Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі – Інститут) проводить підвищення кваліфікації викладачів дисципліни "Безпека життєдіяльності".

Підвищення кваліфікації  викладачів дисципліни "Безпека життєдіяльності" здійснюється за 108-годинною програмою (3,6 кредитів ЄКТС), що передбачає аудиторні заняття, самостійну роботу слухачів та захист випускної роботи.

Термін навчання – 8 навчальних днів. Навчання проводиться на платній основі.

Вартість навчання – 3500 грн.

Формування навчальних груп здійснюється відповідно до ГРАФІКУ

ЗАЯВКИ від юридичних осіб та ЗАЯВКИ від фізичних осіб надсилаються не пізніше ніж за 2 тижні до початку занять за адресою: вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074,

тел./ф.: (044) 430-40-18; моб. 098-661-60-15 

E-mail: [email protected]

Відповідно до заявки із суб’єктом господарювання укладається ДОГОВІР затвердженої форми.

Для укладання договору про навчання Замовник (юридична особа) повинен надати до Інституту оформлені належним чином наступні документи:

1) заявку (оригінал);

2) копію довідки ЄДРПОУ;

3) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо є платником ПДВ);

Якщо Замовником виступає фізична особа – особиста заява, копія паспорта та ідентифікаційного коду, а також копія диплому про вищу освіту.

Після отримання вказаних документів два примірники договору з рахунком надсилаються на адресу Замовника. Договір реєструється Інститутом після підписання його обома сторонами та скріплення печатками.

По завершенні навчання, за умов надходження коштів, слухачі, які виконали та успішно захистили випускні роботи, отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації.