ГоловнаНормативна базаНормативно-правова базаНормативно- правова база науки
 Версія для друку

 1. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1.1. Закон України "Про освіту"

 1.2.  Закон України “Про вищу освіту”

 1.3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

 1.4. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

 1.5. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”

 1.6. Закон України “Про інноваційну діяльність”

 1.7. Закон України “Про науково-технічну інформацію”

 1.8. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля"”

 

 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

3. ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 540 “Порядок проведення державної атестації наукових установ”

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 656 “Деякі питання реалізації статті 54 ЗУ "Про вищу освіту"”

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

3.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. N 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

3.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи”

3.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03 2004 № 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1475 “Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників”

3.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”

3.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”

3.11  ПКМ України від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах).

 

 4.НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 4.1. Наказ МОН України від 01 червня 2006 р. N 422 “Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації”

4.2. Наказ МОН України від 14 вересня 2011 N 1057 “Про затвердження Переліку наукових спеціальностей”

4.3. Наказ МОН України від 07 серпня 2002 року № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”

4.4. Наказ МОН України від 27 жовтня 2008 № 977 “Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

4.5. Спільний наказ МОН, Мінфін, Мінеконом України від 01.12.2003 № 798/657/351 “Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами”

4.6 Наказ МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 266” (Додатки: 1, 2, 3, 4)

4.7  Наказ МОН України від 05.10.2015 № 1005 „Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)”

 
5.
НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 5.1. Наказ МВС України № 265 від 02.04.2018 Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій ( додаток 1, додаток 2, додаток 3

 5.2. Наказ МВС України № 141 від 20.02.2017 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту"

 

 

    Твіт