Відділ економіки і фінансів

КРАСІНСЬКИЙ Максим Олегович
КРАСІНСЬКИЙ Максим Олегович
Начальник відділу (головний бухгалтер)

майор служби цивільного захисту

Телефон:+38 (044) 430-37-45

E-mail: vef@idundcz.dsns.gov.ua

 

Основні завдання  Відділу:

  • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Інституту відповідно до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

  • Відображення в документах повної та достовірної інформації  про господарські операції  та результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

  • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

  • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

  • Забезпечення суворого контролю за дотриманням штатно-тарифної дисципліни, кошторисних, адміністративно-господарських витрат, а також за станом бюджетної, платіжної та фінансової дисципліни;

  • Запобігання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй дiяльностi, виявлення i мобiлiзацiя внутрішньо-господарських резервів.