Науково-організаційний відділ

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

полковник служби цивільного захисту

Телефон: +38(044) 430-06-15

E-mail: [email protected]

 

Основні завдання:

  • Розроблення річних Планів наукової і науково-технічної діяльності інституту, щорічне перспективне планування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НД та ДКР) в Інституті.

  • Організація виконання та координація НД та ДКР в підрозділах Інституту.

  • Здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання Планів наукової і науково-технічної діяльності інституту та впровадження результатів НД та ДКР.

  • Організація робіт з науково-технічною інформацією, а також інформацією щодо захисту прав інтелектуальної власності працівників Інституту.

  • Підготовка звітів про результати науково-технічної діяльності Інституту.

  • Забезпечення взаємодії Інституту з закладами вищої освіти, науково-дослідними установами, підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, іншими громадськими науковими організаціями у науковій та науково-технічній діяльності.

  • Організація заходів з проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів та виставок, у тому числі міжнародних.

  • Організаційно-методична допомога у виконанні НД та ДКР.

  • Підготовка пропозицій до проектів Державних програм, перспективних та довгострокових планів науково-технічної діяльності у сфері державного управління, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

ПОЛОЖЕННЯ