Кафедра інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами

ГАЙОВИЧ Галина Василівна
ГАЙОВИЧ Галина Василівна
Завідувач кафедри

кандидат філологічних наук, доцент

Телефон: +38(044) 432-35-77

E-mail: [email protected]

 

Кафедра інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами є базовим структурним підрозділом Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Кафедра створена на початку 2020 року.

Основні завдання Кафедри:

  • Організація та проведення на належному науковому та методичному рівнях навчального процесу з  підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників сфери цивільного захисту  у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», координація діяльності навчально-наукових підрозділів Інституту, задіяних у цьому напрямі навчання.

  • Участь у наданні післядипломної освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» другого (магістерського) рівня освіти, підготовці докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

  • Участь у реалізації інших освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, навчальних планів, які запроваджені в Інституті, відповідно до профілю діяльності кафедри.

  • Виконання наукових досліджень за профілем діяльності кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

  • Вдосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки та техніки, провадження прогресивних методів викладання та сучасних інформаційних технологій навчання.

  • Провадження заходів щодо співробітництва та взаємодії зі структурними підрозділами ДСНС України з питань міжнародного співробітництва. Моніторинг міжнародних навчальних проектів з цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Участь у виконанні міжнародних проєктів, програм, які організовуються за підтримки Інституту.

  • Підтримка зв’язку з структурними підрозділами апарату ДСНС України, ГУ (У) ДСНС України в областях, місті Києві, іншими організаціями у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та діяльності аварійно-рятувальних служб з метою обміну досвідом.

 ПОЛОЖЕННЯ