Пріоритетні напрями наукових досліджень Інституту

 • Розроблення нормативно-правових та нормативних актів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, у тому числі в умовах воєнного стану.
 • Проведення робіт з питань технічного регулювання у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, засобів цивільного захисту, протипожежної техніки, пожежної безпеки продукції.
 • Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
 • Забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів (у тому числі критичної інфраструктури)і населених пунктів.
 • Публічне управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах.
 • Організація заходів цивільного захисту населення територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування.
 • Застосування авіації під час ліквідації надзвичайних ситуацій та організація авіаційного пошуку і рятування.
 • Забезпечення робіт із дослідження пожеж посадовими особами підрозділів ДСНС.
 • Наукове забезпечення ведення статистичного обліку пожеж та їх наслідків в Україні.
 • Проведення робіт з оцінки відповідності у визначених сферах. Зокрема, визначення показників пожежної небезпеки речовин та матеріалів, кабельної продукції, показників якості вогнегасних та вогнезахисних матеріалів, пожежно-технічного оснащення тощо.
 • Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності Інституту та розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 • Проведення психолого-педагогічних досліджень з питань підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників сфери цивільного захисту.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень Інституту схвалено Вченою радою ІДУ НД ЦЗ (протокол № 2 від 30.06.2020), рішення Вченої ради введено в дію наказом  ІДУ НД ЦЗ від 26.12.2023 № 192.