ГоловнаБібліотекаНа допомогу науково-педагогічним працівникам
 Версія для друку
№ з/п Назва
1.
Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2020 році.
2.
Визначення навчально-методичних видань і вимоги до них.
(надано відомості з інформаційної та видавничої справи, що грунтуються на системі стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи; характеристики неперіодичних видань  (посібник, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник, інформаційно-методичний збірник, методичний вісник)
3.
Зразки бібліографічних описів.
4.
Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах"

Методичні рекомендації

Автори-укладачі: Олександра Боженко, Юлія Корян, Марія Федорець

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування  та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. 

Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. 

 Рекомендовано до друку Президією Української бібліотечної асоціації, протокол №7 від 26  вересня 2016 р.

Стиль Американської психологічної асоціації (APA style)

5.
"Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти" - рекомендації щодо впровадження.
6.
"Можливості використання QR-кодів в освітньому процесі"
7.
«Як поліпшити (не)дистанційне викладання?»
8.
 «Як підтримати чесність дистанційного навчання?»
9
Youtube-канали для підтримки дистанційного навчання:
Центр технологій дистанційного навчання;
Russell Stannard (Teacher Training Videos);
Technology for Teachers and Students;
Microsoft Education;
Досвід дистанційного навчання МIT (США) і користь для системи освіти в Україні
10.
Наказ МОН від 04.08.2020 № 1001 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

      

 

    Твіт