ГоловнаБібліотекаНові надходження ІДУ НД ЦЗАрхівні матеріали
 Версія для друку


 

 

 

 

 


Оптимізація діяльності державної служби медицини катастроф.
Печиборщ В. П. ,Волянський П. Б. , Якимець В. М. та ін.Том І. - керівництво. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2019. - 396 с.

Представлено нормативно-правове забезпечення Державної служби медицини катастроф, сфери медичного захисту Єдиної державної системи цивільного захисту. Подано досвід функціонування аналогічних структур різних країн світу. Визначені завдання Державної служби медицини катастроф з метою ліквідації медико-санітарних наслідків НС природного, техногенного, соціального, воєнного характеру та терористичних актів.

 

 

 

 


Оптимізація діяльності державної служби медицини катастроф.
Печиборщ В. П. ,Волянський П. Б. , Якимець В. М. та ін.Том ІІ. - керівництво. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2019. - 370 с. 
У ІІ томі знайшли своє відображення особливості організації ліквідації наслідків НС воєнного характеру із застосуванням зброї масового знищення під час збройних конфліктів та застосування означених засобів в терористичних актах. Відображені особливості в процесі аварій та вибухів на шахтах та арсеналах і базах ракетно-артилерійського озброєння.Приділена увага висвітленю особливостей організації медичної допомоги населенню під час виникнення інфекційних та особливо небезпечних інфекційних захворювань.

 
IMG_9477.JPG

Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту

Керівництво. Печиборщ В.П. , П. Б. Волянський, В. М. Якимець, В. В. Вороненко, М.І.Хижняк./ В.П. Печиборщ. – Київ : 2019.–425 с.

У керівницві проаналізований стан організації медичного захисту в нашій країні у порівнянні з досвідом функціонування аналогічних структур далекого і близького зарубіжжя. Розглядаються питання організація діяльності в процесі ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального, воєнного характеру та терористичних актів. 

Бурхливий розвиток промислових хімічних, ядерних технологій у світі та нашій державі призводить до збільшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які супроводжуються інколи глобальними наслідками світового масштабу, невпинне зростання кількості транспортних засобів призводить до збільшення кількості транспортних пригод, які супроводжуються великою кількістю постраждалих.

Яскравими прикладами створення парникового ефекту на земній кулі і як наслідку глобального потепління є вининення тих чи інших природних катаклізмів, які теж супроводжуються тяжкими наслідками для тих країн, в яких вони були.

На земній кулі  постійно існують джерела актів тероризму, локальні воєнні конфлікти та війни, які теж супроводжуються відповідними медико-соціальними наслідками, а саме - великими безповоротними та санітарними втратами населення, великою кількістю вимушених біженців (переселенців), що потребують уваги від керівництва тих держав, де вони попросили соціального захисту.

Все вищеозначене диктує необхідність створення систем управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій,  дієвої системи медичного захисту в Єдиній державні системі цивільного захисту, адекватної можливостям держави, спроможної виконати поставлені перед нею завдання у повному обсязі, який відповідає вимогам часу та світових стандартів.

Означений посібник призначений для використання в повсякденній діяльності фахівців та  органів управління службою медицини катастроф, сфери медичного захисту Єдиної державної системи цивільного захисту.

 

 

Організація та проведення занять із застосуванням інноваційних методів

orgprovzan.jpg

Організація та проведення занять із застосуванням інноваційних методів

Волянський П.Б., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Терент'єва А.В., Шихненко К.І.
  навчальний посібник. - К. : ІДУЦЗ, 2019. - 139 с.

У навчальному посібнику розглянуто інноваційні методи навчання та викладання, методики навчання, розглядаються елементи проблемно-орієнтованого навчання, а також методологічне забезпечення розробки ситуаційного завдання за методом кейсів. Рекомендовано використовувати для методичного супроводу підготовки до проведення навчальних занять з підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Водночас він може бути корисним викладачам та слухачам інших вищих навчальних закладів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

 

 
img20190926_11493146.jpg

«Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced Life SupportALS

Рощін, Г.Г.Синельник, С.В.Гуменюк, Г.Г.Пархоменко, О.В.Кузьмін, В.Ю.Деніел Смайлі Цуглевич, Я.М.Тутченко, М.І.Заруцький, Я.Л.Кушнір, В.А.

– навчальний посібник / Г.Г. Рощін , С.В. Синельник , М.І. Гуменюк та ін., за ред. проф. Г.Г. Рощіна.   – Київ: Вид-во “Юстон”, 2019. – 295с.

В посібнику у вигляді протоколів викладено принципи та кроки екстреної медичної допомоги хворим (постраждалим), що відповідають міжнародним вимогам обсягу допомоги рівня «Розширена підтримка життя (ALS)». 

 
chorchetv.PNG

Чорнобиль четверте десятиліття:

О.І. Бондар, В.М. Ващенко, С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, Є.А. Лоза, І.Б. Кордуба, В.О. Тарасов, О.А. Улицький, В.М. Єрмаков, Ж.І. Патлашенко, О.В. Луньова 

[Монографія] / Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2019. ‒ 407 с.
У монографії розглядаються причини, наслідки, уроки аварії на Чорнобильській АЕС і перспективи розвитку екологічно-безпечної ядерної енергетики. Розглянуто аспекти аварії на 4-му енергоблоці, історію розробки, проектування та будівництва ЧАЕС, розвиток уявлень про процеси і причини аварії, основні результати досліджень аварійного енергоблоку. Аналізуються можливі сценарії протікання важкої аварії на ЧАЕС і фізико-хімічні процеси при горінні графітової кладки зруйнованого реактора, проводиться реконструкція динаміки зміни температури в ядерному реакторі в процесі аварії, викиди радіонуклідів під час аварії та пожежі та у наступні періоди. Виконано огляд стану техногенної та радіаційної безпеки об’єкта "Укриття" з точки зору вибухонебезпеки, пожежонебезпеки, безпечних умов праці в процесі ліквідації радіаційної аварії і розглядаються концептуальні напрями впровадження культури радіаційної безпеки, аналізуються причини і наслідки пожеж у приміщеннях об’єкта "Укриття", питання пожежного аудиту об'єкта «Укриття» і зроблено пропозиції щодо удосконалення національної системи контролю за аварійнорадіаційним станом.

 
Obkladynka.jpg

 Техногенно-екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи:

 

 

монографія / С.І. Азаров, С.А. Єременко, В.Л. Сидоренко, М.В. Білошицький, Є.А. Власенко, А.В. Пруський, В.О. Тищенко; за заг. ред. П.Б. Волянського. Київ, 2019. 455 с. іл.

Монографія присвячена деяким аспектам аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильській атомній електростанції. Проведено аналіз можливих сценаріїв розвитку важкої аварії на ЧАЕС, досліджено процес викиду радіонуклідів у довкілля під час її розвитку та оцінено їх радіаційні наслідки.

Проаналізовано стан техногенної та радіаційної безпеки об'єкта «Укриття», проведено моделювання можливих аварійних процесів на цьому об'єкті та їх екологічних наслідків. Представлено організаційно-технічні заходи з нагляду та контролю за техногенним станом об'єкта «Укриття» та заходи забезпечення техногенної безпеки в процесі перевтілення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.

Видання орієнтовано на студентів, слухачів, аспірантів, науковців, фахівців сфери екологічної та техногенної безпеки, безпеки життєдіяльності та широке коло зацікавлених читачів.

 

 
2019-01-16_162230.jpg

 

"ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В  ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ "

 

: Навчальний посібник  для підготовки фахівців першого (освітньо-професійного) рівня напрямку підготовки 22 «Охорона здоров'я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (1 курс) (за загальною редакцією Волянського П.Б. та Гринзовського А.М.) / Гринзовський А.М., Волянський П.Б., Калашченко С.І. та ін.]. – Київ : ІДУЦЗ, 2018. – 216 с. 

 
2019-01-16_163616.jpg

 

"ПОСІБНИК  з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою /Білошицький М.В., Скоробагатько Т.М., Кравченко Н.В. /Семичаєвський С.В. (керівник розробки). - Київ : УкрНДІЦ, 2018. - 198 с.

 
2018-12-22_121258.jpg

"Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та безпеки громад" (2016-2018 роки)

Виноградчий В.І., Волошин С.М., Лещенко О.Я., Ковровський Ю.Г.,Михайлов В.М., Пруський А.В., Романюк Н.М.; за заг. ред. М.О. Маюрова, С.А. Парталяна, П.Б. Волянського.-К.: ІДУЦЗ, 2018.- с. 131

У збірці: описи кращих практик у сфері цивільного захисту та безпеки громад, реалізованих органами місцевого самоврядування у 2016-2017 роках.

 

 
bezpeka_lyud.jpg

"Безпека людини у сучасних умовах"

 

 

Монографія / В.В. Березуцький,Н.Л. Березуцька, А.О. Богодист, Л.А. Васьковець, М., В.В. Горбенко, В. О. Горбенко, В.В.Зацарний, Лешек Ф. Корженьовський, К.Лебецький, Є. Ю. Литвиновский, Г. Б Мадиева, О.А. Максименко, А.В. Максимов.

Харків : ФОП Мезіна В.В., 2018. - 208 с.

 
    Твіт