Відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації

ПОДОБЄД Сергій Ігорович
ПОДОБЄД Сергій Ігорович
Начальник відділу

підполковник служби цивільного захисту

      Основні завдання відділу:

  • Розроблення, експлуатація, обслуговування, підтримка працездатності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в Інституті та здійснення контролю за станом захищеності інформації в комп'ютерних системах (КС).

  • Підтримка необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій, розробка проектів нормативних і розпорядчих документів, згідно з якими має бути забезпечений захист інформації в Інституті.

  • Дослідження технологій опрацювання інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, вивчення заходів щодо її реалізації.

  • Виконання робіт з адміністрування інформаційно-телекомунікаційної мережі, функціонування засобів обчислювальної техніки,  використання  інформаційних технологій в Інституті.

  • Впровадження та контроль за застосуванням сучасних інформаційних технологій у діяльності структурних підрозділів Інституту, забезпечення технічної експлуатації засобів обчислювальної техніки.

  • Забезпечення організації надійного функціонування засобів телекомунікацій та інформатизації Інституту.

  • Забезпечення кібербезпеки серверної інфраструктури Інституту.