Бібліотека

ПАВЛОВА Оксана Степанівна
ПАВЛОВА Оксана Степанівна
Завідувач бібліотеки

Телефон: +38 (044) 430-02-85

E-mail: [email protected]

 

Бібліотека є структурним підрозділом Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес Інституту.

Основні завдання:

 • Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування слухачів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Інституту згідно з їх інформаційними запитами.

 • Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Інституту та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

 •  Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

 • Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

 • Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів з використанням елементів госпрозрахунку згідно з чинним законодавством.

 • Приймає бібліотечний фонд на відповідальне зберігання за актом та разовим документом, веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації бібліотечного фонду, списання літератури, не придатної до використання, стару або яка має дефекти.

 • Веде документацію відповідно до встановлених вимог.

 • Вживає заходів щодо відшкодування шкоди, заподіяної бібліотечному фонду з вини читачів у зв'язку з втратою чи псуванням книжок.

 • Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу (МБА).

 • Організовує передплату періодичних видань для навчального закладу, контролює доставку цих видань.

 • Дотримується правил охорони праці, пожежної безпеки, забезпечує належний санітарний стан приміщень i фондів бібліотеки.

ПОЛОЖЕННЯ