Електронна бібліотека

Електронна бібліотека поповнена новими документами:

1.Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України : Держ. наук.-пед. б-каУкраїниім. В. О. Сухомлинського ; / уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 283 с.

2. Гінзбург М.Д.,д-р техн. наук, проф., академік УНГА;Колодяжний В.В., член-кор. УНГА;Осінчук З.П., канд. техн. наук, академік УНГА;Педько Б.I., член-кор. УНГА
Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. / Гінзбург та ін.1998. - Основні терміни: близько 2700 термінів. - Харків, 1998. - 536 с. - 966-7469-13-1.