Навчально-методичний відділ

ПАВЛОВ Сергій Сергійович
ПАВЛОВ Сергій Сергійович
Начальник відділу

полковник служби цивільного захисту 

кандидат наук із державного управління

тел. (факс):+38 (044) 430-40-18

E-mail: [email protected]                                

Основні завдання Відділу:

  • Організація, координація та контроль перспективного та поточного планування навчального процесу в Інституті.

  • Забезпечення ефективної організації навчальної та методичної роботи в Інституті, її системне удосконалення.

  • Методичне супроводження навчального процесу в Інституті, організація заходів, спрямованих на здійснення освітніх послуг відповідно до державних стандартів освіти, на основі сучасних досягнень педагогіки вищої школи та новітніх навчальних технологій.

  • Керівництво діяльністю кафедр Інституту та інших підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм, заходів, спрямованих на удосконалення організації навчального процесу.

  • Підготовка аналітичних і статистичних звітних даних, обґрунтування пропозицій щодо організації і підвищення якості надання освітніх послуг відповідно до Положення про систему контролю за якістю навчального процесу в Інституті.

  • Ведення обліку результатів та обсягів (в кредитах ЄКТС) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, визнаних Вченою радою Інституту.

  • Надання консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам Інституту з питань підвищення їх кваліфікації, впровадження в навчальний процес освітніх інноваційних технологій, планування і організації навчальної та методичної роботи.

  • Контроль за виконанням кафедрами наказів начальника Інституту, розпоряджень заступників начальника Інституту, рішень Методичної ради та Вченої ради з навчальних і навчально-методичних питань.

ПОЛОЖЕННЯ