Кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Телефон +38 (044) 468-91-41

E-mail: [email protected]

 

Кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування - базовий структурний підрозділ ІДУ НД ЦЗ, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність з питань авіаційного пошуку і рятування в Україні, застосування авіації у надзвичайних ситуаціях і ліквідації їх наслідків.

Кафедра створена наказом Голови ДСНС від 29.12.2017 р. № 715 з метою уніфікації перепідготовки і підвищення кваліфікації авіаційного персоналу та фахівців органів управління системи авіаційного пошуку і рятування відповідно до вимог Міжнародної авіаційної організації (ІСАО). Україна, як країна-учасник ІСАО, взяла на себе зобов’язання забезпечення безпеки польотів в зоні відповідальності, а у разі аварії повітряного судна – провести усі необхідні пошуково-рятувальні роботи для мінімізації її наслідків та втрат.

Повітряним кодексом України (Закон України № 3393-VІ від 19.05.2011 р.) ДСНС визначено уповноваженим органом з питань організації авіаційного пошуку і рятування в Україні, при цьому ДСНС залучає сили і засоби центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні авіацію. Усі фахівці зобов'язані мати необхідний рівень підготовки, один раз у три роки повинні проходити курс навчання за підвищеним рівнем.

Кафедру авіації та авіаційного пошуку і рятування сформовано на базі Науково-дослідного центру авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Результати наукових досліджень центру стали базовою основою формування навчальних програм кафедри.

 Кафедра організовує і проводить:

навчальний процес перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу органів управління системи авіаційного пошуку і рятування, начальників пошуково-рятувальних і парашутно-десантних служб авіаційних частин та органів управління авіацією центральних органів виконавчої влади, координаторів операцій з авіаційного пошуку і рятування на аеродромі, координаторів на місці проведення аварійно-рятувальних робіт;

прикладні наукові дослідження та методичну роботу з удосконалення структури, змісту, організаційних форм і методів підвищення кваліфікації авіаційних фахівців та впровадження їх результатів у практичну діяльність, а також з проблем авіаційного пошуку і рятування в Україні, застосування авіації у надзвичайних ситуаціях і ліквідації їх наслідків.

ПОЛОЖЕННЯ