Розроблення

 

 • розроблення планів локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;

 • розроблення декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

 • розроблення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, в тому числі у галузі будівництва;

 • розроблення норм і правил, рекомендацій, методичних вказівок та інших документів щодо забезпечення вимог пожежної безпеки;

 • розроблення індивідуальних технічних умов будівництва;

 • розроблення компенсаційних заходів для об’єктів різних форм власності та призначення;

 • надання відгуків на проєкти нормативно-правових актів та нормативних документів щодо відповідності чинному законодавству в сфері пожежної та техногенної безпеки;

 • обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту;

 • проведення експертизи проєктів містобудівної документації у частині дотримання вимог чинного законодавства з інженерного захисту територій;

 • проведення експертизи проєктів будівництва об’єктів у частині дотримання в них вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

 • проведення ідентифікації об’єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки;

 • проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;

 • проведення експертизи декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.