ГоловнаПро ІнститутІсторія становлення
 Версія для друку

Історія становлення ІДУ НД ЦЗ

5 лютого 2020 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 49   «Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту» створено  Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту".

Утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі - Інститут) відбулося шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Інститут відноситься до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1_.jpg 2_.jpg

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

(історія)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

(історія)

З 03 березня 2020 року на посаду виконуючого обов’язки начальника Інституту призначено фахівця цивільного захисту з багатим життєвим досвітом, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого лікаря України Волянського Петра Борисовича.

Volyanskiy.jpg

Основними напрямами діяльності Інституту є освітня та наукова сфери:

здобуття особами компетентностей, необхідних для професійної діяльності за галузями знань “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”;

підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

підвищення кваліфікації персоналу ДСНС;

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентно-спроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи;

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

Основними завданнями діяльності Інституту є:

здійснення післядипломної освіти;

провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації осіб відповідно до отриманих ліцензій та/або акредитованих освітніх програм;

здійснення післядипломної освіти у галузях знань "Цивільна безпека", "Публічне управління та адміністрування";

здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

проведення випробувань речовин і матеріалів, електротехнічних та інших виробів на визначення показників пожежної небезпеки;

розроблення проєктів документів та проведення експертизи з питань техногенної безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки.

 

Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН України:

підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 «Цивільна безпека»;

підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ категорій посад, керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України за напрямом 07 «Управління та адміністрація»;

підвищення кваліфікації державних службовців II—VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

підготовка магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»;

підготовка магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

підготовка докторів філософії у галузі знань 128 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Освітній процес в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Підготовка фахівців проводиться як за рахунок коштів державного бюджету, так і на договірних засадах з оплатою навчання юридичними або фізичними особами.

Навчальний процес в Інституті забезпечують сім кафедр.

Наукова і науково-технічна діяльність

Відповідно до Статуту Інститут з наукової діяльності проваджує:

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових конкурентноспроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи.

 

Основними завданнями з наукової діяльності Інституту є:

виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

проведення випробувань речовин і матеріалів, електротехнічних та інших виробів на визначення показників пожежної небезпеки;

розроблення проєктів документів та проведення експертизи з питань техногенної безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки.

 

Реалізація мети та основних завдань з наукової діяльності Інституту здійснюється шляхом:

 • розроблення та вдосконалення теоретичних основ  цивільного захисту, стратегії його розвитку;

 • проведення наукових досліджень з питань розвитку сил цивільного захисту;

 • проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи управління пожежною безпекою та процесами  цивільного захисту;

 • проведення науково-технічних досліджень з питань профілактики і технологій гасіння пожеж;

 • проведення наукових досліджень щодо розроблення та застосування вогнегасних і вогнезахисних речовин, технічних засобів гасіння пожеж і протипожежного захисту, пожежно-технічного оснащення та іншої продукції з питань пожежної безпеки;

 • проведення науково-технічних досліджень з питань розроблення нових та удосконалення існуючих заходів, засобів і технологій захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, технології використання таких  засобів;

 • проведення досліджень технічного стану засобів індивідуального захисту та окремих систем засобів колективного захисту;

 • участі у розробленні проєктів концепцій, державних програм, законів та інших нормативно-правових актів, нормативних документів (будівельних норм, стандартів, правил, порядків, інструкцій, кодексів усталеної практики, технічних регламентів та умов) з питань цивільного захисту;

 • проведення досліджень дій органів управління та сил цивільного захисту, керівників робіт і штабів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та розроблення науково обґрунтованих вимог і рекомендацій щодо реалізації комплексу заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, реагування на них і запобігання їх виникненню;

 • виконання заходів відповідно до компетенції загальнодержавних, державних, галузевих, цільових і науково-технічних програм;

 • збирання, оброблення та аналізу інформації про стан техногенного і природного становища в країні, ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, прогнозування їх змін;

 • проведення наукових досліджень та підготовка проєктів нормативно-правових актів, будівельних та інших технічних норм, що встановлюють вимоги щодо розроблення та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

 • здійснення науково-методичного забезпечення розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" у містобудівній та проектній документації об'єктів будівництва;

 • проведення наукових досліджень з питань технічного регулювання у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • проведення наукових досліджень щодо забезпечення пожежної безпеки атомних електростанцій, інших об'єктів національної економіки;

 • дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов'язаних із пожежами;

 • ведення державного статистичного обліку пожеж через збирання, обробку та підготовку відомостей про пожежі та їх наслідки в Україні. За результатами вивчення статистичних даних про пожежі підготовка аналітичних матеріалів;

 • розроблення рекомендацій щодо дій населення в умовах надзвичайних ситуацій  та впливу наслідків терористичного акту;

 • проведення обстежень технічного стану захисних споруд цивільного захисту та інших інженерних споруд;

 • проведення ідентифікації об'єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки та оформлення відповідних документів;

 • проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та оформлення відповідних  документів;

 • розроблення та проведення експертизи декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки на замовлення суб'єктів господарювання;

 • розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації та інструкцій щодо дій персоналу суб'єктів господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

 • розроблення планів локалізації і ліквідації аварій на замовлення суб'єктів господарювання;

 • участі у проведенні експертизи, розгляду за зверненнями суб'єктів господарювання   містобудівної та проектної документації об'єктів будівництва на відповідність вимогам законодавства, будівельних та інших технічних норм, що діють у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної та техногенної безпеки, інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

 • розроблення заходів пожежної та техногенної безпеки щодо обґрунтування відхилень від будівельних норм, що забезпечують становлення вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, а також для об'єктів, на які відсутні норми проектування;

 • визначення розрахунковими методами протипожежних відстаней між будинками та спорудами;

 • проведення розрахунковими методами оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій.  Розгляд методики та звіти таких розрахунків;

 • проведення розрахунку шляхів евакуації з будинків і споруд та індивідуальних пожежних ризиків у разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації та визначення відповідності параметрів шляхів евакуації вимогам чинних нормативних документів;

 • розгляду та надання відгуків на проєкти стандартів і технічних умов кодексів усталеної практики, державних будівельних норм, інших нормативних документів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • надання науково-методичної допомоги органам та підрозділам цивільного захисту, юридичним та фізичним особам з питань цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки;

 • проведення наукової і науково-технічної експертизи у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • виконання функцій експертно-технічного центру у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • координації дослідної та випробувальної діяльності дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів ДСНС;

 • виконання за погодженням з ДСНС функції секретаріату технічного комітету ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка";

 • проведення випробувань продукції, в тому числі сертифікаційних, протипожежного й аварійно-рятувального призначення, засобів захисту, речовин, матеріалів, будівельних та електротехнічних виробів, зокрема під час оцінки та перевірки відповідності вимогам технічних регламентів, будівельних норм, правил і стандартів;

 • розроблення методик випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, а також визначення показників якості виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та спорядження, продукції протипожежного призначення і засобів індивідуального захисту;

 • розроблення заходів та проведення комплексу технологічних робіт, спрямованих на подальший розвиток та підтримку випробувальної бази у сфері цивільного захисту;

 • виконання функції координатора з проведення міжлабораторних порівняльних випробувань у сфері пожежної безпеки;

 • виготовлення експериментальних і дослідних зразків щодо удосконалення засобів цивільного та протипожежного захисту;

 • залучення органами ринкового нагляду до робіт із проведення експертизи (випробування) небезпечних зразків продукції, що становить ризики та не відповідає встановленим вимогам;

 • забезпечення наукового супроводу впровадження дослідної, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування;

 • здійснення разом із замовниками наукових робіт, наукового супроводу впровадження дослідної, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування у практичну діяльність та навчальний процес;

 • оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та розроблення науково обґрунтованих запобіжних заходів;

 • проведення досліджень техногенно-забруднених територій, прогнозування впливу такого забруднення на навколишнє природне середовище і людину та розроблення заходи щодо реабілітації техногенно-забруднених територій;

 • співпраця з міжнародними та європейськими організаціями зі стандартизації;

 • проведення роботи з оцінки відповідності засобів цивільного захисту;

 • розроблення науково-методичних та організаційних засад національної стандартизації у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;

 • проведення розроблення навчальної, інформаційної і методичної літератури з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • проведення аналізу науково-технічних досягнень зарубіжних країн та розробка заходів щодо впровадження таких досягнень в Україні;

 • забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

 • здійснення співробітництва та обміну науковими і методичними матеріалами з відповідними науковими установами НАН України, галузевими академіями наук та зарубіжних країн, закладами вищої освіти та громадськими організаціями;

 • організація та проведення наукових конференцій, семінарів, тематичних виставок тощо;

 • здійснення науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, розповсюдження своєї друкованої продукції.

 

Матеріально-технічна база та спеціалізовані навчальні аудиторії Інституту:

123412.png2423.png

                                      Зала засідань Вченої ради Інституту                                                                                                          Діорама

2343.png124122.png

                               Навчальна аудиторія з питань кризового управління                                          Навчальна аудиторія  «Домедична підготовка»

 

34232.png1241231.png

                                                           Лінгафонний клас                                                                           Навчальна аудиторія «Психологічний захист»

7654.png23222.png

                                                         Навчальна аудиторія                                                                                                  Навчальна аудиторія
                          «Захист населення та території від надзвичайних ситуацій»                                                         «Профілактика пожеж»
                       

13432.png76564545.png

    Навчальна аудиторія «Цивільний захист»                                                       Аудиторія міжнародних комунікацій20200611_094829.jpg20200611_094901.jpg

Зал засідань

 

 

Пожежно-випробувальний полігон

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1241 його віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання

 

полігон.jpg

 

    Твіт