ГоловнаБібліотекаНа допомогу науковцямНРАТ
 Версія для друку

Національний репозитарій академічних текстів


Відповідно Постанови КМУ від 19 липня 2017 р. №541 «Положення про Національний репозитарій академічних текстів» визначено мету, структуру та засади функціонування Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ).

Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.


Розпорядником НРАТ згідно із наказом МОН від 25.10.2017 № 1421 є Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».
Розпорядник Національного репозитарію формує реєстр академічних текстів, який є відкритим та містить бібліографічні відомості про академічні тексти, що включені до центрального та локальних репозитаріїв, а також оприлюднені в електронній або паперовій формі.
Розпорядник Національного репозитарію забезпечує використання відомостей репозитарію, надає користувачам доступ до інформації, готує довідники, реєстри, аналітичні матеріали, інші інформаційно-довідкові ресурси, проводить систематизацію та іншу аналітичну роботу відповідно до Положення, регламенту згідно із законодавством.


Нормативні акти, які регламентують створення та діяльність НРАТ
•    Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22.07.2016 №504 «Про створення Національного репозитарію академічних текстів»;
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №541  «Положення про Національний репозитарій академічних текстів»;
•    Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2016 №1417 «Щодо робочої групи зі створення та введення в експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів» (зі змінами від 14.12.2016, Наказ МОН №1513);
•    Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12. 2016 № 1466  «Про затвердження Плану заходів щодо створення та введення в експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів»;
•    Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2017 № 1421 «Про розпорядника Національного Репозитарію академічних текстів»;
•    Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07. 2018 № 707  (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 за № 858/32310) «Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів»;
•    Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10. 2018 № 1140 «Деякі питання Національного репозитарію академічних текстів»


Детальніше  про діяльність  Національного репозитарію академічних текстів можна знайти на web- сайті  http://nrat.ukrintei.ua/

chart.png

    Твіт