ГоловнаПро ІнститутІсторія становлення
 Версія для друку

 qr-code.gif                                      Історія становлення ІДУ НД ЦЗ            

5 лютого 2020 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 49   «Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту» створено  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту".

Утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут) відбулося шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Інститут відноситься до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1_.jpg 2_.jpg

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ІСТОРИЧНИЙ ФОРМУЛЯР ІДУ НД ЦЗ

 

 

Музей.jpg

Музей історії становлення Інституту

Час швидко летить уперед, залишаючи за собою багато подій, які стають історією. Літопис навчального закладу, пожежно-випробувальної станції, лабораторії, наукової установи з власними традиціями, напрацюваннями та здобутками продовжує Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

З метою збереження історичної спадщини установи на пожежно-випробувальному полігоні  Інституту було створено музейну кімнату «Історія становлення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту».

Фотоальбом

 

З 03 березня 2020 року на посаду виконуючого обов’язки начальника Інституту призначено фахівця цивільного захисту з багатим життєвим досвітом, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого лікаря України Волянського Петра Борисовича.

Volyanskiy.jpg

Основними напрямами діяльності Інституту є освітня та наукова сфери:

здобуття особами компетентностей, необхідних для професійної діяльності за галузями знань “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”;

підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

підвищення кваліфікації персоналу ДСНС;

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентно-спроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи;

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

Основними завданнями діяльності Інституту є:

здійснення післядипломної освіти;

провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації осіб відповідно до отриманих ліцензій та/або акредитованих освітніх програм;

здійснення післядипломної освіти у галузях знань "Цивільна безпека", "Публічне управління та адміністрування";

здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

проведення випробувань речовин і матеріалів, електротехнічних та інших виробів на визначення показників пожежної небезпеки;

розроблення проєктів документів та проведення експертизи з питань техногенної безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки.

 

Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН України:

підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 «Цивільна безпека»;

підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ категорій посад, керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України за напрямом 07 «Управління та адміністрація»;

підвищення кваліфікації державних службовців II—VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

підготовка магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»;

підготовка магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

підготовка докторів філософії у галузі знань 128 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Освітній процес в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Підготовка фахівців проводиться як за рахунок коштів державного бюджету, так і на договірних засадах з оплатою навчання юридичними або фізичними особами.

Навчальний процес в Інституті забезпечують сім кафедр.

Наукова і науково-технічна діяльність

Відповідно до Статуту Інститут з наукової діяльності проваджує:

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентноспроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи.

 

Матеріально-технічна база та спеціалізовані навчальні аудиторії Інституту:

IMG_9087_13х18.jpg2423.png

                                      Зала засідань Вченої ради Інституту                                                                                                          Діорама

2343.png IMG_2346.JPG

                               Навчальна аудиторія з питань кризового управління                                          Навчальна аудиторія  «Домедична підготовка»

 

34232.png6544.jpg

                                                           Лінгафонний клас                                                                           Навчальна аудиторія «Психологічний захист»

IMG_2219.JPG IMG_2388.JPG

                                                         Навчальна аудиторія                                                                                                  Навчальна аудиторія
     «Технічні засоби радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю»                                               «Профілактика пожеж»
                       

13432.png76564545.png

    Навчальна аудиторія «Цивільний захист»                                                       Аудиторія міжнародних комунікацій

 

                                                                      Рисунок.jpg

 

                                                                                                                                Актовий зал

 

 

Пожежно-випробувальний полігон

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1241 його віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання

 

полігон.jpg

 

    Твіт