Сектор охорони праці

ГОЛУБЕЦЬ Ігор Миколайович 
ГОЛУБЕЦЬ Ігор Миколайович 
Завідувач сектору 

Телефон: +38 (044) 428 27 38

 

Основні завдання та обов’язки:

  • Організовує і координує роботи з охорони праці в Інституті, здійснює контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів по охороні праці, проведенням профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці.

  • Організовує наради з охорони праці, Дня Охорони праці в Інституті на яких розглядаються питання, що входять у компетенцію служби охорони праці.

  • Бере участь у розслідувані нещасних випадків і розробці заходів для їхнього запобігання.

  • Проводить аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань, розробляє разом з керівниками підрозділів заходи щодо їх попередження.

  • Готує проекти наказів і вказівок керівництва з питань охорони праці, а також пропозиції по удосконалюванню організації роботи з охорони праці. Контролює виконанням наказів, розпоряджень, приписів з питань охорони праці, а також заходів з усунення причин нещасних випадків, зазначених в актах розслідування цих подій.

  • Вживає заходи по забезпеченню служб охорони праці Інституту нормативно-методичними документами з охорони праці.

  • Бере участь у складанні розділу "Охорона праці" колективного договору, здійснює контроль за його виконанням, а також виконанням розпоряджень органів державного нагляду і контролю, інших заходів щодо поліпшення умов праці. Приймає участь у роботі комісій по розгляду підсумків роботи Інституту.

  • Забезпечує проведення вступних інструктажів, контролює проведення навчання, стажування і перевірки знань з охорони праці працівників Інституту, а також ведення відповідної документації керівниками підрозділів.

  • Контролює забезпечення працівників Інституту необхідним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами.

  • Бере участь у розгляді листів, заяв і скарг працівників з питань охорони праці і підготовці по них пропозицій роботодавцю по усуненню наявних і виявлених у ході розслідувань недоліків недоглядів, а також підготовці відповідей заявникам.