Кафедра державного управління у сфері цивільного захисту

ТЕРЕНТ`ЄВА Анна Валеріївна
ТЕРЕНТ`ЄВА Анна Валеріївна
Завідувач кафедри

доктор наук з державного управління,

професор, старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 468-91-84

E-mail: [email protected]

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ       АСПІРАНТУРА         МАГІСТРАТУРА        ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ      НОВИНИ
                                            
 

Кафедра державного управління у сфері цивільного захисту  є структурним підрозділом Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, що здійснює навчальну, організаційну, методичну, наукову діяльність у галузі державного управління у сфері цивільного захисту.

Основні завдання кафедри:

  • Організація та здійснення на належному науковому та методичному рівнях навчального процесу у сфері підготовки (перепідготовки), підвищення кваліфікації (спеціалізації) керівних кадрів та працівників системи ДСНС України з питань державного управління у сфері цивільного захисту.

  • Організація та проведення післядипломної освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», надання другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», підготовка докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», координація діяльності навчально-наукових підрозділів Інституту, задіяних у цьому напрямку навчання.

  • Організація та проведення навчання з підвищення кваліфікації державних службовців категорій посад Б та В у сфері цивільного захисту.

  • Організація та проведенні навчання з питань цивільного захисту посадових осіб підприємств, установ та організацій.

  • Виконання наукових досліджень за профілем діяльності кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.