Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення

полковник служби цивільного захисту

доктор технічних наук, професор

Телефон: +38 (044) 428-15-14

 E-mail: [email protected]

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ            АСПІРАНТУРА             МАГІСТРАТУРА             ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ             НОВИНИ

 

Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення є структурним підрозділом Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, що здійснює навчальну, організаційну, методичну та наукову діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Кафедра функціонує з 12 листопада 2005 року.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ:

  • Організація навчання та підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека», координація діяльності навчально-наукових підрозділів Інституту, задіяних у цьому напрямку навчання.

  • Організація навчання та підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека», координація діяльності навчально-наукових підрозділів Інституту, задіяних у цьому напрямку навчання.

  • Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України. Програмою передбачено вивчення законодавчих актів з питань охорони праці, вибухобезпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, профілактики та ліквідації наслідків аварій та безпеки праці в галузі.

  • Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800. Навчання проводиться на платній основі за навчальною програмою, згідно з якою слухачі вивчають цикл гуманітарної підготовки, спрямований на вивчення основ суб'єктно-діяльнісного підходу в педагогіці вищої школи, та цикл фахової підготовки, спрямований на вивчення методології визначення наявності небезпек, людського чинника, ризик-орієнтованого підходу при оцінці небезпек тощо. Навчання проводиться стаціонарно та дистанційно.

  • Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників підприємств, установ і організацій. Навчання проводиться відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 та наказу МВС України від 05.12.2019 № 1021 «Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням».

  • Наукова діяльність включає проведення науково-дослідних робіт, написання наукових статей у фахових збірниках, участь у наукових конгресах, конференціях, семінарах тощо. У науковій сфері кафедра тісно співпрацює з Національним університетом цивільного захисту України, Інститутом ядерних досліджень НАН України та Інститутом технічної теплофізики НАН України, з якими проводяться спільні науково-дослідні роботи, та іншими навчальними і науковими закладами.

  • Навчально-методична діяльність (видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок, методичних рекомендацій та індивідуальних завдань).