ГоловнаПро ІнститутДіяльність ІнститутуЛіцензіяЛіцензія_
 Версія для друку

 

Назва освітньої програми

Код спеціальності

Назва спеціальності

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу ліцензії

1

Пожежна безпека (освітньо-професійна)

261

Пожежна безпека

Другий (магістерський) рівень

30

Наказ МОН від 30.3.2021 №37-л

 

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги

Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги

Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

денна форма

заочна форма

вечірня форма

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від 13.12.2006 р. № 1719, від 27.08.2010 р. № 787)

Перепідготовка спеціалістів

1.

1702

Цивільна безпека

7.170203001

Пожежна безпека

0

50

0

Наказ МОН від 17.04.2020 № 132-л

Інші види освітньої діяльності

1.1

Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 1702 "Цивільна безпека"

850

 

 

 

 

 

 

Наказ МОН від 17.04.2020 № 132-л

1.2

Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

500

1.3

Підвищення кваліфікації державних службовців V–VII категорій посад, керівників державних підприємств, установ і організацій МНС України за напрямом 1501 "Державне управління"

300

1.4

Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів України

150

1.5

Підвищення кваліфікації державних службовців II–VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 1501 "Державне управління"

300

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів

2.

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

50

Наказ МОН від 17.04.2020 № 132-л

2.1

Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 "Цивільна безпека"

850

2.2

Підвищення кваліфікації державних службовців V–VII категорій посад, керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України за напрямом 07 "Управління та адміністрація"

300

2.3

Підвищення кваліфікації державних службовців II–VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

300

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

Підготовка магістрів

3.

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

20

Наказ МОН від 17.04.2020 № 132-л

Підготовка докторів філософії

4.

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

5

Наказ МОН від 17.04.2020 № 132-л

Інститут в ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності

    Твіт