Контраст
Шрифт

Основні напрями діяльності ТК25

У сфері стандартизації ТК 25 організовує та здійснює такі роботи:

–    розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження проекти державних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;

–    переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням Державного комітету України  з питань технічного  регулювання та споживчої політики, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;

–    сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як державних стандартів;

–    розробляє державні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними і регіональними;

–    визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;

–    співпрацює з ТК в суміжних сферах діяльності;

–    співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами стандартів, випробувальними центрами  і  органами  сертифікації,  іншими зацікавленими сторонами;

–    розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності;

–    розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування.

Відносини  ТК 25 із суб'єктами господарювання, органами державної влади та громадськими організаціями регулюються на підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що укладаються з організаціями, які вповноважено на  здійснення функцій  секретаріату,  якщо  інше  не  передбачено  чинним законодавством.

Бюджетне  фінансування  робіт  із  стандартизації використовується виключно на вирішення проблем стандартизації.

ТК 25 може розробляти й інші нормативні документи із стандартизації, метрології і сертифікації.

ТК 25 створює і веде фонди нормативних документів  та нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності.

ТК 25 надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації  та  користувачам  стандартів, споживачам за погодженими з ними умовами.

ТК 25  за  наявності  замовлення  організовує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити потреби в розробленні нових вимог до об'єктів стандартизації та розвитку стандартизації в сфері пожежної безпеки та протипожежної техніки.

ТК 25 готує пропозиції щодо виконавців робіт в сфері пожежної безпеки та протипожежної техніки за конкретними робочими темами та пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за розробленням цих тем, надає організаційно-методичну допомогу виконавцю.

ТК 25 приймає участь у проведенні семінарів, науково-практичних конференцій тощо.

Прес-центр