ГоловнаПро ІнститутСтруктураCектор юридичного забезпечення та претензійно-позовної роботи
 Версія для друку

Cектор юридичного забезпечення та претензійно-позовної роботи

 

Начальник сектору

 

САВЧЕНКО

Наталія Олексіївна

старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Телефон: 430-93-52

E-mail:ursektor@idundcz.dsns.gov.ua

 

 

Основні завдання:

1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно - правових документів Інституту та його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Інституту в межах своєї компетенції.

3. Забезпечує правильне застосування в Інституті нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Інституту.

4. Проводить разом із структурними підрозділами Інституту роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством згідно з цього компетенцією. 

5. Забезпечення у встановленому законодавством порядку захисту інтересів Інституту в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів.

6.  Інформує керівника Інституту про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

7. Перевірка відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативно-правових   актів,   що   подаються   у встановленому порядку на підпис начальнику Інституту.

8. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, проведення інформаційно-довідкової роботи з питань законодавства, оперативне доведення до керівництва Інституту інформації про зміни в законодавстві, рекомендацій Міністерства юстиції України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого Господарського Суду України та підготовка керівництву Інституту довідкових матеріалів з питань законодавства, надання співробітникам Управління консультацій з правових питань.

9. Прийняття участі у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань стосовно Інституту, забезпеченні захисту його майнових прав.

10. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, прийняття участі разом  з  іншими  структурними  підрозділами Інституту у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці необхідних документів щодо відшкодування збитків.

11. Аналіз   матеріалів,   що   надійшли   від   правоохоронних   і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності і правопорядку в Інституту.

12. Прийняття участі у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

13. Юридична експертиза договорів, які укладаються  Інституту  з  підприємствами, установами, організаціями усіх  форм власності.

14. Участь у комплексних та цільових перевірках підрозділів Інституту.

15. Разом із заінтересованими структурними підрозділами Інституту бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві.

 

    Твіт