Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Управління у сфері цивільного захисту» (ID 47676) розроблена на основі стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з управління та адміністрування, здатних розв’язувати проблеми, необхідні для проведення досліджень і провадження  інноваційної діяльності в галузі з акцентом на запобіганні й реагуванні на надзвичайні ситуації, спроможних вирішувати задачі з прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій і налагоджувати кризові комунікації в процесі ліквідації їх наслідків.

Освітньо-професійна програма «Управління у сфері цивільного захисту» забезпечена необхідними матеріальними ресурсами.

Навчальний процес відбувається в навчальних аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною мультимедійною апаратурою та необхідними технічними засобами. Для самостійної роботи здобувачі вищої освіти мають можливість використовувати приміщення бібліотеки з обладнаними комп’ютерною технікою робочими місцями. Освітній процес забезпечують фахівці високого рівня – доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та (або) педагогічної роботи, а також професіонали-практики, експерти галузі та представники роботодавців у сфері публічного управління та адміністрування, цивільного захисту.

Особи, які здобули освітню кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування, можуть працювати на посадах: 

-     державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади;

-     в органах місцевого самоврядування;

-     в структурах громадянського суспільства і громадських організацій;

-     на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

-     на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.