ГоловнаБібліотекаПро бібліотекуАрхів 2020
 Версія для друку

Перелік періодичних видань за 2020 рік 

з/п

Назва видання

газети

1.

"Освіта України" (укр.)(Г)

Газета  «Освіта України» щотижневевидання, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України. Заснована у 1996 році.

2.

"Урядовий кур‘єр" (Г)

Газета "Урядовий кур'єр" — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

 

 

з/п

Назва видання

журнали

 

 1.

 

 

  "Аспекти публічного управління"

(Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Том 8

№1, 2020

Том 8

 №2, 2020

Том 8

№3,2020

Том 8

№4,2020

 2

 

 

"Безпека життєдіяльності"

Журнал висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах, установах, організаціях. Надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України та Міністерства надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового травматизму.

№1,2020

№2,2020

№3,2020

№4,2020

№5,2020

№6,2020

№7,2020

№8,2020

№9,2020

№10,2020

№11,2020

 №12, 2020

3.

"Бюджетна бухгалтерія",

"Оплата праці"

 

4.

 

 

  "Вища освіта України" (укр.)
Теоретичний та науково-методичний журнал. Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
 

5.

 

 

 

 

 

  "Вісник НУЦЗ України"

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р). Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування такої системи і тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

 

 

№1/12,2020

№2/13,2020

6.

 

 

 

 

 "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України" (укр.)

Наукове фахове видання, яке висвітлює результати науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів з питань державного управління, політології та філософії, а також забезпечує інформаційними потребами суспільство в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідницької діяльності.

№1(96), 2020

№2(97),2020

№3(98),2020 

7.    "Держзакупівлі"  

8.

 

"Економічний часопис-ХХІ"

Загальноукраїнський науковий фаховий журнал

Визнане в Україні та за кордоном науково-аналітичне видання. У ньому регулярно публікуються наукові статті провідних українських, російських та інших зарубіжних учених, аспірантів і докторантів, народних депутатів України, керівників державних і місцевих органів влади; матеріали наукових конференцій та семінарів; рецензії на наукові монографії тощо.

№181(1-2) 2020

№181(3-4) 2020

9.

 

   "Ефективність державного управління"

(Львівський  регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”.

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування, розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 №62(2020)

№63(2020)

№64,2020

10.

 

 

 

  "Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України"(укр.)

 Єдине офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та поза­шкільної освіти.
Виходить 12 разів на рік.

   №1, 2020

№2, 2020

№3,2020

№4,2020

№5,2020

№6,2020

№7,2020

№8,2020

№9, 2020

№10,2020 

№11,2020

№12, 2020

11.   "Кадровик UA"  

12.

 

 

  "Надзвичайна ситуація +"

Виробничо-практичний журнал, в якому висвітлюється актуальна інформація із широкого кола питань у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки й безпеки життєдіяльності населення та територій.

№1, 2020

№2, 2020

№3-4,2020

№5-6,2020

13.

  "Наука і оборона"

Фахове видання у галузі військових і технічних наук

 №1, 2020

№2,2020

№3,2020

14.

 

 

 

"Охорона праці і пожежна безпеки"

Виробничо-практичне видання для всіх, хто працює в сфері охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту підприємств України, в якому втілено тенденції нового часу, а також досвід і практику!

У журналі «Охорона праці і пожежна безпека» — практичні матеріали, професійні поради, нормативно-правові акти та інструкції.

№1,2020

№2, 2020

№3,2020

№4-5,2020

№6,2020

 №7,2020

№8,2020

№9,2020

№10,2020

№11,2020

№12,2020

 15.

 

 

 

  "Пожежна та техногенна безпека"

(укр., рос.) - функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської пожохорони, ветеранських організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки. 

Робота рятувальної служби, нормативні документи

№1,2020

№2,2020

№3,2020

№4,2020

№5,2020

 №6,2020 

№7,2020

№8,2020

№9,2020

№10, 2020

№11,2020

№12,2020

16.

 

  "Проблемы управления" (Минск)

(Академія управління при Президентові Республіки Білорусь)

№1(75),2020

№2(76),2020

№3(77),2020 

№4(78),2020

17.   "Юридична практика. Законодавство. Право"  
    Твіт