Кафедра мовної підготовки

ШИХНЕНКО Катерина Іванівна
ШИХНЕНКО Катерина Іванівна
Завідувач кафедри

кандидат педагогічних наук, доцент

тел. : +38(044) 430‑40‑18

E-mail: [email protected]

 

Кафедра мовної підготовки є базовим структурним підрозділом Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Історія кафедри розпочалася зі створення в 2001 році на базі Інституту мовної лабораторії за підтримки Офісу Зв’язку НАТО в Україні. З того часу в Інституті проводяться заняття з вивчення англійської мови за вимогами мовного стандарту NATO STANAG 6001. Метою навчання є формування у слухачів мовної та мовленнєвої компетенцій на функціональному рівні за допомогою комунікативної методики. 

На сучасному етапі роботи кафедра продовжує традиції попередніх років та впроваджує нові напрями діяльності відповідно до викликів сьогодення: в Інституті здійснюється мовна підготовка (англійська мова) слухачів за програмами другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

 

Основні напрями діяльності:

•  Організація та проведення навчального процесу відповідно до планів і програм навчальних дисциплін

• Організація та методична підтримка проведення процедури тестування на встановлення рівня володіння англійською мовою працівниками системи ДСНС

•  Дослідження актуальних проблем та ефективних методик  викладання англійської мови у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців на другому та третьому рівнях вищої освіти й проводять підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників сфери цивільного захисту

•  Розробка перспектив впровадження новітніх технологій в освітній процес

Викладачі кафедри постійно підвищують власну професійну кваліфікацію, проходять закордонні стажування за фахом, беруть участь у всіх міжнародних заходах, які організує Інститут, відвідують методичні семінари та тренінги. Інтелектуальний та фаховий потенціал кафедри відповідає сучасним вимогам, які стоять перед вищою школою, та здатний забезпечити викладання англійської мови на рівні, передбаченому новітніми програмами та потребами суспільства.

ПОЛОЖЕННЯ