Сектор дистанційного навчання

ОНАТІЙ Інна Анатоліївна
ОНАТІЙ Інна Анатоліївна
Завідувач сектору

телефон: +38 (044) 430-40-18

 

Сектор є головним адміністративним та координаційним підрозділом Інституту по впровадженню, вдосконаленню та розвитку дистанційних форм навчання для всіх структурних підрозділів Інституту. Сектор організовує розміщення і збереження атестованих дистанційних навчальних курсів на інформаційно-освітньому сайті дистанційного навчання Інституту.

Головною метою діяльності Сектору є розширення умов для здобуття без відриву від виробництва необхідного рівня освіти особами, які мають відповідний освітній рівень.

  Основними завданнями Сектору є:

  • розширення на основі технологій дистанційної освіти спектру освітніх послуг, що надаються Інститутом;

  • розвиток і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес;

  • розширення доступу різних категорій слухачів до якісного навчання за відповідними програмами;

  • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів;

  • підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосування сучасних освітніх технологій;

  • створення додаткових можливостей спілкування викладачів і слухачів у межах активного творчого навчання;

  • організація забезпечення контролю якості освіти.