співтовариство такий вид посилань, а також чим самоцитування відрізняється від самоплагіату?

До вашої ваги надається запис вебінару – «Самоплагіат та самоцитування, у чому різниця? Як цитувати, щоб вашу статтю не відхилили?»

Ведуча: Єлизавета Батаєва – Спеціаліст науково-навчального центру компанії «Наукові публікації — Publ.Science».

Після перегляду Ви дізнаєтесь: Що таке самоцитування, та чому вчені зловживають ним? Іноді в наукових статтях відбувається підміна самоцитування самоплагіатом. У чому ж їхня різниця? Що необхідно знати кожному вченому під час використання самоцитування у своїй статті? Який має бути допустимий відсоток самоцитування?

«Самоплагіат та самоцитування, у чому різниця? Як цитувати, щоб вашу статтю не відхилили?»

 

  10.03.2021

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Електронне видання у всесвітній мережі Internet – це галузь, яка постійно бурхливо розвивається та змінюється. Наразі електронне видання – це надширокий діапазон способів та засобів для створення повноцінного інформаційного продукту з багатьма можливостями. Електронні видання кардинально відрізняються від друкованих специфікою у способі представлення споживачеві. В останнє десятиліття XX ст. в них стали застосовуватися ще й мультимедійні компоненти: цифрові, звукові або відеофрагменти, а також анімаційні елементи в основній частині видання.

Повноправними об’єктами аналітико-синтетичної обробки документів у бібліотеках є електронні інформаційні ресурси.

Специфіка складання бібліографічного опису електронних ресурсів полягає, головним чином, у формуванні елементів, які найбільше відповідають за точність їх ідентифікації. Це, передусім, загальне специфічне визначення матеріалу, основні характеристики в області виду, розміру та обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, системні вимоги та інші специфічні характеристики.

 До вашої уваги надаються  методичні рекомендації стосовно складання бібліографічних описів електронних ресурсів

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

 

  04.03.2021

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

СІЧЕНЬ- ЛЮТИЙ 2021

Шановні колеги, до вашої уваги надається інформаційний лист  про матеріали, з періодичних видань які можна використовувати у роботі для навчального процесу  січень- лютий 2020; нові надходження до бібліотеки Інституту; наукові публікації науковців Інституту

 

03.03.2021

Вебінари Web of Science українською

Шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у чергових вебінарах компанії Clarivate. Всі заходи безкоштовні, проходять у двох повторах, у Webex, необхідна попередня реєстрація. Обирайте зручний час, переходьте за вказаними посиланнями та натиснувши на слово Register заповніть реєстраційну форму. Передбачено сертифікат учасника, тих хто відвідаю більше 90 % основного часу вебінару.

4 березня  2021

9:00–11:00.

 «Publish not perish, или как не погибнуть при публикации»

Спільний вебінар Clarivate та «Антиплагиат» 

Програма і реєстрація за посиланням https://bit.ly/2NxxJn6.

9 березня 2021

Тема: Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки
Тези: Джерела Інформації про грантову підтримку у Web of Science Core Collection. Пошук і аналіз літератури, видань, майбутніх партнерів, джерел фінансування, оцінка власних шансів за допомогою бази. Аналіз ефективності співпраці за допомогою аналітичної системи InCites. Процедури та особливості оцінювання грантових заявок і на що варто звернути увагу при написанні проекту.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3qgCtf7
16:15–17:15   https://bit.ly/3jFSoB8

10 березня 2021

Тема: Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки
Тези: Важливим етапом наукової діяльності є оприлюднення отриманих даних. З появою електронних видань, відкритого доступу, створення видання технічні аспекти не є досить складними. В деяких країнах формалізуються вимоги до видань в яких мають бути оприлюднені результати що виносяться на захист або отримання наукових звань. Мета цього - краще представлення світовій науковій спільності здобутків наших науковців. Проте часто через довірливість або відсутність досвіду, науковці як молоді так і поважного наукового віку стають жертвою хижацьких видань, які з’явилися у відповідь та вимоги ринку, не є майданчиками для обміну досвідом, а часто є або піратськими копіями знаних видань, або намагаються під них мімікрувати. Публікація в хижацьких виданнях це втрата результатів, часу, грошей і найголовніше репутації. Протягом вебінару обговоримо основні типи хижацьких видань, на що варто звернути увагу при доборі видання, як перевірити індексацію видання у наприклад Web of Science Core Collection.

Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3jFKibT
16:15–17:15   https://bit.ly/3qfT82n  

 11 березня 2021

Тема: Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites

Тези: Складнощі та шляхи подолання пошуку і аналізу публікацій установи. Критерії ефективності співпраці. Визначення лідерів та розробка стратегії розвитку. Створення та підтримання в актуальному стані профілю установи. Пошук партнерів для виконання проектів. Відповіді на ваші запитання.

Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3qcXVla
16:15–17:15   https://bit.ly/2LDkMa4

12 березня 2021

Тема: Journal Citation Reports

Тези: Для видань, що індексуються у Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index за даними Web of Science Core Collection розраховується імпакт-фактор – показник впливовості видання. Формула, які є варіації, що таке квартиль для чого (не) варто застосовувати. Як перевірити імпакт-фактор та індексацію журналу у Web of Science Core Collection. Видання відкритого доступу і де можна опублікувати безкоштовно. Journal Citation Reports – це колекція видань з імпакт-фактором, що дозволяє аналіз видань певної предметної галузі і окремого журналу, порівняння та збереження списку обраних видань. Відповіді на ваші запитання.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3penyAE
16:15–17:15   https://bit.ly/3d5YZnh

Інструкція реєстрації для участі у вебінарі та встановлення і підключення до системи Cisco Webex Meeting

 

 26.02.2021

 Використання платформи ScienceDirect. Алгоритм пошуку

 На платформі ScienceDirect представлені різні типи наукових видань, а саме: електронні книги Elsevier (eBooks), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (Handbook), навчальні посібники (Textbooks) тощо.

Серед переваг використання платформи ScienceDirect – зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF і HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних і медичних статей на платформах інших видавництв.

У бібліотеці проведено роботу стосовно підготовки матеріал  «Використання платформи ScienceDirect. Алгоритм пошуку». Текст інформації розміщено на web-сайті Інституту, основний блок-Бібілотека, рубрика «На допомогу науковцям», Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи.

 

 23.02.2021

До 31 грудня 2021 за передплатою МОН України ІДУ НД ЦЗ отримав доступ до електронних книг (майже 39 тис. видань) на платформі  ScienceDirect  (включно з безстроковим доступом до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр.).

ScienceDirect – повнотекстова база даних рецензованих наукових статей журналів та розділів книг із понад 2 500 журналів та 39 000 книг видавництва Elsevier.

Доступ до ресурсу здійснюється як з локальної мережі Інституту, так і віддалено.

Для збереження пошукових запитів, рекомендовано використовувати персональний акаунт Elsevier (акаунт Scopus) єдиний обліковий запис для Scopus, SciVal, Mendeley, ScienceDirect.

 

Перелік видань до яких надано доступ.

 

  18.02.2021

У бібліотеці проведено роботу стосовно створення інформаційного бібліографічного покажчика "БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ за 2020 рік"

З метою популяризації наукового доробку науковців Інституту у бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових та науково-педагогічних працівників Інституту.

Ознайомитись з текстом можна на web-сайті ІДУ НД ЦЗ, основний блок  «БІБЛІОТЕКА», рубрика «На допомогу науковцю», «Бібліографія».

 

 

 17.02.2021

Шановні науковці, запрошуємо вас переглянути запис вебінару  «Scopus Author ID – профиль автора в Scopus и возможности его корректировки»

На вебінарі надається інформація:

як шукати профілі авторів у Scopus,

що робити автору, якщо у нього два і більше таких профілів, чому так відбувається та як цьому запобігти,

як можна відкоригувати інформацію у профілі автора,

які статті автора не зараховуються при зборі інформації про публікаційну активність університету.

«Scopus Author ID – профиль автора в Scopus и возможности его корректировки»

 

16.02.2021

Долучайтесь до безкоштовного вебінару про диджиталізацію освіти "The Unicheck educational community. Захід"
 
«The Unicheck education community» – серія вебінарів про диджиталізацію освіти в нових умовах змішаного та дистанційного навчання.

Другий вебінар пройде за участю керівників та спеціалістів із закладів освіти Західної України, вони поділяться напрацьованим досвідом організації навчального процесу під час карантинних обмежень.
16 лютого о 15:00 стартує вебінар про:
 • онлайн перевірку тексту на плагіат,
 • види LMS систем для освіти,
 • використання міжнародної співпраці для покращення освітнього процесу,
 • створення окремих університетських програм, направлених на розвиток онлайн навчання,
 • методи та технології залучення студентів до дистанційного навчання.

Спікери заходу:
 
Буяк Богда, ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
Жежнич Павло, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Львівської політехніки
Лагоднюк Олег, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи у Національному університеті водного господарства та природокористування, м.Рівне
Аліна Синицька, Координаторка напрямів е-навчання, інформаційна грамотність в УКУ
Сідляренко Андрій, комерційний директор Unicheck Україна
Зареєструватись

 

 05.02.2021

Шановні колеги! Запрошуємо приєднатися до перегляду вебінарів Clarivate  (платформа Web of Science):

 

 9 лютого 2021

Тема: Авторські профілі науковця: бонус чи тягар

Реєстрація:

10:15–11:15 https://bit.ly/2M0Dk4L

16:15–17:15 https://bit.ly/2LQOHfH

 10 лютого 2021

Тема: Можливості і функції референс-менеджера EndNote

Реєстрація:

10:15–11:15 https://bit.ly/3qLeXqw

16:15–17:15 https://bit.ly/3t0Ht9J

11 лютого 2020

Тема: Розширений пошук в новому інтерфейсі

Реєстрація:

10:15–11:15 https://bit.ly/2Yds6w4

16:15–17:15 https://bit.ly/3boXLTb

 12 лютого 2020

Тема: Відкритий доступ та план S

Реєстрація:

 10:15–11:15 https://bit.ly/2Y9L3zV

16:15–17:15 https://bit.ly/2YbGhlq

 

 04.02.2021

Шановні колеги!

До вашої уваги надається інформація про нове видання ІДУ НД ЦЗ : «Захист критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій»: монографія / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, С.А. Єременко, А.В. Пруський, А.М. Демків; за заг. ред. П.Б. Волянського. Київ, 2021. 375 с. іл. 

 Ознайомитись з текстом  монографії можна в Електронній бібліотеці Інституту та у розділі "Нові надходження ІДУ НД ЦЗ"

 

 

27.01.2021

Шановні колеги. Запрошуємо приєднатися 28.01.2021 до перегляду вебінару:

 

28 січня 16:15–17:15

Тема: Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі

Тези: Новий рік тішить нас новим інтерфейсом Web of Science Core Collection. На онлайн демонстрації перевіримо чи всі знайомі функції доступні лише однієї - головної бази на платформі, дізнаємося що очікувати від прийдешніх оновлень, як формувати, редагувати запит за певною темою, використання символів скорочення та заміни, зберігати результати в тому числі обирати видання для публікації, аналізувати їх  через створення звітів по цитуванню робіт та пов’язаних записів. Формування списку відмічених публікацій. Не залишаться без відповіді всі питання які буде поставлено в реєстраційних анкетах

Реєстрація : https://bit.ly/3nIGN5H

 

 

26.01.2021

До вашої уваги надається інформація про вебінар «Перші кроки у ScienceDirect» присвячений роботі з базою даних  ScienceDirect. Вебінар українською мовою у запису офіційним тренером компанії Elsevier, головним бібліотекарем Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мариною Назаровець.

Вебінар - «Перші кроки у ScienceDirect».

 

20.01.2021

 У науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів (правил) цитування джерел в наукових роботах залежно від галузі, місця, в якому публікується робота, тощо.

Ці правила розроблялися фаховими науковими об’єднаннями (наприклад, стиль цитування Асоціації сучасної мови (MLA Citation Style), стиль цитування Американського хімічного товариства (ACS Citation Style) чи стиль цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style)), університетами чи їх підрозділами (наприклад, Гарвардський стиль цитування (Harvard Citation Style) чи Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA style)). Правила оформлення цитувань та посилань введено в систему міжнародних стандартів ISO17 та національного стандарту ДСТУ в Україні, який введено в дію з 1 липня 2016 року.

 У червні 2016 року Міністерство освіти та науки України представило на обговорення проект Наказу від 30.06.2016 «Вимоги до оформлення дисертації», в якому сказано, що список використаних джерел у дисертації «може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій».

 До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style, APA (American Psychological Association) style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS (American Chemical Society) style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style, Vancouver style, OSCOLA.

 Пропонуємо ознайомитись з оформленням списку посилань до наукової роботи.

Стиль Американської психологічної асоціації (APA style)

 

12.01.2021

На web-сайті Інституту, рубрика «ІДУ НД ЦЗ  на сторінках періодичних видань» розміщено публікації про діяльність ІДУ НД ЦЗ та статті співробітників Інституту:

Волянський П. д.н. з держ. упр. професор, Якимець В.М. д. мед.н., професор, Печиборщ В.П.,  д. мед.н., доцент
"Медицина катастроф: функціонування в умовах сьогодення" - ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№12 (87), 2020

Васильєв І., кандидат юридичних наук

"Безпека особового складу - пріоритет діяльності служби" - ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№12 (87), 2020

 

 Шановні колеги!

Запрошуємо приєднатися 14.01.2021 до перегляду вебінарів:

14 січня 2021 12:15–13:00

Essential Science Indicators

Оглядовий 45 хвилинний вебінар-демонстрація можливостей аналітичного інструменту Essential Science Indicators в якому представлені високоцитовані роботи з більш ніж 12 тисяч видань, які відносяться до 22 категорій і у порівнянні з роботами того самого типу, дати публікації та предметної галузі протягом останніх 10 років потрапляють до 1% цитувань. Дозволяє проводити аналіз високоцитованих авторів, установ, країн, журналів.

Реєстрація https://bit.ly/3rmToxG

 

14 січня 2021 16:15–17:15

Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки

Важливим етапом наукової діяльності є оприлюднення отриманих даних. З появою електронних видань, відкритого доступу, створення видання технічні аспекти не є досить складними. В деяких країнах формалізуються вимоги до видань в яких мають бути оприлюднені результати що виносяться на захист або отримання наукових звань. Мета цього в кращому представленні науковій спільності здобутків науковців. Проте часто через відсутність досвіду, науковці як молоді так і з досвідом стають жертвою хижацьких видань, які з’явилися у відповідь та вимоги ринку, не є майданчиками для обміну досвідом а часто є або піратськими копіями знаних видань, або намагаються під них мімікрувати. Публікація в хижацьких виданнях це втрата результатів, часу, грошей і найголовніше репутації. Протягом вебінару обговоримо основні типи хижацьких видань, на що варто звернути увагу при доборі видання, як перевірити індексацію видання у наприклад Web of Science Core Collection 

Реєстрація https://bit.ly/2M3XYkl

 

 

30.12.2020

Шановні колеги!
До вашої уваги надається інформація про безкоштовний вебінар Web of Science.
Вебінар проходитиме на платформі WEBEX.
5 січня 2021
15:15–16:45
Тема:
 « Ресурси Clarivate для наукової діяльності»
Тези: Оглядовий вебінар по можливостям платформі
Web of Science в новому інтерфейсі для пошуку, аналізу наукової літератури з застосуванням базового та розширеного пошуку, виявленню найвпливовіших публікацій, установ, науковців, видань. Збереженні та роботі з документами в референс-менеджері EndNote. Аналізу здобутків науковця в базі Web of Science Core Collection та авторському профілі Publons. Протягом 1,5 годинного вебінару відпрацюємо повний цикл роботи з науковою літературою і обговоримо запитання можна залишити в реєстраційній анкеті. Розрахований на тих хто починає роботу з ресурсами.

Реєстрація:   
https://bit.ly/3nJQzEr 

 

 

23.12.2020

Відповідно п.1 наказу МОН  від 17.11.2020 №1426 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2020 р. № 721: «закладам вищої освіти та науковим установам незалежно від відомчої ознаки зі статусом бюджетної установи - до бази даних Web of Science Core Collection та повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect».

Всім установам, які будуть підключатись до бази даних ScienceDirect, буде наданий доступ до міжнародної наукометричної бази даних Scopus до  31 травня 2021 року. 

Передплату доступу за кошти держбюджету Міністерство освіти і науки України забезпечило через Державну науково-технічну бібліотеку України - ДНТБ України (ДНТБ).

Для довідки: ScienceDirect Freedom Collection повнотекстова база даних, що належить видавничій корпорації Elsevier. Одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень науково-технічної  та медичної інформації (25% світового ринку наукових публікацій). Платформа ScienceDirect забезпечує обхват літератури всіх областей науки, надаючи доступ до 11 мільйонів статей з  більш ніж  2 500 найменувань журналів і понад 11 000 електронних книг, довідників, наукових збірників, опублікованих престижними науковими товариствами.

У бібліотеці Інституту проведено роботу стосовно організації забезпечення доступу співробітникам Інституту до платформі ScienceDirect та електронної  наукової бази даних Scopus відповідно Договору підписаного з Державною науково-технічною бібліотекою.

 

 

23/12/2020

Науково- дослідним інститутам та організаціям!

 

Враховуючи зростаючий рівень інформатизації суспільства Державна науково-технічна бібліотека України ( ДНТБ України) пропонує :

 • зручний і ефективний спосіб опублікування наукових робіт

через  систему депонування;

 • безкоштовну добірку наукових робіт , депонованих у

ДНТБ України,

відповідно напрямків діяльності НДІ;

 • перетворення результатів інтелектуальної діяльності (РІД) на джерело пасивного прибутку

 при використанні (РІД) третіми особами

 Контактний телефон (044) 521-93-53

 

16/12/2020

Авторський знак- правила написання 

Згідно з ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості", вихідні відомості кожного видання повинні містити так званий "шифр зберігання видання", який складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК) та авторського знаку. Один і той самий шифр зберігання проставляється на весь тираж одного видання.

Оскільки багато хто з авторів самостійно оформлюють видання, необхідно знати, як вірно розміщувати вказані елементи.

Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовку видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші).

Складається з букви та двох цифр. Літера — перша літера прізвища автора або назви книги. Цифри визначаються за спеціальними авторськими таблицями, в яких кожній послідовності з декількох перших літер прізвища автора чи назви книги (якщо авторами книги є більш ніж три людини, або авторів немає) відповідає двозначне число.

У 1916 році його ввела відомий фахівець бібліотечної справи Любов Хавкіна.

В Україні авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні). Для російської і української мов" Л.Б.Хавкіної.

24-те видання таблиць Л.Б. Хавкіної «Авторські таблиці: Двозначні» вийшло у видавництві «Книга» у 1986 році.

Розташування авторського знаку в Україні визначає ДСТУ 4861:2007. Для книжкових видань це — верхній лівий кут обороту титульного листа — відразу під індексом ББК або УДК, а також у лівій частині макету анотованої за каталогом картки навпроти другого рядка бібліографічного опису.

Правила написання авторського знаку:

Основні правила складання:

літера відокремлюється від чисел пропуском - А 11;

після літер, які написанням схожі на числа (З, І, О, Ч), додатково ставиться дефіс задля уникнення помилкового прийняття авторського знаку за тризначне число - О-463, З-172, Ч-985;

у випадку подвійного прізвища авторський знак дається за його першою частиною;

якщо заголовком книги є ім’я, по батькові і прізвище особи, авторський знак, як виняток, дається не за першим складом заголовка, а за прізвищем цієї особи;

якщо заголовок книги починається з прийменника, авторський знак  дається за цим прийменником;

якщо першим словом заголовка є числівник, надрукований римськими чи арабськими цифрами, авторський знак  дається за його буквеним написанням (наприклад, VIII в авторському знаку – це Восьмий);

на твори, описані під найменуванням колективів (відомств, установ, наукових інститутів, товариств і т. д.), авторський знак  визначається за першим словом найменування колективу;

 дублетні примірники документа одержують однаковий авторський знак .

 

Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) для російської та української мов. – 5-те переглянуте вид. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1954. – 48 с.

 

07/12/2020

На web-сайті Інституту, рубрика «ІДУ НД ЦЗ  на сторінках періодичних видань» розміщено публікації про діяльність ІДУ НД ЦЗ та статті співробітників Інституту:

«Відбулося засідання Технічного комітету 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка»-Звіти. Вибори.

«Про нормування вимог пожежної безпеки висотних будинків та удосконалення норм проектування систем протипожежного захисту» -Науково-практичний семінар

«Навчання з використанням німецьких ранцевих вогнегасників» -В наукових установах.

«Ера безпілотної авіації у сфері цивільного захисту » - Мосов С., радник віце-премєр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Аналіз європейських підходів щодо технічних вимог та методів випробувань пожежних плокоскладальних рукавів для  пожежно- рятувальних автомобілів» -Присяжнюк В., Семичаєвський С., Якіменко М., Осадчук М.

«Проблемні питання моніторингу та аналізу наслідків пожеж в зоні відчуження Чорнобильської  АЕС» - Балло Я., к.т.н., Ніжнік В., к.т.н., с.н.с., Сізіков О., к.т.н.,с.н.с., Фещук Ю., к.т.н.

 

 

 04/12/2020

Бути військовим - бути захисником Вітчизни.

6 грудня відзначається День Збройних Сил України. Це свято з'явилося завдяки відповідній постанові Верховної Ради, якою в 1993 році була відзначена річниця ухвалення закону «Про Збройні Сили України».

Формально українська армія була заснована в 1991 році — після розпаду Радянського Союзу. Але, незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Великої Вітчизняної війни.

Протягом останніх двох десятиліть ведеться реформування армії країни, оскільки Збройні Сили України прагнуть інтеграції в європейське демократичне співтовариство.

Днем Збройних Сил України всі громадяни країни також висловлюють свою повагу миротворцям, які у складі багатьох місій ООН стоять на сторожі миру і порядку в зарубіжних країнах.

6 грудня заведено згадувати про професіоналізм наших миротворців, які своєю доблесною службою за кордоном створюють мужній образ українського солдата і сміливо виконують бойові завдання в гарячих точках по всьому світу.

Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажаємо усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, козацького здоров’я та звершення всіх мрій і побажань.

 До вашої уваги підготовлено дайджест літератури  для відзначення цього свята.

 1. "Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації" : матеріали "круглого столу" / [за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 63 с.

У збірнику друкується Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», проект якої обговорювався на засіданні «круглого столу» з теми «Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації», що відбувся 16 грудня 2010 року в Національному інституті стратегічних досліджень, а також виступи учасників «круглого столу». В оприлюдненому проекті Стратегії враховано зауваження та пропозиції, висловлені учасниками обговорення.

 1. Інформаційне агентство Міністерства оборони України презентує Дайджест найцікавіших публікацій про те, як і чим живе українське військо.

 "Дайджест АрміяInform".

 1. “Біла книга”: Інформаційний бюлетень “Біла книга” видається відповідно до Закону України “Про національну безпеку України” для систематичного інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України та реалізації функції демократичного цивільного контролю над силами безпеки і оборони України, а також про оборонну політику держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх розв’язання. Видання бюлетеня "Біла книга - 2018. Збройні Сили України” присвячене питанням подальшого реформування Збройних Сил України. У виданні висвітлюються поточний стан Збройних Сил та головні напрями військового будівництва у сучасних умовах. Матеріали бюлетеня призначені для цивільних і військових фахівців у галузі військового будівництва, оборонної політики та політики безпеки, журналістів, викладачів і студентів профільних вузів та факультетів, а також усіх, хто цікавиться станом і напрямами розвитку Збройних Сил України.
 2. "Біла книга антитерористичної операції на Сході України" (2014–2016) / [під заг. ред. І. Руснака) – К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. – 162 с. ISBN 978-617-7187-21-8 Видання є спробою систематизувати хронологію подій і комплексно відобразити роль складових сектору безпеки і оборони України та громадськості у протистоянні російській агресії на Сході України у 2014–2016 роках і захисті територіальної цілісності та суверенітету держави. Книга буде цікава широкому колу читачів.
 3. "Український флот: біля джерел відродження" / Анатолій Данілов. - К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 2000. - 600 с.

У книзі спогадами автора, інших учасників, документами та матеріалами ЗМІ відтворюється хронологічний хід подій у Севастополі, на Чорноморському флоті і в Криму в 1989—1992 роках, що спричинилися до відродження і становлення ВМС України.

Цією книгою автор зробив вагомий внесок у продовження славетної історії українських військових моряків. Її громадянський, патріотичний пафос може бути використаний у справі виховання наступних поколінь героїчної української молоді

Розрахована на широкий читацький загал.

 

 04/12/2020

«Інформаційно-методичні матеріали до питання академічної доброчесності»

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства.

Питання академічної доброчесності є дуже актуальним для України. Адже неприпустимою є ситуація, коли наукові роботи (від курсових до докторських) виконуються на замовлення за гроші, у наукових текстах перефразовують чужі думки та видаються за власні без посилання на їх справжнього автора, коли метою наукового дослідження є не нове наукове знання, а отримання вченого ступеню. І абсолютно неприпустимо, коли в суспільстві такий стан речей сприймається як норма.

 До вашої уваги пропонуються «Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» МОН України.

 

 

04/12/2020

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

листопад 2020

 

27/11/2020

"Сучасна освіта – нові напрямки»

 Для сучасного ЗВО сьогодні стає все більш важливо, зберігаючи всі академічні компетенції, бути також майданчиком для відкритої комунікації та обміну думками.

«Нині настала нова ера того, як люди навчаються, - говорить експертка з комунікацій, викладачка НАУКМА, співзасновниця проекту «Вище» Анастасія Нуржинська. – Вінцем освітнього процесу тепер є не принцип запам'ятовування, а синтез, аналіз та креативність. Змінився і формат навчання – сьогодні до 30% вишів використовують дистанційну форму навчання».

 Сайт “Вище”– це платформа, де викладачі й освітяни зможуть дізнаватись про найкращі педагогічні практики в Україні та світі, можливості для кар’єрного зростання.

"ВИЩЕ"

 

24.11.2020

Відповідно Наказу МОН  від 29 травня 2020 р. № 721 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам до електронних наукових баз даних та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України» ДНТБ України  доручено укладати договори про доступ до наукометричної бази даних Web of Science для всіх державних та комунальних ЗВО і наукових установ України незалежно від відомчої підпорядкованості,

Інститутом підписано Договір від 16.10.2020 №285 з Державною науково-технічною бібліотекою стосовно забезпечення доступу співробітникам Інституту до електронної  наукової бази даних Web of Science.

Шановні колеги!

Науковому та науково-педагогічному складу необхідно оновити свої акаунти у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science та Scopus.

Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи

Доступ до наукометричної бази даних  на сайті Державної науково-технічної бібліотеки.

Web of Science

 

 

20/11/2020

"Пошук інформації у Scopus". Вебінар

Запрошуємо приєднатися до перегляду запису вебінару "Пошук інформації  у Scopus". 

Під час вебінару ви дізнаєтеся:

 • Як отримувати релевантну інформацію у Scopus?
 • Простий та розширений пошук по документах.
 • Робота з отриманими результатами, їхній аналіз, експорт, збереження та створення повідомлень.

 Цільова аудиторія – керівники установ, члени редколегій, наукові співробітники, аспіранти та студенти. 

Мова вебінару – українська.

Лектор – офіційний тренер компанії Elsevier, головний бібліотекар Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марина Назаровець.

Згідно з інформацією організаторів, після проходження кожного з вебінарів зареєстровані учасники зможуть завантажити сертифікати про участь на платформі BrightTALK.

"Пошук інформації  у Scopus". 

 

 

16/11/2020

Розвиток місцевої пожежної охорони в умовах реалізації політики децентралізації та співробітництва територіальних громад: Навчально-практичний посібник/За заг. редакцією Толкованова В.В., Фірсова С.А., Журавля Т.В., Маюрова М.А., Салогуба В.А. – Київ, Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, проект “Реформа управління на сході України”, 2017. – 242 с.

 Підготовлено у співпраці проекту “Реформа управління на сході України”, що виконується Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, з Тернопільським національним економічним університетом, Полтавським обласним центром підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників державних підприємств, Головним Управлінням ДСНС України в Полтавській області, Асоціацією цивільного захисту та Центром сприяння розвитку співробітництва територіальних громад. Цей посібник містить теоретичні та практичні матеріали, нормативно-правові акти та коментарі до них, інформаційні документи, кращі практики, а також методичні матеріали для організації різних форм навчання з питань організації роботи місцевої пожежної охорони (МПО) та розвитку співробітництва територіальних громад (міжмуніципального співробітництва – ММС).

Для науковців, експертів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями децентралізації, розвитку МПО та ММС.

 

 

12/11/2020

На web-сайті Інституту, рубрика «ІДУ НД ЦЗ  на сторінках періодичних видань» розміщено статті співробітників Інституту:

«Дрон розвідує мінну обстановку», Мосов С. доктор військових наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки; Єременко С., кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту («Пожежна та техногенна безпека» №9 (84) 2020);

«Перевезення небезпечних вантажів і забезпечення транспорту вогнегасниками», ж. «Охорона праці і пожежна безпека» №10, 2020;

«Новоутворений інститут у сфері освітньої та наукової діяльності: плани, перспективи, розвиток.»  - ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№10 (85), 2020,Васильєв І., кандидат юридичних наук

«Організація навчання з домедичної допомоги в умовах пандеміїї COVID-19».-  ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№10 (85), 2020, Кушнір В., кандидат медичних наук, старший науковий співробітник.

ІДУ НД ЦЗ на сторінках періодичних видань

 

 

11/11/2020

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ

Кабінет міністрів України своєю постановою від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Постанова встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита. – Введ. 1973–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 8 с.

Даний стандарт чинний на території України. Стандарт розповсюджується на транслітерацію літер алфавітів кирилиці літерами латинського алфавіту в галузі наукової та технічної інформації та встановлює відповідність між літерами кирилівського алфавіту, які використовуються в російській, українській, білоруській, болгарській, македонській, сербсько-хорватській та монгольській мовах, та літерами латинського алфавіту.

Он-лайн транслітератор (з української мови) – он-лайн транслітерація за різними системами та стандартами: Термінологічної комісії з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Української комісії з питань правничої термінології (УКППТ), ISO 9, таблицями Постанови КМ України від 27 січня 2010 року № 55, Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC).

Он-лайн транслітератор (з української мови) розміщено  web-сайті Інституту, блок- бібліотека, рубрика: Бібліографія.

 

 

04/11/2020

До вашої уваги надається нове актуальне видання

«ЕКСТРЕНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ»

за ред. .проф. В.М. Кухаренка  та проф. В.В. Бондаренка – Харків. 2020. 

У колективній монографії викладено теоретико-методологічні погляди на загальну для всієї системи освіти України проблему реалізації навчального процесу в умовах карантину, викликаного пандемією COVID-19.

 Навчальні заклади України всіх рівнів змушені були за короткий термін перейти на дистанційний навчальний процес, до якого не всі виявилися готовими. У першу чергу це визначалось  недостатністю педагогічних знань, культури та самоусвідомлення, що заважало приймати правильні рішення.

У роботі розглядаються спрощені підходи до розробки різних типів дистанційних курсів, надаються методичні вказівки розробникам. Поява екстреного дистанційного навчання буде змінювати освіту. Це призвело до необхідності описати отриманий досвід і розробити відповідні методичні пропозиції.

Аналіз отриманого досвіду різними навчальними закладами дозволить внести корективи у систему підготовки кадрів, організаційні структури навчальних закладів, розробити курси з підготовки до екстреного дистанційного навчального процесу

 «ЕКСТРЕНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ»

 

 

 02/11/2020

До вашої уваги надається інформація стосовно проведення безкоштовних вебінарів про ресурси компанії Clarivate (WOS), які допоможуть успішній науковій діяльності. 

4 листопада 2020,середа
Тема: « Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання;

4 ноября 2020, среда
Тема:Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки;

6 ноября, пятница
Тема:Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar

ВЕБІНАРИ

 

30/10/2020

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

жовтень 2020

 

 

 22/10/2020

Освітня спільнота Unicheck. Харків

 28.10.2020 о 15.00 год. буде проведено перший вебінар в рамках проєкту по обміну досвідом в диджиталізації освіти «Unicheck educational community» за участі спікерів з провідних закладів освіти Харкова.

Спілкування про новітні технології та IT-рішення для освіти пройдуть у форматі ZOOM конференції.

Спікери:
Семененко Лариса, директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Зайцев Віталій, д.т.н., професор, ректор ПЗВО "Харківський технологічний університет "ШАГ"

Мущинська Наталія, к.е.н., заступник директора навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова

Якименко Аліна, студентський координатор проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні;
студентка 4 курсу, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Єльцов Сергій, заступник декана з виховної роботи кандидат хімічних наук, доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кому буде цікаво?
Керівникам закладів освіти, проректорам з інновацій та розвитку, сучасним викладачам та усім охочим послухати про новинки, які допомагають у дистанційному навчанні.

Захід пройде онлайн за посиланням
https://turnitin.zoom.us/meeting/register/tJAtc-yorjgvH9O9YyuABGyhFBbn3oXTd2Fk?fbclid=IwAR0CfNIVg-bItTYJf_HldVI799mR0hb1z5R5WV9fGCR6WR-vzCpFMqDdd0I

Участь у заході безкоштовна, попередня реєстрація для отримання посилання на зустріч буде надіслано на e-mail.

 

 

20/10/2020

Рекомендовані програми пошуку плагіату

У інформаційному огляді подано короткі характеристики найбільш відомих і розповсюджених програмних продуктів щодо виявлення у текстах плагіату та запозичень.

eTXT Антиплагиат 

Аналог Advego Plagiatus. Без реєстрації доступна безкоштовна перевірка тексту обсягом до 3000 символів. Після реєстрації - до 5000 знаків.

Advego Plagiatus 

Одна з кращих і найшвидших програм для перевірки будь-яких текстів на унікальність. Безкоштовний сервіс перевірки тексту на плагіат, дублікати, неякісний рерайт, запозичення. Завдяки спеціальним алгоритмам антиплагіату текст надійно перевіряється на унікальність навіть після обробки синонімайзер і програмами для "обходу антиплагіату", "підвищення" оригінальності статті та відсотка плагіату документа.

Плагиата НЕТ 

Безкоштовна програма для пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. Програма показує ступінь унікальності тексту у відсотках і джерела тексту. Можливості програми включають перевірку безлічі URL'ов і редагування з одночасною перевіркою на плагіат, а також заміну слів на синоніми. Вбудовані інструменти дозволяють отримувати все url'и з заданого сайту і таким чином перевіряти на плагіат сайти цілком. Додаткова функція "База користувача" дозволяє звіряти кілька документів або включити в порівняння джерела, не опубліковані в Інтернеті.

Viper  (лише для англ. текстів)

ANTIPLAGIAT— сервіс дійсно корисний для студентів і аспірантів

 Рекомендовані он-лайн ресурси пошуку плагіату:

CONTENT-WATCH -онлайн сервіс. При перевірці на унікальність він використовує власний алгоритм пошуку в Інтернеті сайти можуть містити матеріали повні або часткові копії заданого тексту. 

Безкоштовна версія Текст довжиною до 10.000 символів До 3 перевірок в день Використовувати будь-які засоби автоматичного доступу до сервісу заборонено.

 

Посилання на вказані сервіси розміщено в рубриці «Академічна доброчесність»

 

 

16/10/2020

Шановні колеги!

ТРИВАЄ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ТА ІННОВАТОРАМИ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ

 Міністерство освіти і науки проводить опитування на тему: «Використання ресурсів електронних баз даних у науковій та інноваційній діяльності». 

До участі в опитуванні насамперед запрошуються працівники закладів вищої освіти та наукових установ, бібліотек, музеїв, студенти, аспіранти, представники наукових громадських організацій, реального сектора економіки, а також усі, хто займається проведенням наукових досліджень та розробок, працює у сфері наукової, науково-технічної або інноваційної діяльності.

За результатами анкетування МОН планує вивчити питання використання міжнародних наукометричних баз даних в Україні, а також наявні додаткові потреби щодо використання повнотекстових ресурсів, баз даних патентно-ліцензійної та економічної інформації тощо.

Також будуть розглянуті можливі варіанти переформатування надання доступу до баз даних за кошти бюджету.

 Заповнити АНКЕТУ можна до 23 жовтня 2020 року.

Загалом анкета містить 22 запитання, а її заповнення потребує близько 15 хвилин.

ТРИВАЄ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ТА ІННОВАТОРАМИ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ

 

13/10/2020

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні про вебінари -“Академічна доброчесність”

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) започаткував рубрику «Вебінари “Академічна доброчесність”», де можна ознайомитись з практиками українських освітян, порадами експертів, нормативно-правовим забезпеченням щодо аспектів якості освіти.

До уваги освітян надано відео та матеріали вебінарів, що допоможуть у формуванні академічної культури доброчесності та якості освіти.

 Вебінари “Академічна доброчесність”

Короткі поради: Написання огляду літератури

У цьому епізоді Ви дізнаєтеся:

 • для чого потрібен огляд літератури;
 • з чого почати його писати;
 • що слід та не слід робити під процесу написання огляду літератури.

 Короткі поради: Оформлення списків джерел. Цитування та посилання

У цій серії ви дізнаєтеся:

 • про стратегії уникнення плагіату (цитування, перефразування та узагальнення);
 • що «можна», а що «заборонено» під час цитування, перефразування та узагальнення;
 • як «балансувати голос» у науковому тексті;
 • про внутрішньотекстові та підсторінкові посилання;
 • як правильно оформлювати україномовні та іншомовні джерела під час написання контрольних, курсових, дипломних робіт;
 • про стилі цитування та бібліографічних менеджерів.

Короткі поради: Редагування наукових текстів

У першому відео із серії «Короткі Поради від SAIUP» ви дізнаєтесь:

 • що потрібно знати про саморедагування;
 • з чого розпочати;
 • етапи процесу редагування;
 • практичні поради, що допоможуть підготувати вашу дипломну роботу чи інший науковий текст на «відмінно».

Вебінар та матеріали “Все, що ви хотіли знати про плагіат”

Як написати роботу без плагіату?
Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP вебінар та матеріали “Все, що ви хотіли знати про плагіат.

Вебінар проводив Євген Ніколаєв (Evgen Nikolaev), консультант проєкту SAIUP, співавтор та співупорядник ряду методичних матеріалів, зокрема “Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності” та “Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності”.

На вебінарі висвітлені такі питання:

а) як написати академічний текст без плагіату та само плагіату;

б) що спільного й чим відрізняються академічний плагіат та порушення авторських прав;

в) на яких методиках ґрунтується перевірка академічного тексту на ознаки плагіату та чи мають сенс «довідки про відсутність плагіату».

Презентація до вебінару 

Запис вебінару доступний на Youtube каналі

Вебінар "Все, що ви хотіли знати про плагіат"

 

 

08/10/2020

Шановні колеги!

До вашої уваги надається інформація про безкоштовні вебінари про ресурси компанії Clarivate, які допоможуть успішній наукової діяльності. 

12, 13, 15, 16 жовтня 2020 заплановано 11 вебінарів українською в тому числі трансляції о 7:15 ранку.

Буде висвітлено основи наукометрії і її коректного застосування, можливості референс-менеджера EndNote для швидкого і точного оформлення публікацій, створення, наповнення та використання основних авторських профілів та як і чим можуть допомогти Web of Science та InCites при подачі грантової заявки. 

Щодня пропонується нова тема, у двох або трьох повторах.

Обирайте зручний час. Реєстрацію відкрито, після переходу за обраним посиланням необхідно заповнити форму, що знаходиться під словом Register.

Вебінар проходитиме на платформі WEBEX.

Технічні обмеження стандартні: операційна система має бути вище ХР та встановлено останню версію браузера. Протягом тижня по закінченню серії, тим, хто прослухав не менше 90 % часу обраного вебінару, на вказану при реєстрацію електронну пошту буде надіслано сертифікат учасника.

 

12 жовтня

Тема: Вступ до наукометрії

7:15-8:15
16:15-17:15

13 жовтня

Тема: Референс-менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок

7:15-8:15  

11:15-12:15 

16:15-17:15

 

15 жовтня

Тема: Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки

7:15-8:15 
11:15-12:15 

 16:15-17:15 

16 жовтня

Тема: Профілі автора: створення, корегування, можливості

7:15-8:15 

12:15-13:15  
16:15-17:15

 

Вебінари Web of Science українською

 

 

 

 07/10/2020

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP),

 Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, такою що справді надає знання та навички, а не лише документи про здобуття освіти. Країни з високим рівнем академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» – як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

Прояви академічної НЕдоброчесності – такі як списування, плагіат, хабарництво – не можуть бути визначальними для всієї системи освіти, зокрема вищої, оскільки вони руйнують її, перетворюючи навчальний процес на імітацію.

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project SAIUP) — це ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості, створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів. 

Місія Проекту

Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

Візія Проекту

Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine ProjectSAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості,  створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів.

 

 

30/09/2020

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 У розвинених країнах академічна доброчесність визначається як критично важлива для забезпечення довіри до наукових результатів та до підтвердження результатів освіти випускників навчальних закладів.

В світі можна спостерігати три типи реакцій на проблему академічної недоброчесності. Це:

1) повне замовчування проблеми та декларування її відсутності;

2) теоретичні розмови про академічну доброчесність на фоні замовчування та відмови розбирати конкретні випадки, аж до оголошення викриттів академічної недоброчесності порушенням "академічної етики";

3) відкрите та доброчесне ставлення до проблеми, моніторинг та розгляд виявлених випадків недоброчесності та розробка заходів для попередження академічної недоброчесності.

Стратегічні документи та політики в галузі забезпечення якості вищої освіти, розвитку науки та інновацій, мають передбачати перехід до відкритих та прозорих процедур забезпечення дотримання стандартів академічної доброчесності та академічної етики, яке має включати моніторинг та дотримання процедур розгляду конкретних порушень, без приховування таких порушень, а також покарання практики академічної недоброчесності.

До вашої уваги пропонується ознайомитись з інформацією, яка надана у документі «АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»  розроблений командою експертів урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції»: Іриною Єгорченко, Михайлом Серебряковим, записку підготовлено станом на 30 вересня 2018 року, а саме:

Огляд ситуації з дотриманням стандартів академічної доброчесності (academic integrity) в Україні.

Інструменти забезпечення академічної доброчесності.

Рекомендації щодо впровадження стандартів академічної доброчесності в Україні.

Джерела та посилання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

28/09/2020

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

вересень 2020

 

 

24/09/2020

У рубриці "Нові надходження" та в Електронній бібілотеці Інституту можна ознайомитись із змістом підручника 

Посібник з обліку пожеж та їх наслідків: [науково-практичне видання] / [Климась Р.В., Коршикова Т.О., Матвійчук Д.Я., Монастирецький С.Є., Несенюк Л.П., Одинець А.В., Піксасов М.М., Середа Д.В., Шрамко Л.А.]. К., 2020. 135 с.

 

23/09/2020

Аналітична записка МОН «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»

20 травня 2020 року Міністерство освіти і науки України направило керівникам закладів вищої освіти та наукових установ Аналітичну записку щодо запобігання порушенням академічної доброчесності.
У документі під назвою «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності», зокрема, йдеться про:
- встановлення фактів наявності академічного плагіату (текстових збігів, некоректних запозичень фактів, гіпотез, числових даних, методик, ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо);
- правила роботи з комп’ютерними програмами для перевірки на наявність збігів;
- необхідність висновків кваліфікованих експертів про наявність чи відсутність академічного плагіату;
- обов’язок закладів вищої освіти здійснювати перевірку кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату;
- ідентифікацію самоплагіату;
- поняття фабрикації та фальсифікації;
- порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.
Конкретизоване питання щодо довідок, сертифікатів чи будь-яких інших підтверджень відсутності академічного плагіату.

Ви можете ознайомитися та використовувати в роботі аналітичну записку щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності, розроблену членом сектора вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Володимиром Бахрушиним :

Аналітична записка МОН «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»

 

 

18/09/2020

Як користуватися ZOOM:  налаштування, функції,  реєстрація».

 Zoom -це сервіс, за допомогою якого можна проводити відеоконфереції. Послуга безкоштовна для групи до 100 користувачів і тривалістю не довше 40 хвилин.

Однак, під час карантину виробник прибрав ці обмеження і зробив послугу абсолютно безкоштовною.

З допомогою Zoom можна проводити відеоконференцій для  навчання. Користувачі можуть користуватись сервісом на комп'ютері, на планшеті та мобільному. Аби приєднатись до відеоконференції, потрібно мати посилання  або ідентифікатор конференції. Подію можна запланувати заздалегідь, а також зробити єдине посилання, якщо плануєте регулярні зустрічі у той самий час.

Де завантажити Zoom?

Легко завантажити програму можна на офіційному сайті Zoom. Платформа доступна для операційних систем Windows, MacOS, Android та iOS та має плагін, який дозволяє використовувати Zoom прямо у браузері Google Chrome та Mozilla Firefox.

Для вашої зручності  прямі посилання на завантаження програми з офіційного джерела:


Основні функції Zoom в організації дистанційного навчання

 

 

 16/09/2020

Онлайн платформи з безкоштовними програмами підвищення кваліфікації.

На сьогодні онлайн-освіта стає все більш популярною в Україні, а саме в умовах карантину. Пропонуємо Вам навчальні платформи, які повністю чи частково орієнтовані на державних службовців.

Prometheus
Український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів;

EdEra (Education Era)

Український освітній проєкт, мета якого — зробити освіту в Україні якісною, доступною та наявною у глобальному освітньому контексті;

ВУМ online, Відкритий Університет Майдану

Для безкоштовного навчання на платформі представлено більше 30 тем;

 «Мова – ДНК нації»

Освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови;

Українська школа урядування

Українська школа урядування (УШУ) є закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби.

 

 10.09.2020

Хмарні сервіси для зберігання інформації

Хмарне сховище (англ. cloud storage) — це модель зберігання даних у комп'ютері, в якій цифрові дані зберігаються в логічні пули, a фізичне зберігання охоплює кілька серверів (зазвичай, у кількох місцях). Фізичне середовище, як правило, належить хостинговим компаніям, вони ж керують цим середовищем. Ці постачальники хмарних систем зберігання даних відповідають за зберігання наявної інформації й доступ до неї, та за роботу фізичного середовища. Користувачі можуть купувати у постачальників послуг хмарного сховища можливість зберігати там дані.

Послуги хмарного сховища можуть бути доступні через інтерфейс веб-сервісу (API) або додатки, які використовують API.

Як персональний користувач хмарних технологій, ви отримуєте доступ до збереженої інформації на “хмарі” з будь-якого місця, завдякинадійному підключеннюдо Інтернету.

Хмарні сховища вирішують проблему зручної та швидкої синхронізації інформації на всіх пристроях одного або декількох користувачів. Чи це смартфон, домашній або робочий комп'ютер ви завжди маєте доступ до документів, проектів та файлів.

Доступні різноманітні постачальники хмарних сховищ, багато з яких пропонують безкоштовне місце для зберігання.

ХМАРНІ СЕРВІСИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

07.09.2020

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

3 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла у цілому проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень)».

Документ усуває проблемні моменти, присутні у чинному Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а саме:

 • уточнює ряд понять («докторант», «молодий вчений», «вчена рада», «наукове відрядження»);
 •  змінює порядок обрання дійсних членів національних академій наук і заміщення вакантних посад наукових працівників;
 • уточнює положення про здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти;
 • визначає розмір посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб тощо.

 МОН про ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26 листопада 2015 року № 848-VIII

 

 

04.09.2020

Шановні колеги!

Інформуємо  про продовження вебінарів від компанії Clarivate  (платформа Web of Science):

вересня

Тема:  «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тести;

8 вересня

Тема: Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання;

9 вересня

Тема: Web of Science Core Collection для наукової роботи;

10 вересня

Тема: Публікаційна стратегія науковця;

11 вересня

Тема: Можливості аналітичного інструменту InCites;

Детальну інформацію та можливість зареєструватися  ви знайдете ТУТ.

 

 

 

02.09.2020

УКРАЇНСЬКА НАУКА 2019:  МАСШТАБНЕ АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Скільки в Україні науковців, у яких сферах вони працюють, як фінансують їхню роботу держава та бізнес, якими є результати їхніх досліджень, зокрема, в міжнародних порівняннях? Цю та багато іншої важливої статистичної інформації про українську науку можна знайти в аналітичній доповіді: “Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році”, що була розміщена на сайті МОН 13 серпня 2020 року.

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь

 

 

 

31.08.2020

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

серпень 2020 року

 

 

20.08.2020

Про дистанційну освіту в університетах в умовах карантину.

У зв'язку із впровадженням карантину 12 березня університети України перейшли на дистанційне навчання. Як це часто буває, новий виклик для когось став непідйомною ношею, а для когось - можливістю для розвитку.

Чи були готові українські виші перейти з очної/заочної до дистанційної освіти сьогодні на завтра, які проблеми в державних університетів, і як почуваються приватні ЗВО, що найбільше турбує викладачів, і де в усьому цьому роль Міністерства освіти?

Думками ділиться Євген Сакало керівник університетської програми GlobalLogic Ukraine, доцент Харківський національний університет радіоелектроніки , кандидат технічних наук:

 Про дистанційну освіту в університетах в умовах карантину.

 

 18.08.2020

ОНОВЛЕНО ІНФОРМАЦІЮ ПРО УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ВИДАННЯ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ У SCOPUS
На офіційному веб-порталі Національного репозитарію академічних текстів представлено актуальну інформацію про вітчизняні наукові фахові видання, які індексуються у SCOPUS.
Розгорнуті дані про українські видання у Scopus
При переході на посилання, наведені нижче, актуалізується пошуковий запит щодо відповідних видань за критерієм належності до бази даних SCOPUS. Наразі їх 74.
Українські наукові видання у Scopus
Детальніше: http://nrat.ukrintei.ua/publications/krashhi-praktyky/

 

17.08.2020

Затверджено  стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»).

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ).

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

 1. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 2. Перелік компетентностей випускника;
 3. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 4. Форми атестації здобувачів вищої освіти;
 5. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 6. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Міністерство освіти і науки України  затвердило  стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти наказом МОН від 04.08.2020 № 1001«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» .

ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

12.08.2020

На сьогодні дистанційне навчання передбачає використання комплексу інструментів та ресурсів, одним з найкращих серед яких є Youtube, адже на цьому відеохостингу можна знайти пояснення складних тем відомими педагогами, науковцями, акторами, а ще – науково-популярні відео та анімації, що в комплексі з іншими засобами навчання допоможе вчителю донести до учня потрібну інформацію. До вашрї уваги пропонуємо огляд найцікавіших Youtube-каналів для підтримки дистанційного навчання.

Центр технологій дистанційного навчання;

Russell Stannard (Teacher Training Videos);

Technology for Teachers and Students;

Microsoft Education;

Досвід дистанційного навчання МIT (США) і користь для системи освіти в Україні

У розділі "На допомогу науково-педагогічним працівникам" розміщено інформацію - «YouTube канали для дистанційного навчання».

 

 04.08.2020

Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Як організувати проведення відеолекцій? Які методи дистанційного навчання варто застосовувати викладачеві? Які види завдань пропонувати студентам для якісної організації дистанційного навчання?

Ці та інші важливі питання представлені в новому випуску інфобюлетеня «Як підтримати чесність дистанційного навчання?» в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP).

Цей номер має на меті допомогти викладачам та адміністраціям закладів вищої освіти побудувати освітній процес злагоджено, не зважаючи на карантинні обмеження та неможливість аудиторного навчання. Окрему увагу присвячено типам завдань та оцінюванню, – як налагодити дистнаційний процес здобуття освіти.

У розділі "На допомогу науково-педагогічним працівникам" розміщено  інфобюлетень з посиланням на зміст «Як підтримати чесність дистанційного навчання?»

 

30.07.2020

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

липень 2020 року

 

 29.07.2020

Забезпечення якісного освітнього процесу в межах карантинних обмежень 

Дистанційне навчання зумовлює використання різних онлайн-методик і підходів до планування освітнього процесу. Для забезпечення якісного зворотного зв’язку необхідно чітко розуміти, які технології навчання найкраще «працюють» в таких умовах, яку систему оцінювання застосовувати та яких принципів повинні дотримуватись студенти під час виконання завдань.

 У новому випуску інфобюлетеня  «Як поліпшити (не)дистанційне викладання?» (розробленого в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Ви знайдете відповіді на питання: як побудувати освітній процес під час карантинних обмежень, та як покращити методики викладання в онлайн-освіті? Крім того, у матеріалі закцентовано увагу на основних моделях освіти з використання інтернет-технологій, зібрано основні поради щодо того, як викладачеві поліпшити свій онлайн-курс і як отримати якісний зворотний зв’язок, а також окреслено деякі підходи до оцінювання знань студента.

У розділі "На допомогу науково-педагогічним працівникам" розміщено  інфобюлетень з посиланням на зміст «Як поліпшити (не)дистанційне викладання?»

 

 23.07.2020

Останнім часом зростає необхідність в описі джерел інформації за міжнародними стандартами. Це потрібно для оформлення списків публікацій, які використовуються при написанні академічних робіт, наукових статей.

У науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів цитування джерел у наукових роботах залежно від галузі, місця, в якому публікується робота, тощо. Ці правила розроблялися фаховими науковими об’єднаннями, університетами чи їх підрозділами.

Бібліографічний опис у списку використаної літератури здійснюється відповідно до стандартизованих вимог оформлення тією чи іншою мовою.

У світовій практиці найбільш використовуваними є Гарвардський стиль, APA, MLA та інші. Гарвардський стиль посилання (Harvard Referencing Style) застосовується у сфері гуманітарних та суспільних наук.

 У розділі "На допомогу науковцю", підрозділ Бібліографія  розміщено інформацію : 

«Список літератури («References») стандарт "Harvard".

 

22.07.2020

У розділі "На допомогу науковцю", підрозділ "Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи" розміщено інформацію (з посиланнями на сайт) про бази даних:

 • Index Copernicus  (IC) — онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, зокрема, наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних перебуває у веденні Index Copernicus International. Її названо на честь Миколи Коперника.
 • Registry of Research Data Repositories - (Реєстр дослідження Сховища даних  ( re3data.org ) - це глобальний реєстр сховищ даних досліджень з усіх навчальних дисциплін. Він надає огляд існуючих сховищ даних досліджень, щоб допомогти дослідникам визначити відповідне сховище для своїх даних і таким чином відповідати вимогам, викладеним у політиці даних. Реєстр був офіційно запущений у травні 2013 року. 

  У липні 2019 року реєстр перераховує 2361 сховище даних з усього світу, що охоплює всі навчальні дисципліни. Вони детально описані за допомогою схеми re3data.org.  Сервіс робить усі метадані в реєстрі доступними для відкритого використання згідно з актом CC0 Creative Commons. 

 

21.07.2020

Новини пожежної техніки.

avtopoizd.jpg
avtivishka.jpg
Український виробник створив пожежну машину для села
P1290857_1.jpg

 

21.07.2020

Поради молодим науковцям   

 На сьогоднішній день аспірантура – основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні. Аспірантура відкривається у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є відповідна експериментальна база та кваліфіковані наукові кадри (доктори наук).

Під час навчання аспіранти повинні оволодіти методами наукового дослідження, скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності, за якою готується кандидатська дисертація.

Після закінчення терміну навчання аспіранти мають подати дисертаційну роботу у спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій.

У розділі "На допомогу науковцям" створено підрозділ "Поради молодим науковцям", де можна знайти інформацію: нормативні документи та корисні посилання.

 

16.07.2020

«Radar» – система перевірки якості наукового контенту у Scopus

Команда компанії Elsevier, власник Scopus, весь час знаходиться у пошуках найкращих інструментів, щоб забезпечити усіх вчених та редакторів видань максимально якісними умовами користування платформою. Окрім цього, Scopus активно слідкує за дотриманням публікаційної етики.

Одним із векторів у цьому направлені є створення системи «Radar» у 2017 році. Цей проєкт, розроблений Elsevier, націлений на виявлення нетипової поведінки журналів у базі даних Scopus. Ця система займається прогнозуванням погіршення показників та якості видання.

Детальніша інформація систему доступна ТУТ

 

 

 15.07.2020

Огляд матеріалів періодичних видань, які можна використовувати у роботі для навчального процесу:

січень 2020;

лютий 2020;

березень 2020;

квітень 2020;

травень 2020;

червень 2020;

 

 

14.07.2020

У розділі  "ІДУ НД ЦЗ на сторінках пріодичних видань"  розміщено статті (з посиланнями на повний текст) співробітників ІДУ НД ЦЗ 

 

1.

Волянський П. д.н. з держ. упр. професор, Долгий М.канд. біол. наук, Дрозденко Н., Кушнір В. канд. мед. наук, Макаренко А., Стрюк М.

"Домедична підготовка у закладах освіти. Реалії сьогодення" ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№2 (32).

 2.

Підвищення кваліфікації викладачів-запорука професійної майстерності рятувальників і пожежних.-ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№3 (78), 2020

3. 

Борисова А.

Ідентифікація ПНО та ОПН.- ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№3 (78), 2020

4.

Фомін А., Слюсар А.

Курс публікацій щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час наслідків надзвичайних ситуацій після раптового руйнування будівель і споруд.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№ 3, 4(33-34).

5. 

Корепанова Н., Могильченко В., Фомін А., Овчаренко Б.

Методи випробувань конструкцій та інженерно-технічних систем захисних споруд ЦЗ.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№ 3, 4(33-34).

6. 

Могильченко В., Фомін А., Овчаренко Б.

Організація оцінки можливої інженерної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№ 3, 4(33-34).

7. 

Куртов О.

Застосування тепловізійних камер під час гасіння пожеж і ліквідацій НС.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№ 3, 4(33-34).

8.

Опанасенко С.В.

"Можливості використання QR-кодів в освітньому процесі" -ж. Безпека життєдіяльності.- №4, 2020

9. 

Хроменков Д., Ільченко Н.

Щодо застосування первинних засобів пожежогасіння.- ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№4 (79), 2020

10.   Несенюк Л., Климась Р.

Надзвичайні ситуації державного та регіонального рівнів, що виникли в Україні у 2019 році.- ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№4 (79), 2020

 11.

Андрієнко М., Долгий О.

Інфекційні хвороби: правове забезпечення захисту населення України.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№5-6 (35-36).

12. 

Фомін А., Слюсар А.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Кінологічний пошук.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№5-6 (35-36).

13. 

Фомін А., Слюсар А.

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах повені (паводка, катастрофічного паводка), підтоплення на небезпечних метеорологічних явищ.- ж. "Надзвичайна ситуація +"- 2020.-№5-6 (35-36).

14.   Васильєв І.,кандидат юридичних наук

Евакуація людей і тварин – головне завдання під час пожежі в цирку.- ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№5 (80), 2020

15. 

Корепанова Н.,Могильченко В., Фомін А., Овчаренко Б.

Методи випробувань конструкцій та інженерно-технічних систем захисних споруд цивільного захисту.- ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№5 (80), 2020

16. 

Ліхньовський Р., кандидат хімічних наук

Локалізація пожеж у природних екосистемах способом створення загороджувальних смуг.- ж. "Пожежна та техногенна безпека".-№5 (80), 2020

 

08.07.2020

Український День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Святкування цього дня встановлено на 8 липня – день Петра і Февронії, християнських покровителів родини  та шлюбу. Мета свята – популяризація сімейних цінностей, укріплення родинних стосунків, розвитку сімейних традицій та забезпечення виховання дітей у родинному колі. 

Родина являє собою організовану соціальну групу, а її представники пов’язані між собою не тільки спільністю побуту, але і взаємною моральною відповідальністю, а також соціальною необхідністю, яка зумовлює потребу суспільства в духовному і фізичному самовідтворенні. Звичайно ж, сім’я належить до найважливіших суспільних і державних цінностей.  

Родина – це місце та умова постійної реалізації власного досвіду, знань, без яких неможлива наступність поколінь.

"ДЕНЬ РОДИНИ"

 

 06.07.2020

Впродовж липня для науковців проведуть 4 безкоштовних вебінари з використання бази даних Scopus

Знайомство з базою даних Scopus, пошук інформації в ній, ScienceDirect та профіль автора у Scopus – про все це українські науковці зможуть дізнатися на безкоштовних вебінарах впродовж липня 2020 року. Тренінги матимуть змогу пройти представники закладів вищої освіти і наукових установ України. 

Вебінари відбуватимуться українською мовою. Інформація, яку буде представлено під час вебінарів, буде корисною керівникам установ, членам редколегій, науковим співробітникам, аспірантам та студентам. 

Лектором виступить офіційний тренер компанії Elsevier, головний бібліотекар Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марина Назаровець.

Згідно з інформацією організаторів, після проходження кожного з вебінарів зареєстровані учасники зможуть завантажити сертифікати про участь на платформі BrightTALK.

Окрім того, проведені вебінари будуть постійно доступні для перегляду за посиланнями, зазначеними нижче для реєстрації.

Програма:

2 липня 10:00-11:00

Тема: Знайомство зі Scopus.

Анотація: Огляд та основна інформація про найбільшу в світі бібліографічну базу даних Scopus. Для чого вона призначена, який контент містить? Як зареєструватись та працювати з даними у Scopus?

Реєстраційна форма доступна за посиланням. 

10 липня 11:00-12:00

Тема: Пошук інформації у Scopus.

Анотація: Як отримувати релевантну інформацію у Scopus? Простий та розширений пошук по документах. Робота з отриманими результатами, їхній аналіз, експорт, збереження та створення повідомлень.

Реєстраційна форма доступна за посиланням.

17 липня 11:00-12:00

Тема: ScienceDirect – можливості у відкритому доступі.

Анотація: ScienceDirect – одна з найбільших повнотекстових баз даних літератури, що пропонує доступ до понад 2 500 наукових журналів та 33 000 книг. Під час вебінару познайомимось із самою базою даних, розглянемо, який контент бази знаходиться у відкритому доступі, та як його шукати і як завантажувати. Тематичні сторінки (ScienceDirect Topics) з перевіреною та фундаментальною інформацією на теми, які цікавлять дослідників.

Реєстраційна форма доступна за посиланням.

24 липня 11:00-12:00

Тема: Профіль автора у Scopus.

Анотація: Пошук та огляд профілів авторів у Scopus. Як вони створюються? Як можна відкорегувати інформацію у них? Як вимірюється впливовість авторів за показниками Scopus?

Реєстраційна форма доступна за посиланням.

 

 

 02.07.2020

Шановні колеги До вашої уваги пропонується наступна інформація:

Коронавірусна інфекція: факти проти паніки (онлайн-курс)

Освітня платформа Prometheus та медична платформа INgenius запрошують пройти онлайн-курс курс, який розвінчує поширені міфи та надає достовірну інформацію щодо нової коронавірусної інфекції COVID-19. У цьому курсі стисло та доступно викладені найважливіші факти, зібрані найавторитетнішими вченими та міжнародними організаціями охорони здоров’я.

Упродовж курсу (6 лекцій, 8 годин) ви дізнаєтеся:

 • Що наразі відомо про вірус – скільки він живе у повітрі та на поверхні предметів, яка ймовірність заразитися від хворої людини, що робити, щоб убезпечити себе та близьких.
 • Наскільки небезпечна коронавірусна інфекція? Вплив віку, статі, хронічних захворювань на тяжкість перебігу хвороби.
 • Основні симптоми – коли залишатися вдома, а коли йти до лікаря.
 • Ускладнення – від чого помирають хворі та як це лікують.
 • Чим НЕ лікувати коронавірус.
 • Кому не потрібна маска, а кому вона допоможе.
 • Чи передається вірус від домашніх тварин, укусів комах та посилок з регіонів зараження.
 • Основні протоколи дій у разі перебування з хворим на коронавірус.

Автор курсу - Федір Лапій, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. 

Детальніша інформація про курс та реєстрація доступна ТУТ

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+COVID101+2020_T1/about

 

 

01.07.2020

Проведено роботу стосовно створення інформаційного бібліографічного покажчика «Бібліографія праць науковців Інституту державного управління у сфері цивільного захисту»  за 2019 рік. 

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових та науково-педагогічних працівників Інституту державного управління у сфері цивільного захисту за 2019 рік, з метою популяризації наукового доробку науковців Інституту.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ за 2019 рік

 

 

25.06.2020

У бібліотеці проведено роботу та  підготовлено інформацію:

 • системи унікальних ідентифікаторів науковців:

GOOGLE  SCHOLAR;

RESEARCHER ID;

SCOPUS AUTHOR ID;

ORCID.

·    НАУКОВІ ПРОФІЛІ НАУКОВОГО ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (з посиланнями на сторінки профілю).

 

Інформація розміщена на web-сайті ІДУ НД ЦЗ, основний блок «БІБЛІОТЕКА», розділ «На допомогу науковцю», підрозділ «Профіль дослідника».

***

Шановні колеги!

Нагадуємо внести корективи у  профілі, які індетифікують вас як науковців, а саме змінити:

назву Інституту- Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (Institute of Public Administration and Research in Civil Protection);

e-mail - [email protected].

 

23.06.2020

Електронна бібліотека поповнена новими документами:

1.Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України : Держ. наук.-пед. б-каУкраїниім. В. О. Сухомлинського ; / уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 283 с.

2. Гінзбург М.Д.,д-р техн. наук, проф., академік УНГА;Колодяжний В.В., член-кор. УНГА;Осінчук З.П., канд. техн. наук, академік УНГА;Педько Б.I., член-кор. УНГА
Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. / Гінзбург та ін.1998. - Основні терміни: близько 2700 термінів. - Харків, 1998. - 536 с. - 966-7469-13-1.

3. Російсько-український термінологічний словник пожежно-технічного напрямку. - Х. : АЦЗУ, 2004

Ознайомитись із змістом документів можна в Електронній бібіліотеці Інституту-класифікатор "СЛОВНИКИ"

http://library.iducz.dsns.gov.ua/weblib/page_lib.php