ГоловнаПро ІнститутІсторія становлення
 Версія для друку

 qr-code.gif                                      Історія становлення ІДУ НД ЦЗ            

5 лютого 2020 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 49   «Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту» створено  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту".

Утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут) відбулося шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Інститут відноситься до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1_.jpg 2_.jpg

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ІСТОРИЧНИЙ ФОРМУЛЯР ІДУ НД ЦЗ

 

 

Музей.jpg

Музей історії становлення Інституту

Час швидко летить уперед, залишаючи за собою багато подій, які стають історією. Літопис навчального закладу, пожежно-випробувальної станції, лабораторії, наукової установи з власними традиціями, напрацюваннями та здобутками продовжує Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

З метою збереження історичної спадщини установи на пожежно-випробувальному полігоні  Інституту було створено музейну кімнату «Історія становлення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту».

Фотоальбом

 

З 03 березня 2020 року на посаду виконуючого обов’язки начальника Інституту призначено фахівця цивільного захисту з багатим життєвим досвітом, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого лікаря України Волянського Петра Борисовича.

Volyanskiy.jpg

Основними напрямами діяльності Інституту є освітня та наукова сфери:

здобуття особами компетентностей, необхідних для професійної діяльності за галузями знань “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”;

підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

підвищення кваліфікації персоналу ДСНС;

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентно-спроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи;

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

Основними завданнями діяльності Інституту є:

здійснення післядипломної освіти;

провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації осіб відповідно до отриманих ліцензій та/або акредитованих освітніх програм;

здійснення післядипломної освіти у галузях знань "Цивільна безпека", "Публічне управління та адміністрування";

здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

проведення випробувань речовин і матеріалів, електротехнічних та інших виробів на визначення показників пожежної небезпеки;

розроблення проєктів документів та проведення експертизи з питань техногенної безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки.

 

Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН України:

підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 «Цивільна безпека»;

підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ категорій посад, керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України за напрямом 07 «Управління та адміністрація»;

підвищення кваліфікації державних службовців II—VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

підготовка магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»;

підготовка магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

підготовка докторів філософії у галузі знань 128 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Освітній процес в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Підготовка фахівців проводиться як за рахунок коштів державного бюджету, так і на договірних засадах з оплатою навчання юридичними або фізичними особами.

Навчальний процес в Інституті забезпечують сім кафедр.

Наукова і науково-технічна діяльність

Відповідно до Статуту Інститут з наукової діяльності проваджує:

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентноспроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи.

 

Основними завданнями з наукової діяльності Інституту є:

виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

проведення випробувань речовин і матеріалів, електротехнічних та інших виробів на визначення показників пожежної небезпеки;

розроблення проєктів документів та проведення експертизи з питань техногенної безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки.

 

Реалізація мети та основних завдань з наукової діяльності Інституту здійснюється шляхом:

 • розроблення та вдосконалення теоретичних основ  цивільного захисту, стратегії його розвитку;

 • проведення наукових досліджень з питань розвитку сил цивільного захисту;

 • проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи управління пожежною безпекою та процесами  цивільного захисту;

 • проведення науково-технічних досліджень з питань профілактики і технологій гасіння пожеж;

 • проведення наукових досліджень щодо розроблення та застосування вогнегасних і вогнезахисних речовин, технічних засобів гасіння пожеж і протипожежного захисту, пожежно-технічного оснащення та іншої продукції з питань пожежної безпеки;

 • проведення науково-технічних досліджень з питань розроблення нових та удосконалення існуючих заходів, засобів і технологій захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, технології використання таких  засобів;

 • проведення досліджень технічного стану засобів індивідуального захисту та окремих систем засобів колективного захисту;

 • участі у розробленні проєктів концепцій, державних програм, законів та інших нормативно-правових актів, нормативних документів (будівельних норм, стандартів, правил, порядків, інструкцій, кодексів усталеної практики, технічних регламентів та умов) з питань цивільного захисту;

 • проведення досліджень дій органів управління та сил цивільного захисту, керівників робіт і штабів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та розроблення науково обґрунтованих вимог і рекомендацій щодо реалізації комплексу заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, реагування на них і запобігання їх виникненню;

 • виконання заходів відповідно до компетенції загальнодержавних, державних, галузевих, цільових і науково-технічних програм;

 • збирання, оброблення та аналізу інформації про стан техногенного і природного становища в країні, ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, прогнозування їх змін;

 • проведення наукових досліджень та підготовка проєктів нормативно-правових актів, будівельних та інших технічних норм, що встановлюють вимоги щодо розроблення та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

 • здійснення науково-методичного забезпечення розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" у містобудівній та проектній документації об'єктів будівництва;

 • проведення наукових досліджень з питань технічного регулювання у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • проведення наукових досліджень щодо забезпечення пожежної безпеки атомних електростанцій, інших об'єктів національної економіки;

 • дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов'язаних із пожежами;

 • ведення державного статистичного обліку пожеж через збирання, обробку та підготовку відомостей про пожежі та їх наслідки в Україні. За результатами вивчення статистичних даних про пожежі підготовка аналітичних матеріалів;

 • розроблення рекомендацій щодо дій населення в умовах надзвичайних ситуацій  та впливу наслідків терористичного акту;

 • проведення обстежень технічного стану захисних споруд цивільного захисту та інших інженерних споруд;

 • проведення ідентифікації об'єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки та оформлення відповідних документів;

 • проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та оформлення відповідних  документів;

 • розроблення та проведення експертизи декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки на замовлення суб'єктів господарювання;

 • розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації та інструкцій щодо дій персоналу суб'єктів господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

 • розроблення планів локалізації і ліквідації аварій на замовлення суб'єктів господарювання;

 • участі у проведенні експертизи, розгляду за зверненнями суб'єктів господарювання   містобудівної та проектної документації об'єктів будівництва на відповідність вимогам законодавства, будівельних та інших технічних норм, що діють у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної та техногенної безпеки, інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

 • розроблення заходів пожежної та техногенної безпеки щодо обґрунтування відхилень від будівельних норм, що забезпечують становлення вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, а також для об'єктів, на які відсутні норми проектування;

 • визначення розрахунковими методами протипожежних відстаней між будинками та спорудами;

 • проведення розрахунковими методами оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій.  Розгляд методики та звіти таких розрахунків;

 • проведення розрахунку шляхів евакуації з будинків і споруд та індивідуальних пожежних ризиків у разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації та визначення відповідності параметрів шляхів евакуації вимогам чинних нормативних документів;

 • розгляду та надання відгуків на проєкти стандартів і технічних умов кодексів усталеної практики, державних будівельних норм, інших нормативних документів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • надання науково-методичної допомоги органам та підрозділам цивільного захисту, юридичним та фізичним особам з питань цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки;

 • проведення наукової і науково-технічної експертизи у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • виконання функцій експертно-технічного центру у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • координації дослідної та випробувальної діяльності дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів ДСНС;

 • виконання за погодженням з ДСНС функції секретаріату технічного комітету ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка";

 • проведення випробувань продукції, в тому числі сертифікаційних, протипожежного й аварійно-рятувального призначення, засобів захисту, речовин, матеріалів, будівельних та електротехнічних виробів, зокрема під час оцінки та перевірки відповідності вимогам технічних регламентів, будівельних норм, правил і стандартів;

 • розроблення методик випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, а також визначення показників якості виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та спорядження, продукції протипожежного призначення і засобів індивідуального захисту;

 • розроблення заходів та проведення комплексу технологічних робіт, спрямованих на подальший розвиток та підтримку випробувальної бази у сфері цивільного захисту;

 • виконання функції координатора з проведення міжлабораторних порівняльних випробувань у сфері пожежної безпеки;

 • виготовлення експериментальних і дослідних зразків щодо удосконалення засобів цивільного та протипожежного захисту;

 • залучення органами ринкового нагляду до робіт із проведення експертизи (випробування) небезпечних зразків продукції, що становить ризики та не відповідає встановленим вимогам;

 • забезпечення наукового супроводу впровадження дослідної, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування;

 • здійснення разом із замовниками наукових робіт, наукового супроводу впровадження дослідної, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування у практичну діяльність та навчальний процес;

 • оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та розроблення науково обґрунтованих запобіжних заходів;

 • проведення досліджень техногенно-забруднених територій, прогнозування впливу такого забруднення на навколишнє природне середовище і людину та розроблення заходи щодо реабілітації техногенно-забруднених територій;

 • співпраця з міжнародними та європейськими організаціями зі стандартизації;

 • проведення роботи з оцінки відповідності засобів цивільного захисту;

 • розроблення науково-методичних та організаційних засад національної стандартизації у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;

 • проведення розроблення навчальної, інформаційної і методичної літератури з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • проведення аналізу науково-технічних досягнень зарубіжних країн та розробка заходів щодо впровадження таких досягнень в Україні;

 • забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

 • здійснення співробітництва та обміну науковими і методичними матеріалами з відповідними науковими установами НАН України, галузевими академіями наук та зарубіжних країн, закладами вищої освіти та громадськими організаціями;

 • організація та проведення наукових конференцій, семінарів, тематичних виставок тощо;

 • здійснення науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, розповсюдження своєї друкованої продукції.

 

Матеріально-технічна база та спеціалізовані навчальні аудиторії Інституту:

IMG_9087_13х18.jpg2423.png

                                      Зала засідань Вченої ради Інституту                                                                                                          Діорама

2343.png124122.png

                               Навчальна аудиторія з питань кризового управління                                          Навчальна аудиторія  «Домедична підготовка»

 

34232.png6544.jpg

                                                           Лінгафонний клас                                                                           Навчальна аудиторія «Психологічний захист»

IMG_2219.JPG23222.png

                                                         Навчальна аудиторія                                                                                                  Навчальна аудиторія
     «Технічні засоби радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю»                                               «Профілактика пожеж»
                       

13432.png76564545.png

    Навчальна аудиторія «Цивільний захист»                                                       Аудиторія міжнародних комунікацій

 

IMG_5608.JPG Рисунок.jpg

 

                                                                 Зал засідань                                                                                                                     Актовий зал

 

 

Пожежно-випробувальний полігон

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1241 його віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання

 

полігон.jpg

 

    Твіт