Сектор редакційної та науково-видавничої діяльності

БОРИСОВА Анна Сергіївна
БОРИСОВА Анна Сергіївна
Начальник сектору

кандидат технічних наук

підполковник служби цивільного захисту

Телефон: +38 (044) 430-02-85

E-mail:[email protected]

 

Основні завдання:

 • Здійснення редакційно-видавничої діяльності та контроль за підготовкою наукової, навчальної та методичної літератури в Інституті.

 • Забезпечення своєчасного подання звітних документів до ДСНС України за своїм напрямком діяльності.

 • Забезпечення навчального процесу та наукових досліджень Інституту науковою, навчальною та методичною літературою.

 • Обмін інформацією про досягнення науки і техніки, збирання, систематизація, вивчення та узагальнення інформаційних матеріалів, складання рефератів і анотацій, тематичних оглядів.

 • Організація та ведення роботи редакційних колегій наукових журналів Інституту.

 • Розповсюдження своєї друкованої продукції.

 • Організація та проведення наукових конференцій, семінарів, тощо;

 • Підготовка та видання підручників і монографій, навчальних посібників, наукових та навчально-методичних розробок, збірників наукових праць, інших періодичних видань тощо;

 • Проведення наукових інформаційно-патентних досліджень за напрямами діяльності Інституту щодо розробки заходів державних і галузевих науково-технічних програм.

 • Науково-інформаційне забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться в Інституті згідно з тематичними й річними планами

 • Дотримуватися виконання вимог статутів, наказів, розпорядку дня, заходів охорони праці та протипожежного стану.