Освітньо-професійна програма «УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»